Patent verilerini değere dönüştürme, kazanım sağlama, patentli ürünlerde kurumlar vergisi muafiyeti.

Patent verilerini değere dönüştürme, kazanım sağlama, patentli ürünlerde kurumlar vergisi muafiyeti.

BUSİAD Endüstri 4.0/Dijital Dönüşüm Platformu tarafından, "Patent verilerini değere dönüştürme, kazanım sağlama ve patentli ürünlerde kurumlar vergisi muafiyeti" başlıklı çevrim içi toplantı düzenledi.