"Şirketler Horizon Europa'ya hazırlansın"

"Şirketler Horizon Europa'ya hazırlansın"

Viskam Görüntü Analiz ve Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Tuğrul Karasarlıoğlu, şirketlerin AB çerçeve programının 2021-2027'yi kapsayan Horizon Europa projelerine hazırlanmasını önerdi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen "AB Desteklerinin tanıtılması, Proje Hazırlanması ve Müracaatı" konu webinarların ikincisi, "AB Projesi Hazırlanması ve Müracatı" başlığıyla gerçekleştirildi.

Viskam Görüntü Analiz ve Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Tuğrul Karasarlıoğlu, sunumuna AB projeleri hakkında genel bilgiler vererek başladı. Karasarlıoğlu, AB projelerinin 1984 yılında başladığını bu projeler içinde yer alan çerçeve programların ise özellikle Japonya, Uzak Doğu ve ABD'nin teknolojik üstünlüğüne karşı çözüm amacıyla ortaya konduğunu söyledi. Karasarlıoğlu, Türkiye'nin 1999'da Helsinki'de tam üye adayı olması ile programlardan yararlanabildiğini ifade ederek, "Savunma ve altyapı ile ilgili olanlara katılamıyoruz. Ar-Ge ile ilgili olanlara katılıyoruz. Burada var olan bütçeye Türkiye de para aktarıyor" dedi.

Tuğrul Karasarlıoğlu, çerçeve programların 7 senelik dilimler olarak sağlanlandığını da belirterek, şunları kaydetti:

"2014-2020 yıllarını kapsayan Horizon 2020 (Ufuk 2020) olarak adlandırıldı. Bütçesi 80 Milyar Avro idi. Artık son senesindeyiz ve yine de yıl sonuna kadar ilan edilen çağrılar var. Ancak, bütçeler bitti gibi oradan proje kazanmak zor. 2021-2027 yılları içinde uygulanacak yeni programın adı ise Horizon Europa (Ufuk Avrupa) ve bütçesi Covid-19 için yapılan ilave ile 94.4 Milyar Avro.

İyi bir proje hazırlığı için son tarihten en az 2 ay önce hazırlanmaya başlamak gerekir. Bu nedenle Horizon 2020 için artık proje kazanmak zor. Hazırlıkların Horizon Europa için yapılması gerekir."

94.4 MİLYAR AVRO..

AB Participant Portal'da projelere ilişkin bilgi alınabileceğini ifade eden Karasarlıoğlu, pandemi sürecinin Horizon Europa bütçesini de artırdığını belirterek, 94.4 milyar Avro'nun dağılımının bazı kalemlerinin şu şekilde olacağını söyledi:

"Sağlık Kümesi 7.7 Milyar Avro, Kapsayıcı ve Güvenli Toplumlar Kümesi 2.8 Milyar Avro, Digital ve Sanayi Kümesi 15.0 Milyar Avro, İklim, Enerji ve Hareketlilik Kümesi 15.0 Milyar Avro, Gıda ve Doğal Kaynaklar Kümesi 10.0 Milyar Avro, Ortak Araştırma Merkezlerinin nükleer olmayan faaliyetleri kümesi 2.2 Milyar Avro."

Karasarlıoğlu, başvuru sürecine ilişkin teknik detayları da paylaştığı sunumunda, projenin onay almasının ardından bir iki hafta içinde paranın yüzde 40-55 kadarının hesaba yattığını da söyledi.