İklim Değişikliğinin Yarattığı Tehditler ve BUSİAD Hava Kirliliği Raporu

İklim Değişikliğinin Yarattığı Tehditler ve BUSİAD Hava Kirliliği Raporu

RAPOR

  BUSİAD, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından 19.03.2019 tarihinde, Uludağ İhracatçılar Birliği salonunda düzenlenen 'Bursa'da Hava Kirliliği' Paneli, kentimizin mevcut hava kalitesinin durumunu değerlendirmeyi, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğini tanıtmayı ve hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini tartışabilmeyi amaçlamıştır. Konularında yetkin değerli panelistlerimizin katkılarıyla ve BUSİAD'ın üstlenmiş olduğu kent sorumluluğu ile sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli bir işlev yerine getirilmiştir.