Büyüme artarsa bu rakamın üstesinden geliriz.

Büyüme artarsa bu rakamın üstesinden geliriz.

Asgari ücretin net 2 bin 20 liradan 2 bin 324 lira 70 kuruşa yükseltilmesini değerlendiren Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, belirlenen rakamın sürdürülebilmesinin büyümeye bağlı olduğunu ifade etti. BUSİAD Başkanı Türkay, şunları ifade etti:

"Beklenen enflasyon yüzde 12, hedeflenen enflasyon ise yüzde 8.5 iken, emekçi kesiminin önemli bir bölümünü ilgilendiren asgari ücrete yüzde 15 zam yapılması, oldukça iyi görünüyor. Ancak bu rakam ne çalışanları ne de çalıştıranları memnun etmiş görünmüyor. Bizler ücretleri belirleyenler değiliz aslında. Ücretleri rekabet gücümüz belirliyor. İşçi giderlerinin yüzde 15 arttığı bir ortamda rekabet için zorlanacağımız da ortadadır. Buna rağmen, dişimizi tırnağımıza takıp, üretimimizi artırmanın yollarını arayacağız. İş barışının süreceği, üretimin artırılacağı, büyümenin yine yüzde 4-5'lere ulaşacağı bir yıl olmasını dilerim. Aksi halde belirlenen bu ücreti alanların sayısının düşeceği bir tablo ile karşılaşırız."

Türkay, daha yüksek ücretler için eğitimli, nitelikli bir personel yapısına ve onların üreteceği katma değeri yüksek, pazarda rekabet edebilecek, nitelikli ürünlere ihtiyaç olduğunu da belirtti.