BUSİAD YÜKSEK DANIŞMA KURULU BİLDİRİSİ (03-03-2022)

BUSİAD YÜKSEK DANIŞMA KURULU BİLDİRİSİ (03-03-2022)

Türkiye ekonomisi, sermaye hareketlerinin serbest olduğu dışa açık bir ekonomidir. Batı ekonomileri ile hem üretim ve dış ticaret, hem de finansal açıdan uzun yıllar içinde oluşmuş bağları söz konusudur.

Makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için kur ya da faiz gibi değişkenlerin piyasada doğru sinyal vermesi ve politikaların öngörülebilir olması gerekir. Politikaların öngörülebilirliği ise ekonomi ile ilgili kurumların, kendi amaçları doğrultusunda işlerini yapması ve belirsizliklerin azaltılmasına bağlıdır. Belirsizliklerin olduğu ve fiyatların dengelenmediği durumlarda, fiyatlama davranışları bozulmakta; üretim, tüketim, yatırım ve finansman kararları olumsuz etkilenmektedir.

Cari açığın azaltılmasına yönelik politika tercihleri, kur ya da faiz gibi değişkenlerin konjonktürün gereklerine uygun bir biçimde belirlenmesini değil, uzun vadeli politika çerçevelerinin benimsenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, kurumsal düzeyde resmi politika belgeleri ile şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılan, özel sektör ve sivil toplumun katılımını içeren, farklı sektörlere yönelik politika demetlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan makro bir program dâhilinde cari açık ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılabilir.

Tüketmekten çok, üretmeyi amaç edinen üyelerimizle yaptığımız anket neticesinde;

1) Gelen zamlar ile girdi maliyetleri artmış olup, ihracat da dahil olmak üzere piyasalarda rekabet etmek zorlaşmıştır.

2) Alım gücü azalmıştır. Bu durum, üretimde etkisini önümüzdeki aylarda hissettirecektir.

3) Finansmana erişim zorlaşmıştır.

4) Rusya ve Ukrayna krizinin dünya üzerinde kutuplaşmayı arttıracağı ve ekonomik olarak ülkemizi etkileyeceği beklenmektedir.

5) Özellikle enerji ile ilgili kaygılarımız ön plandadır. Üretimde aksama olmaması ve planlama yapılabilmemiz için ülkemizin elektrik üretim kapasitenin açıklanması, yetersiz ise acil önlem planın paylaşılması beklentimizdir.

6) Tarımda dışa bağımlılık sürdürülebilir gözükmemektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili gerekli adımlar atılmalıdır.

7) Gerek ülkemiz,gerekse dünyada yaşanan olumsuzluklara karşı uygulanan ekonomik programı yeterli bulmuyoruz.

8) Yabancı sermaye için yatırım iklimini sağlayan şartların oluşturulması gerekmektedir.

Bizler BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri olarak, önerilerimizi tüm kamuoyuna açıklamayı ilkelerimiz doğrultusunda bir görev biliyoruz.

Günal Baylan

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı