BUSİAD üyelerine Türkmen'den video konferanslı bilgilendirme.

BUSİAD üyelerine Türkmen'den video konferanslı bilgilendirme.

BUSİAD üyelerine Türkmen'den video konferanslı bilgilendirme.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) üyesi firmalar, Covid-19 salgını nedeniyle yürürlülüğe alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili, Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen tarafından video konferans yöntemiyle bilgilendirildiler.

BUSİAD Üyesi 30 kadar firmanın yönetim kurulu başkanı ya da insan kaynakları müdürlerinin katıldığı toplantının başında BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa İl Müdürü Türkmen'e teşekkür etti. Ardında gerçekleştirilen video konferansta firma yetkilileri Feyzullah Eren Türkmen'e, KÇÖ ile ilgili 40'tan fazla soru yönelttiler.

Türkmen, KÇÖ olarak kısalttıkları Kısa Çalışma Ödeneği'nin kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanların ödenekten yararlandırılacağını söyledi. Türkmen, azami 3 ay süreyle verilecek ödeneğin her bir çalışan için asgari 1.752,40 TL azami ise ile 4.380,99 TL olacağını söyledi.

Başvuruların değerlendirmesinin 15 günü bulabildiğini de kaydene Türkmen, soruların ağırlıklı olarak belirtilen sürelerden az ya da fazla çalışma olmasıyla ilgili olması üzerine şunları kaydetti:

"Bizim tavsiyemiz, haftada 45 saat çalışmama, yani çalışmanın durması yönünde başvuruda bulunulması. Eğer çalışma söz konusu olursa ödeme çalışılmayan süre üzerinden yapılır. Ancak, haftada 15 saat çalışma olmayacak diyerek başvuru yapıldığında bunu yükseltemiyoruz."

Türkmen, çalışanın alacağı KÇÖ'nün üstünün işverence tamamlanmasının sorun yaratabileceğini de ifade ederek, onun yerine KÇÖ bittikten sonra ikramiye ya da ek ödeme olarak farkın ödenmesini tavsiye etti.

11 Mart'tan başlamak kaydıyla geriye dönük KÇÖ başvurusu yapılabileceğini de belirten Türkmen, ilk hafta yarı ücretin işveren tarafından ödeneceğini ve bu ilk hafta için yıllık izin kullandırmanın mümkün olmadığını da kaydetti. Türkmen, kapalı olan işletmelerde kısa çalışma duyurusunun SMS ya da e-posta ile de bildirilebileceğini söyledi.

Türkmen, çok sayıda başvuru aldıklarını bunları bir an önce sonuçlandırmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

 

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU BURSA İL MÜDÜRÜ FEYZULLAH EREN TÜRKMEN'İN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN BUSİAD ÜYELERİNİN SORULARINA VERDİĞİ YANITLAR (03.04.2020)

Parlamış Tekstil

1-)Kısa çalışma ödeneği için başvurulan ve 6111 ve 17103 kapsamında teşviklerden yararlandığımız kişiler için kısmi çalıştıkları sürede yine bu teşviklerden yararlanılabilir mi?

Kısa çalışmanın yapıldığı dönemler hariç olmak üzere diğer teşviklerden yararlanacaklar. Ama o ay tamamen çalışma yoksa o ay yararlanma olmayacak.

2-)23.03.2020 tarihi itibariyle üretime ara verip kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunanlar için Kısa Çalışma Ödeneği başvuru değerlendirmeleri Mart-2020 maaş tahakkuklarına yetişmediği takdirde, çalışılmayan 23.03.2020 - 31.03.2020 tarihleri nasıl değerlendirilecek?

Risk çok az. O nedenle bu tarihleri KÇÖ olacak şekilde değerlendirmeyi tavsiye ediyorum.

Emirali Tekstil

3-)Yapılan müracaatlar ne zamana kadar değerlendirilerek geri dönüş yapılacak?

Hızla davranmaya çalışıyoruz. Bu süreyi için 15 gün demek uygun olur. Her hafta bir KÇÖ ödemesi planlıyoruz.

4-)Kısa çalışmadan yararlanacak personel açısından onay alma zorunluluğumuz var mı?

Böyle bir zorunluluk yok.

Maysan Mando

5-)Mevcutta bazı personelleri için devam eden kısa çalışması olup Nisan ortası biteceklerin Covid-19 sebepli tam katılımlı başvurularında izlenmesi gereken yol nedir?

Bitmesine yakın bir tarihte Covid-19 başvurusu yapmalılar.

Uludağ İçecek

6-)Kısa Çalışma Ödeneğinde ilk hafta yarım ücret ödemesi yapılacaktır. Şirket olarak kalan diğer yarısını başka bir nam altında personele ödeme yapabilir miyiz?

İşkur açısından bir sorun yok.

7-)Kısa Çalışma Ödeneğinde İşkur' un karşılamadığı %40' lık kısım şirket tarafından karşılanırsa ilerleyen zamanlarda Kısa Çalışma Ödeneğinin iptal edilmesi riski nedir?

O ay hiç çalışılmıyorsa kalan ücretin ödenmesi işyeri açısından risk teşkil edebilir. Ancak, belirli günlerde çalışma varsa o günlere daha yüksek ödeme yapılabilir. Ya da çalışılmayan ay sonunda fark ikramiye olarak verilebilir. 

8-)Kısa Çalışma Ödeneği başvuru listelerinde kişilerin haftalık 15 saat az çalışacaklarını bildiriminde bulunduk. Ay içerisinde kişiler 22,5 saat' lik bir az çalışma yaparsa arada kalan 7,5 saatlik kısmın ödenmesi sorun teşkil eder mi?

Aradaki 7.5 saatlik farkı ödeyemeyiz. O nedenle daha fazla çalışmamayı öngörmenizi tavsiye ediyoruz.

Türkay Group

9-)Başvuruda tüm çalışanları kapsayacak şekilde KÇÖ'ye başvurduktan sonra çalışanların bir kısmının  bu süre içinde çalıştırılması gerekirse nasıl bir yol izleyeceğiz ?  İlk etapta faaliyeti durdurma diye başvurup çalışma süresinin azaltılması kısmına geçiş nasıl olacaktır, nasıl bir yol izleyeceğiz ?

10-)Kısa Çalışma Ödeneği geriye dönük tarihte  yapılabilir mi ?

Tabi yapılabilir. 11 Mart'tan itibaren yapılabilir.

Durmazlar

11-)Yapılan başvura da haftada 30 saat çalışılmaması öngörülmesine rağmen 45 saat durmak zorunda kaldığımızda Kısa süreli çalışma desteğini 45 saat üzerinden alabilecek miyiz?

30'dan 45'e çıkamayız.

12-) Hafta da 45 saat çalışılmaması öngörüldüğü halde gelen sipariş olması durumunda 15 saat çalışır isek bir yaptırım olacak mıdır?

Hayır bir yaptırım olmaz. İşkur'a bildirimde bulunup devam edebilir.

13-) Örneğin 23.03.2020 başvuru yaptığımızda bir hafta sonrasında KSÇÖ başlamaktadır, 23 mart dan sonraki 7 veya 14 günü yıllık izin kullandırıp daha sonra kısa süreli çalışmaya geçebilir miyiz veya Mart sonuna kadar yıllık izin kullandırıp Nisan ayında da öngörülen süreye göre çalışmama durumunda kısa süreli çalışma desteğinden faydalanmakta bir sorun olacak mıdır.

İş yasasının 40. Maddesinde işçi işyerine zorlayıcı bir nedenle gidemiyorsa işveren ilk hafta ücretinin yarısını öder der. Hal böyle olunca işverenin işçiye yıllık izin vermesi sorun teşkil eder. Sonrasında yapılabilir.  

İnoksan

14-)Kısa çalışmada tüm personeli 3/2 bildirdik. 3/1 çalıştırmayı yaptıktan sonra bazı personelleri işbaşı yaptırıp bazı personelleri KÇÖ'ye devam ettirebilir miyiz?

İşçi listeleri onaylanacak. Hal böyle olunca listelere çalıştırmamayı düşündükleri işçileri de dahil etmekte fayda var.

15-)Kısa çalışmanın kabul görmesi halinde ilk bir haftalık yarım ücret işveren inisiyatifi ile tam ödenebilir mi, bu durum kısa çalışma ödeneğinin iptaline sebep olur mu?

Herhangi bir risk yok tam ödenebilir.

16-)Çalışma süresinin azalması şeklinde başvuru yapıldığı durumlarda ilk hafta yine yarım ücret mi ödenir, çalışılan kısım ile ilgili ek ücret ödemesi gerekir mi?

İş yasasının 40. Maddesinde işçi işyerine zorlayıcı bir nedenle gidemiyorsa işveren ilk hafta ücretinin yarısını öder der. Hal böyle olunca işverenin işçiye yıllık izin vermesi sorun teşkil eder. Sonrasında yapılabilir.

17-)İşveren kısa çalışma ödeneğini işçinin gerçek maaşına tamamlar nitelikte fark ödemesi yapabilir mi, yaparsa kısa çalışma ödeneğinin iptaline sebep olur mu? Ya da fark tutarında  olmasa da farklı bir oranda maddi destek sağlayabilir mi? Ödeyebiliyorsa bunu normal ücret ve prim gibi mi tahakkuk etmesi gerekir yoksa ek ödeme vb. şekilde mi?

İş yerinde tamamen çalışma duruyorsa ek ödeme yapılması yüksek risktir. Tavsiye etmiyoruz.

18-)İşyerinde faaliyetin bir bölümünün durdurulması şeklinde başvuru yapıldı ise, yalnızca belirli bir bölümde mi çalışma yapılabilir, farklı bölümlerde çalışma söz konusu olabilir mi, buradaki bölüm kavramı ne şekilde incelenecek?

Kesin sınırlar yok.

19-)İşyerinin tamamında faaliyetin durması şeklinde başvuru yapıldı ise, ihtiyaç halinde çalışma yapılabilir mi? Bu durumda çalışanlar için prim ve ücret ödemem başvuru gerekçemle çeliştiğim anlamına gelir mi? Tamamen kapama olmamış, işyerinde devam eden faaliyet var yorumuyla kısa çalışma ödeneğim iptal edilip yapılan ödemelerin iadesi söz konusu olabilir mi?

Öngörü tamamen kapanma yönünde olmuş, ancak çalışma gerçekleşmişse ona göre ödeme yapılacağı için sorun olmaz.

20-)Kısa çalışma başvurusunun henüz kabul edilmediği süreçte bordro ne şekilde düzenlenmeli, kabul edileceği varsayılarak tüm çalışanlar için 18 kodla eksik bildirim mi yapılmalı? Başvuru kabul edilmezse veya yararlanamayanlar için bu bildirim ne şekilde düzeltilmeli?

Az bir risk var. Yorum yapmam zor.

21-)Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan personele ücret ödemesi yapılmak zorunda mı? Yıllık izin, idari izin veya ücretsiz izin kullandırılması söz konusu olabilir mi? Yararlanamayanlara tam ücret ve prim ödersem, başvuru gerekçemle çelişir miyim? Kabul edilmiş KÇÖ nın iptali gibi bir sonuç doğurur mu?

KÇÖ kapsamında olmayana ödeme yapılması elbetteki zorunlu. İzin kullandırılabilir. KÇÖ'den yararlanmayana ücret ödemek başvuruya halel getirmez. İptal olmaz.

22-)Yarım ücret ödendiği hafta yıllık izin kullandırılabilir mi?

İş yasasının 40. Maddesinde işçi işyerine zorlayıcı bir nedenle gidemiyorsa işveren ilk hafta ücretinin yarısını öder der. Hal böyle olunca işverenin işçiye yıllık izin vermesi sorun teşkil eder. Sonrasında yapılabilir.

23-)İlk hafta ücretin ödenmeyen yarısı için hangi eksik gün kodu kodlanacak? 23 yarım ücret kodu mu?

SGK mevzuatı bunu geçmek zorundayım.

24-)1/3 oranında azaltma halinde, yararlanamayanlar için de yazılı protokol dahilinde aynı oranda kısmi çalışmaya geçebilir miyim? Ya da yararlanamayanları tam çalıştırıp ücret ödemem mümkün olabilir mi? Bu durumda total çalışma 1/3 ün üzerine çıkarsa kısa çalışma iptal edilir mi?

KÇÖ'den faydalanan işçilerin oranlarına bakarız.

25-)1/3 oranında azaltma seçeneğinde, iş ihtiyacı sebebi ile total çalışma süresinde haftalık 30 saati aşarsam kısa çalışma tamamen mi kesilir yoksa 30 saatinde altında çalışanlar için kısa çalışma ödeneği devam eder mi?

Belirtilen süre kadar çalıştırmamak gerekli.

26-)Kısa çalışma ödeneği almak yerine işverenden yıllık izin kullanmayı talep edenlerin taleplerini karşılamamda sorun olur mu?

Sorun olmaz.

27-)Örneğin 20 martta çalışılan bir işyeri sehven kısa çalışma başvurusu için ilk gün 20 mart seçti. Bu talebin reddi sebebi mi yoksa 21 marttan itibaren geçerli olacak şekilde kısa çalışma kabul edilir mi?

11 Mart milat. O nedenle iptal söz konusu olmaz.

28-)Kısa çalışma gündeme gelmeden önce yıllık izinleri kullandırmak üzere protokoller yapılmıştı. Bu protokol dönemlerini kapsar şekilde geçmişe yönelik başvurular yapıldı. Başvurum kabul edilecekmiş gibi bu protokolleri iptal edip kısa çalışma şeklinde mi tahakkuk sağlamam gerekir?

KÇÖ'nün ilk haftasında yıllık izin olamaz sonrasında sorun olmaz.

29-)Başvuru kabul edildikten sonra ilan yapmam zorunlu. Hali hazırda işyerleri kapandığı için ilan yapılması fiilen mümkün değilse yazılı bildirim şartını nasıl yerine getirebilirim? Şirket hatlarından sms gönderimi bu bildirim şartını karşılar mı? Ya da beyaz yaka çalışanlar için mail gönderimi düşünülebilir mi?

SMS ve e-posta kullanılabilir.

İletişim Yazılım

30-)Kısa çalışma başvurusu bilgisi olumlu/olumsuz ne zaman firmalara  ulaşacak ?

Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bine yaklaşan rapor sayımız var Teftiş Kurulu'na göndermek için.

31-)Çalışanlara bildirim yapmak maksadıyla hangi bankalar aracılıyla ödemeleri yapılacak?

PTT aracılığıyla işçiye ödeniyordu. Yığılmayı önlemek için iş verenin işçi adına verdiği IBAN'lara yatırılacak.

32-)Şirketimiz 01.04.2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği için işkura başvurdu.Eğer onaylanmaz ise bu ret cevabı gelene kadar ki sürede personelimiz çalışmadı ya da eksik çalıştılar bu konuda nasıl bir çözüm bulanacağız?

Teftiş Kurulu'ndan olumlu rapor gelmesini bekleriz. Risk az. Ancak olursa süreci nasıl yönetiriz bilemiyorum.

33-)Şirketimize Kısa çalışma ödeneğinin çıktığını varsayalım. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir. Personele asıl maaşı ile arasındaki farkı şirketimiz ek ödeme, sosyal yardım ,bayram ikramiyesi, prim adı altında ödeme yapabilir mi? Yapamazsa; bu ödemeleri kısa çalışma süresi bittikten sonra ek ödeme, sosyal yardım ,bayram ikramiyesi, prim adı altında ödeyebilir mi

Kısa çalışma süesinden sonra ikramiye ya da ek ödeme gibi yapılması uygun olur.

34-)Şirketimiz Mart ayında 23.03.2020-22.06.2020 tarihleri arasında faaliyetini durdurarak kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur; *(21.03.2020 - 31.03.2012 )tarihleri arasındaki ilk haftalık  bölüme ait  ücret yasada işveren tarafından karşılanacak denmektedir. Bu ilk hafta için ücretli senelik izinler kullandırılabilir mi?

*Hayır ise Kısa çalışma  ödeneğini süresi (31.03.2020-29.06.2020 ) tarihine kadar uzar mı?

İlk hafta işveren sorumluluğunda.

35-)Şirketimiz 23.03.2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği için işkura başvurdu. Başvurumda haftalık haftalık 15 saat çalıştıracağım dediği personeli ya da hiç çalıştırmayacağım dediği personeli, ekstra beklenmedik bir durum oluştuğu takdirde işkura bildirdiğim süreden daha fazla saat çalıştırmam ve ücretini ödemem bir sorun teşkil eder mi?

Öngörü en üst tavandan yaparsanız, çalıştırma durumunda farkı siz öderseniz sorun da olmaz.

36-)Şirketimiz, Mart ayında 23.03.2020-22.06.2020 tarihleri arasında faaliyetini durdurarak kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur. Onay gelmesi durumunda bu üç aylık dönemde, her bir çalışan üç aylık maaşının %60'ı kadar mı  destek alacak yoksa 4 haftalık mı destek alacak?

3 aya kadar KÇÖ verilir. İlk haftası işverenin sorumluluğunda olmak şartıya 1750 TL ile 4 bin 380 TL arasında.

37-)Kısa Çalışmaya başvuru yapıldı. Ancak onay süreci uzuyor. Bu arada işyerinin iş olmadığından çalışmaya ara vermesi gerekiyor. Onay gelmeden kısa çalıma uygulamasına göre işyerinde işin tamamen durdurulması yapılabilir mi? Kısa çalışmada ilk haftası işveren tarafından ödeniyor. Onay gelmeden yapılan bir haftalık duruş bu kapsamda sayılır mı? Yoksa onay geldikten sonraki duruşların ilki işveren tarafından mı karşılanması gerekiyor.?

İlk hafta işverenin olmak koşuluyla geçmişe dönük programlama olabilir.

38-)Kısa Çalışmaya işyerinin tümünde faaliyetin tamamen durdurulması şeklinde başvuru yapıldı. Kısa Çalışmadan faydalanacak çalışanlar listesi oluşturuldu. Bu listeye son 3 yılda 450 gün işsizlik primi ödenmiş ve son 60 gün işsizlik primi yatmış (yani son iki ayda yeni girenler hariç )kişiler yazıldı. Listeye bu şartı sağlamayan kişiler yazılmadı. Ayrıca emekli olanlarda adlarına  işsizlik primi yatmadığı için listeye yazılmadı. İşkur'dan onay geldikten sonra kısa çalışmadan faydalanacak kişiler listesinde olamayan bu çalışanları çalıştırabiliyormuyuz. Yoksa hiç kimsenin mi çalışmaması gerekiyor.?

Hayır. Kısa çalışmadan faydalanan işçilerle ilgileniyor sistem.

39-)İşyerimizde faaliyetin durması şeklinde 3 aylık bir dönem (23.03.2020-22.06.2020 tarihleri) için başvuruda bulunduk . Fakat haftaya ana sanayilerden gelen talep doğrultusunda bir kısım operatörlerin haftaya gelip birkaç gün çalışması ihtiyacı ortaya çıktı. Yani bu kısa çalışma uygulamasında fabrikada herkese en az 4 hafta çalışılmama uygulamasını aynı zaman dilimi ve aynı günlerde yapılamayacaktır.

Acil durumlarda çalışmalar olabilir. Bakım olabilir. Firma İşkur'la birlikte duruma göre yeni durumu belirler.

Özlider Plastik

40-)Hükümetimiz sokağa çıkma yasağı uyguladığında çalışanlarımızın ücretlerini kim karşılıyor ?

Kısa çalışma devam eder.

Ons Makina

41-)Eksik gün bilgileri SGK sistemine mi, İşkura mı bildirilecek?

SGK'ya eksik gün kodlarının bildirilmesi geri kalanın bizimle yürütülmesi gerekli.

42-)Personel ödemelerini bildirgeler onaylandıktan sonra mı alacak?

Elbette.