Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Etkinliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Etkinliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Etkinliği

27 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'de kabul edilen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi"nde vergi ve kamu alacaklarına af düzenlemeleri yer almaktadır. Kanun, iş çevreleri tarafından uzun süredir beklenen kapsamlı af düzenlemelerini içermekle birlikte, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi gibi önemli düzenlemelerini de kapsamaktadır. Kanun'da;

▪ Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,

▪ İhtilaflı alacakların tasfiyesine,

▪ İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonunda yapılacak tarhiyatlara,

▪ Matrah artırımına,

▪ Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine,

▪ Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine,

ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Düzenlemenin vergi mükelleflerine etkisini değerlendirmek üzere PwC Türkiye uzmanları ile 22 Haziran 2021 Salı günü 15.00-17.00 saatleri arasında online yapılacak seminere sizlerin ve konu ile ilgili profesyonellerinizin katılımlarını dileriz.

Saygılarımızla,

BUSİAD Genel Sekreterlik

Webex Katılım Linki;  https://pwc-emeamc.webex.com/pwc-emeamc/j.php?MTID=md5ca805e464364a007ddfda33c5f6012

Şifre: H;r}JJw1Vn