1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarız.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarız.

Kayıt dışı istihdamın ve iş kazalarının son bulduğu, işçi sağlığı ve güvenliği bilinci ile kadın istihdamının arttığı, çocuk isçi çalıştırmanın sona erdiği, liyakatin ön planda olduğu, insan onuruna yakışır bir iş hayatıyla sağlık, barış, hoşgörü ve özgürlüğün hüküm sürdüğü aydınlık bir Türkiye hepimizin ortak dileğidir. Bu değerlerin eksiksiz bir şekilde hayat bulması ve emekçinin daha güzel yarınlara ulaşması temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarız. BUSIAD Yönetim Kurulu.