Otomotiv Sektörünün Önde Gelenleri BUSİAD'da Toplandı

Otomotiv Sektörünün Önde Gelenleri BUSİAD'da Toplandı

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği BUSİAD, sektörlerin sorunlarını belirlemeyi, çözümler üretmeyi, bunları kamuoyu ve yetkili makamlarla paylaşarak giderilmesini gelenek haline getirmiştir. Bu bağlamda 25 Mayıs'ta BUSİAD Evinde toplanan BUSİAD Otomotiv Uzmanlık Grubu "Türkiye Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi"nin son halini alma aşamasında görüşlerini dile getirdi.

Otomotiv Sektörünün Önde Gelenleri BUSİAD'da Toplandı

BUSİAD Başkanı Mehmet Arif Özer'in ev sahipliğinde ve OİB Başkanı Orhan Sabuncu'nun liderliğinde yapılan toplantıya katılanlar:

M.Arif Özer / BUSİAD, Oya Coşkunöz Yöney, Halil Akgül / Coşkunöz Holding, Orhan Sabuncu, Ayşegül Donat / Orhan Holding, Hakan Doğu / Valeo, Tuna Arıncı / Grammer, Kamil Başaran / Martur, Ömer Yıldırım / Karsan, Mehmet Bezal, Ercan Güler / B Plast.

BUSİAD Başkanı Mehmet Arif Özer; "Sanayi üretiminin ülke ekonomisi ve istihdam için çok önemli olduğunu vurgulayarak; eğer imalat sanayi istihdam üretemiyorsa bunun  temeldeki nedenlerine bakmak lazımdır" demiş, sanayi faaliyetlerinin olmadığı yada azaldığı ülkelerin nasıl sıkıntıya düştüklerinden bahisle, "Bunu Yunanistan, İspanya ve Portekiz örneklerinde görüyoruz, bu nedenle ülkemizde otomotiv sanayisinin kalıcılığını, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak  için  sanayi stratejisi oluşturmak çok önemli bir  adımdır, bu konu bundan önceki yıllarda yayınlanan raporlarda  tarafımızdan sürekli vurgulanmıştır" açıklamasında bulunmuştur.
 
OİB Başkanı Orhan Sabuncu; Strateji belgesi hazırlanırken UİB, OSD, TAYSAD gibi sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının olumlu olduğunu ve hükümet tarafından onaylanacak stratejideki 2 Milyon adet üretim ve 50 Milyar $ ihracat hedefine ulaşılması için çalışılması ve her türlü çabanın gösterilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu  belirtmiştir.

Valeo Grubu Ülke Direktörü Hakan Doğu; BUSİAD, sektörün sorunlarının dile getirilmesinde cesur bir rol üstlendi, sektörün proaktif ve ofansif olması gerekiyor, rekabetçi olmalı ve çevre ülkelere de yatırım yapma konusuna ağırlık verilmelidir, şeklinde konuşmuştur.

Grammer Genel Müdürü Tuna Arıncı; Avrupa ülkelerinde "elektrikli otomobil" konusunda yoğun çalışmalar var. Bu segmente hizmetle firmamız da araştırmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor, açıklamasını yapmıştır.
 
BUSİAD Otomotiv Uzmanlık Grubu adına, Grup Başkanı Halil Akgül'ün;  Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün basın toplantısında söylediği ve Strateji Belgesinde yer alması beklenen önemli noktalar hakkındaki açıklaması şöyledir:
 
► Türkiyenin kendi tasarımlarını üretmesi, yeni ve özgün teknolojilere öncülük etmesi için yeni teşvik mekanizmalarının oluşturulması. 
► ARGE altyapısının geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün istihdamının artırılması.
► Yeni tasarımların geliştirilmesi için gerekli doğrulama, dayanım, yol ve çarpma, rüzgar testleri için merkezler oluşturulması.
► Alternatif yakıt ve elektrikli araç teknolojilerinin desteklenip bu konuda söz sahibi ülkeler arasında yer almak.
► Genç ve dinamik nufusa sahip olmamız  bunun yanında Avrupa ortalamasının çok altında araç sahibi olmamız nedeniyle potansiyel iç pzarımızı devreye sokmak için otomotiv üzerindeki vergilerin kademeli olarak AB ülkeşleri seviyesine getirmek.
► Kamu araçlarının yerli üretim araçlardan tercih edilmesi.
► Ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini sağlayacak düzenlemeler getirilmesi.

BUSİAD Otomotiv uzmanlık gurubu üyeleri yukarıdaki maddelerin strateji belgesinde yer almasının memnuniyet verici olduğunu ancak aşağıdaki konularında belgede yer almasını beklediklerini belirttiler.

► Otomotiv sektörü küreseldir ve Türk sanayicileri küresel oyuncu olabilmeleri için desteklenmelidir.
► Elektrikli araçlara destek önemlidir ancak pazarın çoğunluğu uzun bir süre mevcut teknoloji ile devam edecektir , bu husus ihmal edilmemelidir.
► Küresel rekabetin çok acımasız olduğu bir dönemde rekabetçi kur politikalarının olmaması ihracatçıyı ve yatırımların Türkiyeye gelmesini zorlaştıracaktır. İhracat ve yeni araç projeleri desteklenmelidir.
► Otomotiv merkezi olarak anılan Bursa'nın lojistik alt yapısındaki eksikler süratle tamamlanmalıdır. Liman, demiryolu, ulusal ve uluslararası hava bağlantıları  yerine getirilmelidir. 
► İç pazarın gelişmesi çok önemlidir bunun için  genel refahın yayılımı, yol, otopark alt yapılarının iyileştirilmesi şarttır. 
► Otomobil satışı üzerindeki  yüksek vergilerden ziyade pazarın gelişmesiyle yaratılacak iş hacminin faydaları dikkate alınmalıdır. Otomobil üzerindeki vergilerin azaltılması üzerinde durulmalıdır.