Vizyon - Misyon

Vizyon - Misyon

Vizyon:
Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün; sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan, ülke çapında tanınan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyon:
Üyelerimizin sorun ve gereksinimlerini saptamak, bunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla ilgili makamlara ileterek Bursalı sanayici ve işadamlarının sesi olmak.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile işbirliği yaparak, toplumumuzun ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkıda bulunmak.