Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması" temel kalite politikamızdır.

 Bu politikayı gerçekleştirmek için HEDEFLERİMİZ,
 
- Kalite Yönetim sistemimiz ve süreçlerimizi; Yönetim Kurulumuz, Çalışanlarımız ve Üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek,
 
- Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal, sosyal altyapısının geliştirilmesi ve ekonominin istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak,
 
- İş dünyasında etik değerlerin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, bu konuda üyelerimizi desteklemek,
 
- Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek; iş dünyasına:
 
o Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerini arttırması,
o Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
o Sanayi ve üniversite işbirliği gerçekleştirmesi yönünde destek vermek,
 
- Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak,
 
- Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak,
 
- Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
 
- Bursa'nın Sosyal ve Kültürel Hayatının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 
- Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yürütmek.