5/21/2019 10:14:30 AM

 
HABERLER

 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
   

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu’nun, ‘Ar-Ge ve Yenileşimi Nasıl Yönetiriz?’ ve ‘Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir?’ konulu yuvarlak masa toplantısı, Uzmanlık Grubu üyeleri ve Bursa’daki Ar-Ge Merkezlerinden katılımcılarla gerçekleştirildi. BUSİAD Yönetim Kurulu eski Üyesi ve TOFAŞ Stratejik Yönetim ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Altekin’in yönlendiricilik yaptığı toplantıda, katılımcılar görüşlerini ve deneyimlerini paylaştılar. BUSİAD Evi’ndeki toplantıda, ortaya çıkan görüşlerin ana hatları şöyle:

Yenileşim Yönetimi Üzerine

·         Şirketler, çetin değişim süreçlerine maruz kalırlar. Değişime uyum sağlamayanlar zaman içinde yok olur. Bu bağlamda, şirketlerin stratejik planlarının, yenileşim planlarıyla uyumlu olmalı.

·         Şirketin bütünün, yenileşim sürecine ne kadar katıldığı başarı için önemli bir unsur. Sonuç alınabilmesi için yenilikçilik, şirketin tümüne yayılmalı.

·         Şirkette uygulanabilecek yaratıcılık ve yenilikçilik yöntemleri geliştirilmeli ve şirketin tamamına yayılmalı.

·         Hepimiz büyüklerimizin ‘başımıza icat çıkarma’ ve ‘eski köye yeni adet getirme’ söylemleri gölgesinde büyüdük. Haliyle bu durum yaratıcılığı ve yenileşimi zorlayan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye yenileşim endeksinde 68. Sırada.

·         Yenileşim, herkesin göremeyeceği, fark edemeyeceği konuları içeriyor. Yaratıcılık ve yenileşimde; ‘bakmak’ ile ‘görmek’i bilmeli.

·         Yaratıcılık, fazla baskıyı sevmiyor. Yönetim tarzı, kişilere ve ekiplere araştırmak, düşünmek ve yaratmak için zaman ve imkan tanımalı

·         Yenileşim ihtiyaçtan doğar, bunu da müşteri belirler.

·         Yenilikleri yakalayabilmek için müşteri beklentilerini karşılamak, ihtiyacı veya sorunları önceden tahmin edebilmeli

·         Ezberci olmayan, yaratıcılığı öne çıkaran bir eğitim sistemi bu bağlamda çok önemli. Türkiye, genel sorunu olan kopyacılıktan vazgeçip yaratıcılığı daha fazla ön plana çıkarmalı

·         Yeni nesil yenileşime, eski çalışanlara göre daha hazır. Sadece doğru bir rehberliğe sunulmalı

 

Ar-Ge Yönetimi Üzerine

·         Ar-Ge ile yenileşim, birbirinin devamı...

·         Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları, firmaların ayakta kalma mücadelesidir. Şirketler, sürdürülebilirlikleri için yeni teknolojiler ve yeni ürünler üretmeli

·          Ar-Ge; yüksek maliyetli ve uzun soluklu bir süreç… Şirket yönetimleri kısa sürede kazanç elde etmek istediği için sıkıntılar yaşanabiliyor. Ar-Ge faaliyetleri üst yönetimlerin vizyoner bakış açılarıyla hedefine ulaşabilir. Dolayısıyla, en başta üst yönetimlerin Ar-Ge ve yenilik konularını önemsemeli. Yapılan çalışmaların hemen sonuç getirmeyebilecekleri kabul edilmeli. Çalışmalar bilimsel temellere dayandırılmalı.

·         Firma yönetimlerinin ve Ar-Ge birimi dışındaki çalışanların Ar-Ge’ye yaklaşımı da önemli. Türkiye’de Ar-Ge’nin önemi yeterince kavranmadığı için firmalarda Ar-Ge personelinin yararlı bir iş yapmadıklarına dair olumsuz bakış açıları var olabiliyor. Bu yanlış imajı ortadan kaldırmalı

·         Ar-Ge konusunda deneyimli mühendislerin, genç mühendislere bilgi ve tecrübelerini aktarması büyük önem taşıyor. Fikir alış-verişini hızlandırmak için, firmalar arası ortak proje çalışmaları yapılmalı

·         Sanayi için araştırma projelerinin ve TÜBİTAK / TEYDEB desteklerine başvuruların nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik uygulamalı eğitimlerin artırılmalı.

·         Sadece büyük ölçekli şirketlerin işi gibi algılanan Ar-Ge’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere yaygınlaştırılı.

·         Ar-Ge çalışmalarında, teknik alt yapı önemli. Özellikle KOBİ’lerin, patent ve faydalı model çalışmalarını paylaşabileceği destek ortamı yaratılmalı. Yeni fikirlerin önünü açabilecek, farklı ve yeni yollar yaratılmalı

·         Ar-Ge ve yenileşim çalışmalarında, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi önemli yer tutuyor. Fikri hakların yönetimine yönelik mevzuat, hukuk sistemi ve işleyişinin iyileştirilmeli ve bilgi düzeyi artırılmalı.

 

 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>