11/15/2018 4:06:44 PM

 
HABERLER

 
Otomotiv Sektörünün Önde Gelenleri BUSİAD'da Toplandı - Tuesday, November 12, 2013  
   Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği BUSİAD, sektörlerin sorunlarını belirlemeyi, çözümler üretmeyi, bunları kamuoyu ve yetkili makamlarla paylaşarak giderilmesini gelenek haline getirmiştir. Bu bağlamda 25 Mayıs'ta BUSİAD Evinde toplanan BUSİAD Otomotiv Uzmanlık Grubu “Türkiye Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi”nin son halini alma aşamasında görüşlerini dile getirdi.

BUSİAD Başkanı Mehmet Arif Özer’in ev sahipliğinde ve OİB Başkanı Orhan Sabuncu’nun liderliğinde yapılan toplantıya katılanlar:

M.Arif Özer / BUSİAD, Oya Coşkunöz Yöney, Halil Akgül / Coşkunöz Holding, Orhan Sabuncu, Ayşegül Donat / Orhan Holding, Hakan Doğu / Valeo, Tuna Arıncı / Grammer, Kamil Başaran / Martur, Ömer Yıldırım / Karsan, Mehmet Bezal, Ercan Güler / B Plast.

BUSİAD Başkanı Mehmet Arif Özer; “Sanayi üretiminin ülke ekonomisi ve istihdam için çok önemli olduğunu vurgulayarak; eğer imalat sanayi istihdam üretemiyorsa bunun  temeldeki nedenlerine bakmak lazımdır” demiş, sanayi faaliyetlerinin olmadığı yada azaldığı ülkelerin nasıl sıkıntıya düştüklerinden bahisle, “Bunu Yunanistan, İspanya ve Portekiz örneklerinde görüyoruz, bu nedenle ülkemizde otomotiv sanayisinin kalıcılığını, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak  için  sanayi stratejisi oluşturmak çok önemli bir  adımdır, bu konu bundan önceki yıllarda yayınlanan raporlarda  tarafımızdan sürekli vurgulanmıştır” açıklamasında bulunmuştur.
 
OİB Başkanı Orhan Sabuncu; Strateji belgesi hazırlanırken UİB, OSD, TAYSAD gibi sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının olumlu olduğunu ve hükümet tarafından onaylanacak stratejideki 2 Milyon adet üretim ve 50 Milyar $ ihracat hedefine ulaşılması için çalışılması ve her türlü çabanın gösterilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu  belirtmiştir.

Valeo Grubu Ülke Direktörü Hakan Doğu; BUSİAD, sektörün sorunlarının dile getirilmesinde cesur bir rol üstlendi, sektörün proaktif ve ofansif olması gerekiyor, rekabetçi olmalı ve çevre ülkelere de yatırım yapma konusuna ağırlık verilmelidir, şeklinde konuşmuştur.

Grammer Genel Müdürü Tuna Arıncı; Avrupa ülkelerinde “elektrikli otomobil” konusunda yoğun çalışmalar var. Bu segmente hizmetle firmamız da araştırmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor, açıklamasını yapmıştır.
 
BUSİAD Otomotiv Uzmanlık Grubu adına, Grup Başkanı Halil Akgül’ün;  Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün basın toplantısında söylediği ve Strateji Belgesinde yer alması beklenen önemli noktalar hakkındaki açıklaması şöyledir:
 
► Türkiyenin kendi tasarımlarını üretmesi, yeni ve özgün teknolojilere öncülük etmesi için yeni teşvik mekanizmalarının oluşturulması. 
► ARGE altyapısının geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün istihdamının artırılması.
► Yeni tasarımların geliştirilmesi için gerekli doğrulama, dayanım, yol ve çarpma, rüzgar testleri için merkezler oluşturulması.
► Alternatif yakıt ve elektrikli araç teknolojilerinin desteklenip bu konuda söz sahibi ülkeler arasında yer almak.
► Genç ve dinamik nufusa sahip olmamız  bunun yanında Avrupa ortalamasının çok altında araç sahibi olmamız nedeniyle potansiyel iç pzarımızı devreye sokmak için otomotiv üzerindeki vergilerin kademeli olarak AB ülkeşleri seviyesine getirmek.
► Kamu araçlarının yerli üretim araçlardan tercih edilmesi.
► Ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini sağlayacak düzenlemeler getirilmesi.

BUSİAD Otomotiv uzmanlık gurubu üyeleri yukarıdaki maddelerin strateji belgesinde yer almasının memnuniyet verici olduğunu ancak aşağıdaki konularında belgede yer almasını beklediklerini belirttiler.

► Otomotiv sektörü küreseldir ve Türk sanayicileri küresel oyuncu olabilmeleri için desteklenmelidir.
► Elektrikli araçlara destek önemlidir ancak pazarın çoğunluğu uzun bir süre mevcut teknoloji ile devam edecektir , bu husus ihmal edilmemelidir.
► Küresel rekabetin çok acımasız olduğu bir dönemde rekabetçi kur politikalarının olmaması ihracatçıyı ve yatırımların Türkiyeye gelmesini zorlaştıracaktır. İhracat ve yeni araç projeleri desteklenmelidir.
► Otomotiv merkezi olarak anılan Bursa’nın lojistik alt yapısındaki eksikler süratle tamamlanmalıdır. Liman, demiryolu, ulusal ve uluslararası hava bağlantıları  yerine getirilmelidir. 
► İç pazarın gelişmesi çok önemlidir bunun için  genel refahın yayılımı, yol, otopark alt yapılarının iyileştirilmesi şarttır. 
► Otomobil satışı üzerindeki  yüksek vergilerden ziyade pazarın gelişmesiyle yaratılacak iş hacminin faydaları dikkate alınmalıdır. Otomobil üzerindeki vergilerin azaltılması üzerinde durulmalıdır.


 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>