11/15/2018 3:08:56 PM

 
HABERLER

 
İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMA - 1 - Friday, November 29, 2013  
   Meslek  Hastalıklarının Tarihsel Gelişiminin; M.Ö. 23-29 yıllarında Roma imparatorluğu çağında Pliny tarafından çalışma sırasında tehlikeli tozlar soluyan madencilerin, kendilerini korumaları için maske kullanmalarını önermesiyle başladığı; kabul edilebilir.

Galen, Paracelcus, Agricola ile devam eden ve meslek hastalığı konusunda yayın yapan bilim insanları zincirinin son halkası ise, meslek hastalıklarının babası olarak adlandırılan ve “De Morbis Artificium Diatriba” adını verdiği meslek hastalıkları kitabını yazan; Bernardino Ramazzini’dir.

Dünyada ve Türkiyede meslek hastalığı oranlarının karşılaştırılması, meslek hastalığı istatistikleri, meslek hastalığı etkenleri ve meslek hastalıklarından korunma, iş kazalarını önlemede güvenlik kültürünün önemi, konuları Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından 26 Ocak 2012 tarihinde organize edilen panelde ele alındı..

Panel, BUSIAD üyesi işadamlarının yanı sıra, Bursa ve komşu illerin Sanayi Odaları üyelerinin katılımı ve BUSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karademirler‘ in açılış konuşması ile başladı.

BUSİAD Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık grubunun faaliyetleri konusunda yapılan kısa bilgilendirme sonrası panelistlerin konuşmalarına geçildi.

Oturum başkanlığını BOSCH A.Ş.  İş Yeri Hekimi Dr. Metin Tekcan’ın yaptığı panelde;
Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bursa Tabibler Odası Başkanı   
Prof. Kayıhan PALA,  “Meslek Hastalıkları Tanımı ve Tarihcesi”, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sevimli,“Çalışan Sağlığında İş Hukuku”, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilim.Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç, “İş Sağlığı ve Güvenliği  Kültürünün Oluşturulması”, Kalite Sağlık Eğitim Danışmanlık A.Ş İş Yeri Hekimi Dr.Mahmut Yaman, “İş Yeri Koruyucu Hekimlik  Uygulamaları” hakkında bilgiler vermişlerdir. 

Sunum ve konuşmaların ardından, katılımcılar tarafından panelistlere iletilen sorular ile ilgili panelistler tarafından cevaplar ve deneyimler katılımcılar ile paylaşıldı.
Özellikle meslek hastalıklarının ve iş sağlığı kültüründeki yerinin konusunun  tartışıldığı “İş Yerlerinde Çalışan Sağlığını Koruma - 1” konulu panel, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.  

Toplantının sonunda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karademirler tarafından panelistlere birer plaket sunuldu. 
 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>