11/17/2018 12:35:53 PM

 
HABERLER

 
IV. Yuvarlak Masa Toplantısı 19/10/2011 - Saturday, November 23, 2013  
   IV. Yuvarlak Masa Toplantısı

Amaç:
Yuvarlak Masa toplantılarının amacı, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında sanayi kuruluşlarında, iş dünyasında, kamuda ve akademik dünyada çalışan kişilerin, belirlenmiş konu hakkında,  serbest düşünce akışını sağlayacak bir ortamda görüş alış verişinde bulunmalarını sağlamak; böylece, Bursa’da ana kavramlar ve yaklaşımlar hakkında ortak dilin oluşmasına ve bilgi düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Katılımcılar: Sanayici ve İşadamları, Akademisyenler, STK Temsilcileri, Uzmanlık Gurubu Üyeleri.

Yenileşim Ve Güven
Yenileşim için çalışanların kendi aralarında, kurum ile çalışanlar arasında ya da farklı kurumlar arasında güven ortamı gereklidir. Davranışları biçimlendiren unsurların başında güven unsurunun geldiğini kolayca gözlemlemek mümkün olsa da güvenin ne anlama geldiğini tanımlamak ve izlemek kolay değildir.
Kesinlikle ölçülebilen süreç ölçütlerinden farklı olarak güvenin veya güvenin olmamasının etkisi sıklıkla izlenimler, algılamalar ve hikayeler yoluyla hissedilebilir. Bu durum güvenin yönetimini zorlaştırır.


Kurum Kültürü
Organizasyonların kültürleri sıklıkla yenileşim ve kurumsal öğrenmeyi destekleyecek unsurları içermez. Yöneticilerinin önünde hata yaparak kariyerini tehlikeye düşüreceği duygusu, bir çok insanı hatalarını saklama, gerçekleşmemiş hedeflerini mazeretlerle örtmeye veya başkalarını ve dış koşulları suçlamaya iter.

Bu nedenle pilot çalışmalar, denemeler açıklıkla hatalardan öğrenilecek uygulamalar olarak ele alınmaz; sonuçların “zarar vermeyecek” tarza paylaşılmasına özen gösterilir.

Hataların reddedilmesine o kadar odaklanılır ki, öğrenmeye zaman kalmaz. Toplantılar insanların kendilerinin ne kadar becerikli ve diğerlerinin ne kadar hatalı olduklarını göstermek için uygun fırsatlar aradığı ortamlara döner. Kişiler ortaya çıkan hatalarına karşılık, diğerlerinin hatalarını ortaya koyarak dengeyi sağladıkları bir savunma mekanizması kurarlar.

Açık Yenileşim ve İşbirlikleri
Özellikle yenileşim sırasında şirketler, pazardaki ve teknolojideki değişikliklere karşı esnek olmak ve hızlı tepki vermek gereksinimi duyarlar. Bunun için dış kaynaklardan, yeteneklerinden ve bilgilerinden yararlanabilmek amacıyla diğer kurumlarla ve şirketlerle işbirliği yapmalıdırlar.  Ancak, işbirliği riskler de yaratır. Yenileşim, sözleşmelerle, izlemeyle ve kontrolle yönetilemeyecek kadar belirsizlik içerir; yönetmek için mutlaka karşılıklı güvene ihtiyaç duyulur.

Güven, karmaşık ve kolayca elden kaçıveren bir kavramdır ve kolayca yanlış anlama ve karışıklık yaratır. Güven ve kontrolün dengelenmesi ve ilişkilerin yönetimi önemlidir. İnsanlara, kurumlara ve organizasyonlara güven duyulabilir ve sıklıkla her üçüne birden ihtiyaç vardır. Bir kişi veya organizasyonun yetkinliğine veya niyetine güven duyulabilir. Kurumların güvenilirliği azaldıkça, özel ilişkilerdeki güvenin önemi artar.

Hatalar, talihsizlikler, yetkinlik noksanlığı, dikkat ve bağlılık eksikliği veya fırsatçı ya da açıkça hilekar davranışlar güven duygusunun kolayca zarar görmesine yol açabilir. Bu nedenle,  güvenin kırılgan olmasına yol açar. Talihsizlikler kolayca fırsatçılığın belirtisi olarak yorumlanabilir.

Kontrol, bazen güvenin bir parçası olarak görülür; bazen de güven kontrolün ötesine geçmek olarak ele alınır. Güven ve kontrol ( sözleşmelerle) yoluyla yönetim birbirlerinin yerine geçebilir veya birbirlerini destekleyebilir. Ancak, birinin ne zaman bittiğini diğerinin ne zaman başladığının bilinmesine ihtiyaç vardır. Sözleşme koşullarının katılaşması, güvenin temellerinin bozulmasına yol açacak kadar ileri gidebilir.

Kontrol yoluyla yönetilen ilişkilerde sözleşme maddeleri, karşılıklı güç dengelerine bağlı olarak ortaya çıkan hiyerarşik düzenlemeler, belirli bir şekilde bilinirlik, karşılıklı bağımlılıklar veya mecbur kalmaların yarattığı dengeler arasında seçimler yapılır. Güven, paylaşılmış olan etik, ortak davranış normları ve değerleri, empati veya özdeşleşme ilişkilerinin rutinleştirme veya kişiselleştirmesi temelinde kurulabilir.

Güven ve kontrolün uygun bir dengesinin kurulmasının yanı sıra ortaklar arasında bilişsel farklılığın yenileşimi destekleyecek türde olduğu ortaklıklar aranmalıdır. Ortaklar, yeni içgörüler yaratabilecek kadar farklı düşünebilmeli ancak iş birliğini ve karşılıklı anlaşmayı engelleyecek kadar da farklı olmamalıdırlar.

Farklı düşüncede olan insanlarla anlaşabilme ve işbirliği yapabilme becerisi rekabet gücüne yol açan bir değerdir. Bu beceri bilgi ve deneyim birikimi ile iyileşebilir. Rekabet gücünün iyileşmesi için farklılığın, hoşgörünün ve kültürler ve bilişsel sınırlar arasında iletişim kurabilme becerisi önem taşımaktadır ve becerinin iyileşmesi güvenin oluşmasına doğrudan katkıda bulunur. Bu beceri de güven oluşumuyla birlikte gelişir.

Güven Yönetilmelidir
Güvenin de yönetilmesi gerekir. Koşulsuz güven veya her zaman ve her koşul altında devam edeceği düşünülen güven duygusu, özellikle var kalma baskısı altında zarar görür ve sınırlarının yeniden tanımlanmasına gerek duyulur. Sonsuz güven ve tümüyle özdeşleşme de ilişkilerde katılığa neden olur ve yenileşimin yetersiz kalmasına yol açabilir.

Özellikle açık yenileşim ortamında ortaklarla doğru bilişsel farklılıkların yakalanması, güven ve kontrol unsurlarının arasında en iyi dengenin sağlanması için yetkinlik kazanılması ve kurum kültürünün açıklık, şeffaflık ve hata hoşgörüsüyle sürekli öğrenmeyi desteklemesiyle mümkün olur.

 

 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>