3/26/2019 1:51:22 AM

 
HABERLER

 
III. Yuvarlak Masa Toplantısı 08/12/2010 - Friday, November 22, 2013  
   


III. Yuvarlak Masa Toplantısı

Yenileşim Sürecinde KOBİ’lere Bilgi Aktarımı
Araştırma dünyası ve sanayii arasında karşılıklı bilgi ve ihtiyaç aktarımı çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir; öyle ki, bilgi aktarımı, Avrupa yenileşim stratejisinin kilit unsurlarından biri olarak tanımlanmıştır. BUSİAD Yenilikçilik Ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu’nun düzenlediği Yuvarlak Masa toplantılarının 3.sü, Uludağ Üniversitesi, özel sektör temsilcileri ve KOSGEB temsilcisinin katılımı ile bu sürecin Bursa’da nasıl işlediğine dair değerlendirilmesine yönelik olarak 08 Aralık 2010 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıda önce yenileşim sürecinde KOBİ’lere Bilgi Aktarımı konusunda, AB 6. Çerçeve araştırmaları kapsamında 30 Ekim 2009 tarihinde, TRUEFOOD tarafından yayınlanmış olan araştırma sonuçlarının özeti okundu. Ardından katılımcılar, Bursa’daki deneyimlerinden yola çıkarak, bilgi aktarımı süreci üzerindeki düşüncelerini paylaştılar.

Etkin Bilgi Aktarım Sürecinin Önündeki Engeller
Toplantıda paylaşılan düşünceler, AB araştırmasında ortaya çıkan zorlukların büyük oranda Bursa’da da yaşandığını ve bu alanda tüm taraflar açısından atılması gereken önemli adımlar bulunduğunu doğruladılar. Ortaya çıkan başlıca görüşler aşağıda özetlenmiştir.
• Bilgi aktarımının etkin olarak yürümesi için bunun sanayin ihtiyaçlarından kaynaklanan bir çekme süreci olarak yürümesi gerekir. Ancak çekme işlevinin sanayi tarafından beklenen düzeyde yerine getirilemediği görülmektedir. Hatta üniversite tarafında çok sayıda şirketin ziyaret edilmesine karşılık, ciddi bir bilgi aktarım talebinin oluşmamış olması, bu sorunum önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. İhtiyacın oluşmasında sanayiin yapısının da önemli olduğunun ve lisans altına üretim yapılan sektörlerde, bilgi üretimine ihtiyacın zayıf kalacağı da ifade edildi.
• Sanayii ve Üniversite arasındaki güven ortamının oluşmamış olması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Güven oluşumunu engelleyen en önemli unsur, bilginin nasıl korunacağının ve bu yöndeki yasal zeminin açık olmaması dahil olmak üzere, sanayi kuruluşlarının know-how ile ilgili bilginin korunmasına yönelik endişeleridir.
• KOBİ’lerin kendi deneyimlerinden doğan bilginin bulunduğunun ve bunun da korunması gerektiğinin, anlaşılmamış veya yeterince dikkate alınmıyor olması da güven ortamın sağlanmamasının önemli nedenlerinden biri olarak görünmektedir
• Mevcut eğitim politikası sonucu, üniversitelerin araştırma misyonlarının zayıflatılmış olması, ana amacın daha çok öğrenci yetiştirilmesi haline gelmiş olmasının nedeniyle araştırma potansiyelinin kullanılmamasına uygun bir çalışma ortamının yaratılamıyor olması
Etkin bir işbirliğinin önündeki diğer sorunlar da aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Üniversitedeki araştırmacıların sanayi deneyimlerinin eksikliği; sanayide bilimsel verilerin kullanılmasına yönelik deneyim ve bilgi eksikliği
• Sayıları kısıtlı olsa da, Bursa’da gerçekleştirilen sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinliklere katılımın düşüklüğü; etkinliklerin duyurulması için yeterli bir altyapı ve sanayi üniversite bağlantısının kurulmamış olması
• Bu konuda düzenlenmiş olan birçok etkinliğe rağmen,  mevcut teşvik kanallarının KOSGEB uygulamaları dahil,  yeterince bilinmemesi;
• Belirli konularda uzmanlaşmış olan araştırma üniversitelerinin, üniversite ve sanayiin ortak olarak kurdukları araştırma enstitülerinin bulunmaması,
• Sanayi ve üniversite elemanlarının ortak araştırmalarda görev almalarının, mevzuat eksiklikleri ve yeterli isteğin bulunmaması nedenleriyle sağlanamaması
• Üniversitedeki mevcut uzmanlıkların bilinememesi ve başvuru için uygun referansların oluşmamış olması
• Bilgi paylaşımı konusunda güven artırıcı bir programın bulunmaması; bilgi akışı modellerinin düşünülmemiş olması; rekabet öncesi ve sonrası işbirliği kavramları ve modellerinin tanınmıyor olması
• Sanayi ve üniversitelerde önceliklerin ve çalışmalara yönelik zaman boyutunun farklı olması; karşılıklı ortak dil oluşması, yaygın bilgi aktarımına uygun platformların gelişmemesi
• Bilgi için ödeme yapma kavramının gelişmemiş olması ve bilginin bir meta olarak görülmemesi
• ArGe çalışmalarının ve teşviklerin finansal yönetimi ile ilgili risklerin ve yöntemlerin yeterince bilinememesi ve bu nedenle önemli kayıpların oluşması
• Staj yönetimi, doktora master öğrencilerinin uygun projelerde çalışması gibi ortak çalışma yöntemlerinin eksikliği ve bu çalışmaların yönetilmesi için danışmanlık desteklerinin yetersiz olmaları

Sonuç:
Üniversite ile özel kuruluşlar ve özellikle KOBİ ler arasında bilgi aktarımının önündeki engellerle, AB ‘de karşılaşılan sorunların önemli ölçüde paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye’de üniversiteler yüklenmiş olan tek yönlü, yaygın eğitim misyonunun, bilgi üretimi için ortak çalışmaları ve bilgi aktarımını daha da zorlaştırdığı anlaşılmaktadır.
İyileşme için hem özel sektör hem de üniversitede alınması gereken önlemler bulunmaktadır; ancak, KOBİ’ler ile üniversite arasında güveni sağlamak amacıyla atılacak adımların ve yaygın eğitimle araştırma arasında doğru dengelerin kurulmasına yol açacak bir kamu politikasının hayata geçirilmesinin en önemli başlangıç adımları olduğu açıkça görülmüştür. Bu alanda tüm paydaşların,  ortak faaliyetleri ve birlikte çalışmaya devam etmeleri zorunludur.

 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>