11/17/2018 11:25:25 AM

 
HABERLER

 
Bursa Kenti Yenilikçilik Bildirgesi Taslağının Hazırlanması 02/03/2009 - Wednesday, November 20, 2013  
   

Bursa Kenti Yenilikçilik Bildirgesi (TASLAK)

Aşağıda imzası bulunan bizler,
Günümüzde yenilikçiliğin, bir ülkenin sürdürülebilir toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişiminin en önemli itici gücü olduğunu
Ülkemizin ve kentimizin gelişmesi ve refahının artması için, doğanın dengesini bozmadan ve etik değerlerimizi koruyarak, sürdürülebilir, yenilikçi kalkınma modelini benimsememiz gerektiğini

biliyoruz;
Yenilikçiliğe dayalı kalkınma için,

• Eğitim sistemimiz ve kurumlarımızın yaratıcılığı ve yenilikçiliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılması
• Kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel sektör kuruluşlarının, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarının, STK’ların ve  medyanın yenilikçilik hareketine aktif katılımları
• KOBİ’lerin oluşturulacak yaratıcılık ve yenilikçilik ortamına katılmaları
• Araştırma, geliştirme, yaratıcılık ve yenilikçilikle ilgili devlet teşviklerinin etkinleştirilmesi
• Uygun ve yeterli finansal kurumlar ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi
• Fikri mülkiyet haklarının korunması için, işleyen ve ekonomik olarak erişilebilir alt yapının güçlendirilmesi
• Yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünün toplumun tüm katmanlarınca benimsenmesi ve içselleştirilmesi

gerektiğini anlıyoruz;
Bursa’nın yaratıcılık ve yenilikçilik merkezi olarak büyümesi amacıyla:

• Yaratıcılık ve yenilikçilikle ilgili kavramların yaygın olarak anlaşılarak, Bursa’da yaşam boyu öğrenme ve AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi için uygun programların tanımlanması ve maddi kaynakların temin edilmesi
• Bursa’daki yenilikçilikle ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelebileceği bir platformun kurulması ve işbirliği ortamının sağlanması
• Eğitim ve araştırmada disiplinler arası ve çok disiplinli araştırmaların; sanayide ise sektörel ve sektörler arası kümelenmenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Bursa’da sanayi ve bilgi temelli hizmet sektörlerinin geleceğine yönelik araştırma ve geliştirme ihtiyaç ve kaynaklarının belirlenmesi 
• Araştırmacı, araştırma alt yapısı, finansal destek ve benzeri unsurların kent gelişimine paralel olarak planlanması
• Fikri mülkiyetin korunmasının yanısıra, her türlü yenilikçiliğin desteklenmesine imkan tanıyan toplumsal, yasal ve mevzuatla ilgili yapısal düzenlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunulması
• Kent gelişiminin, fiziksel ortam ve yaşam tarzı açısından yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünü destekleyecek şekilde planlanması
• Medyanın, yaratıcılık ve yenilikçiliğe öncelikle yer vererek, toplumun farkındalığının ve bilgi düzeyinin artışına yardımcı olması
için yasal ve toplumsal sorumluluklarımız uyarınca olanaklarımızı kullanmayı ve yeni olanaklar oluşturmayı

taahhüt ediyoruz.
İmzalar(Paydaşlar)
Valilik, B.Belediye Bşk, UÜ Rektörü, İl Milli Eğitim Müdürü, BTSO, UİB, BUSİAD,T.M.M.O., Tosyöv, Bursa Gazeteciler Derneği…

 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>