4/23/2019 5:07:57 PM

 
HABERLER

 
KOBİLER için büyük kaynak: HALKA ARZ - Friday, November 15, 2013  
   
Kobilerin hisselerinin bir bölümünün Istanbul Menkul Değerler Borsası’nda halka arz edilmesini kolaylaştırmak, finansal yapılarını güçlendirmek ve şirketleri bu yönde teşvik etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tarafından önemli tedbirler alınmıştı. 
 
KOBİLER için , halka arz ile, banka kredilerinden çok daha avantajlı bir mali kaynak sağlanabileceğini firma sahipleri ve ortaklarına anlatabilmek amacıyla , bu konularda büyük bilgi ve tecrübe donanımı olan “İyişirket” Danışmanlık A.Ş. paydaşlığında   11 Mayıs 2010 Salı günü saat 18:30 da BUSİAD Evinde düzenlenen panel ilgi gördü.
 
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Özer, toplantının başında yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye’de borsaya kote olan şirketlerin çok az olduğunu, ülke genelinde bir milyon şirketten sadece üçyüzünün, İstanbul Sanayi Odası’na (İSO) kayıtlı ilk bin şirketten ise sadece % 15’inin borsaya kote olduğunu belirterek borsanın sığlığına değindi. Borsanın önünde büyük gelişim imkanları olduğunu, borsaya kote olmanın şirketlere, büyümelerini sürdürebilmeleri için önemli kaynak girişi sağladığını belirten Özer, bunun için gerekli olan “ şirketlerin şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalarıdır” dedi.

“İyişirket” Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu’nun “Moderatör”, Eski SPK Denetçisi Metin Yüksel ve Dr. Şahin Aslantaş’ın “Panelist” olarak katıldığı toplantıda, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların sahipleri ve ortaklarının “firmaların halka arzı-borsaya kote edilmesi” konusundaki soruları tatmin edici ve tereddütleri ortadan kaldırıcı şekilde yanıt buldu.

 
 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret - Thursday, February 15, 2018  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016 - Monday, December 12, 2016  
 
BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016 - Wednesday, August 17, 2016  
 
Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016 - Wednesday, March 23, 2016  
 
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER İÇİN ENERJİ YÖNETMELİKLERİ EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
VERİMLİ AYDINLATMA EL KİTABI - Thursday, January 14, 2016  
 
Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015 - Wednesday, June 17, 2015  
 
BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu. - Friday, June 5, 2015  
 
2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015 - Monday, May 18, 2015  
 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu. - Friday, January 23, 2015  
 
Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti - Monday, December 8, 2014  
 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi - Monday, December 1, 2014  
 
Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014 - Monday, June 16, 2014  
 
Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014 - Friday, May 9, 2014  
 
Konferans 'Gıda Sanayinde Zararlı Canlı Yönetiminde Yeni Anlayışlar ve Değişim' - Friday, May 2, 2014  
 
Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar' - Wednesday, April 30, 2014  
 
I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013 - Wednesday, April 16, 2014  
 
BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013 - Tuesday, April 15, 2014  
 
Sonraki >Son Sayfa >>