11/17/2018 12:22:05 PM

 
HABERLER

 
Ekonomi Yavaşlıyor Mu? - Prof. Dr. Erdoğan Altekin - Sunday, August 24, 2008  
   
Sanayi üretim endeksi rakamları, ekonomide bir yavaşlama olduğunu gösteriyor.Doğal olarak üretimdeki yavaşlamayı bir yıl önceki rakamlarla değil, önceki aylarla karşılaştırma yaparak gözlemek daha doğru olur. Ama böyle bir karşılaştırma da aynı eğilime işaret ediyor.
  
            Üretimdeki gidişi haber veren göstergeleri teyit etmek için karine olarak bakılan başka rakamlar da mevcut. Mesela istihdam, ara malı ithalatı, elektrik üretim ve tüketimi, protesto edilen senetlerdeki artış, kuruluşların çeşitli anketlerine verilen cevaplar , imalat sanayinde kapasite kullanım oranı  gibi.
Bu bilgilerin bazıları da ekonomide bir soğuma olduğunu teyit ediyor.
 
Aslında durumu tam olarak anlamak için bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinin üretimle ilgili rakamlarının yayımlanmasını beklemek lazım. Aynı dönemde ilk çeyreğe  ait büyüme rakamları da yayımlanacağından daha kesin bir yargıya varılabilinir. . Bakarsınız yılın üçüncü çeyreğinde sanayi üretimi surpriz yaparak canlanıvermiş. İyimser bir temenni ama hiç belli olmaz. Son günlerde bütün dünyada habire inip çıkan göstergeler herkesi şaşırtıyor.
 
            Kısacası, ekonominin bir yavaşlama dönemine girip girmediğine karar vermek için bir süre daha beklemek gerek. Bu yılın sonbahar ayları hakkında bilgi gelmeden karar vermek güç.
 
            Gelelim önemli bir soruya: Önceden de hedef olarak seçilen ve bu maksatla programa yüzde 5 olarak konulan ve dışardan-içerden gelen etkilerle muhtemelen bu rakamın da altında kalacak olan bu yavaşlama iyi mi, kötü mü? Bazılarına göre ekonomideki bazı olumsuz makro dengelerin, mesela dış ticaret ve cari işlemler açıklarının herhangi bir krize meydan vermeden düzelmesi için zaten ekonominin iyice yavaşlaması şart.
 
            Ancak, ekonomideki yavaşlamanın toplumsal ve siyasal riskler taşıdığı da açıktır. Bugün durumlarından şikayetçi olan toplumun çeşitli kesimlerinin, yavaşlama ile birlikte memnuniyetsizliklerinin artacağı muhakkak. Ayrıca büyüme hızı yavaşlarken dış ticaret ve cari işlemler açıkları genişlemeye devam ederse kriz tedirginliği  daha da artabilir.
 
            Tabii bu öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlayabilmek için, yinelemek gerekirse, üç-dört ay daha beklemek gerekecek. Denebilir ki, o zamana kadar iş işten geçecek ve önlem almada önemli gecikmeler olacak.Onun için sevimsiz ihtimalleri dikkate alarak şimdiden ciddi önlemler almak lazım Ancak bu önlemlerin, durgunluk içinde enflasyon riskini arttıracak fanteziler olmaması şart.
 
       Tabi  sevimli bir ihtimal, bu yıl büyüme hızının geçen yıl rakamının çok altına inmemesi ve dış ticaret - cari işlemler açıklarının da yüksek bir kriz riski taşıyacak rakamlara ulaşmaması. Böyle de olsa  2009 ve 2010 yıllarında neler olabileceğini düşünerek fazla iyimserliğe kapılmamak lazım.
 
 

Anonim Şirketlerde Pay Senedi Bastırılması - Şerif Arı - Thursday, March 6, 2014  
 
Kalite ve Başarı Sempozyumu ve Bursa Kalite Ödülü - Emin Direkçi - Wednesday, February 19, 2014  
 
Tek Yol Bilgi Toplumu Devrimi! - Dr. Bahadır Kaleağası - Sunday, August 24, 2008  
 
Ses Marka Olur Mu? - Onur Yavuz - Sunday, August 24, 2008  
 
Gümrük Birliği Aleyhimize mi,Lehimize mi Çalışıyor? - Şerif Arı - Sunday, August 24, 2008  
 
Bizim İçin Lüks Olmayan Şeyler - Ahmet Altekin - Sunday, August 24, 2008  
 
Ekonomi Yavaşlıyor Mu? - Prof. Dr. Erdoğan Altekin - Sunday, August 24, 2008  
 
Uludağ Üniversitesi ve Sanayi İle İlişkiler - Prof. Dr. Ali Ceylan - Sunday, August 24, 2008  
 
Yaşayan Bir Şirket Yaratmak - Lami Yağcılarlıoğlu - Sunday, August 24, 2008  
 
Yönetişim Üzerine - Dr. Murat Kuter - Sunday, August 24, 2008