5/21/2019 9:56:22 AM

 
BUSİAD
ANA SAYFA  >  KURUMSAL  > Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

Üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması” temel kalite politikamızdır.

 Bu politikayı gerçekleştirmek için HEDEFLERİMİZ,
 
Kalite Yönetim sistemimiz ve süreçlerimizi; Yönetim Kurulumuz, Çalışanlarımız ve Üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek,
 
Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal, sosyal altyapısının geliştirilmesi ve ekonominin istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak,
 
İş dünyasında etik değerlerin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, bu konuda üyelerimizi desteklemek,
 
Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek; iş dünyasına:
 
o Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerini arttırması,
o Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
o Sanayi ve üniversite işbirliği gerçekleştirmesi yönünde destek vermek,
 
Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak,
 
- Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak,
 
- Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
 
- Bursa’nın Sosyal ve Kültürel Hayatının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 
- Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yürütmek.