11/24/2017 5:05:38 AM

 
BUSİAD
ANA SAYFA  >  KURUMSAL  > Hakkımızda
Hakkımızda

1-) TARİHÇE

1978’li yıllarda Bursa Sanayicileri arasında , (BTSO) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının , Sanayi Odası ve Ticaret Odası  şeklinde iki oda olarak daha etkin görev yapacağı tartışılıyordu. Böyle düşünenler TÜSİAD’ı örnek alarak gönüllülük esasına dayalı , bağımsız yeni bir dernek çatısı altında toplanmak üzere harekete geçtiler.

Bu hareketten yola çıkılarak; Bursalı Sanayicileri ve İşadamlarını bünyesinde toplayan BUSİAD , gönüllü üyelik temeline dayanan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak 1978 yılında , Anadolu ‘ nun ilk (Türkiye ’ nin ikinci) SİAD ‘ ı olarak  kuruldu.

1978 yılında küçük bir apartman dairesinde faaliyetine başlayan BUSİAD, 1995 yılında,Üyelerinin sponsorluğu ile yaptırılan ve  BUSİAD Evi olarak adlandırılan,(Reşat Oyal Parkı)  Kültürpark içinde bulunan bugünkü yönetim binasına geçti.

Dernek çalışmalarını , 2 toplantı salonu ,  200 kişilik tam donanımlı ve simültane tercüme imkanı olan bir konferans salonu ,başkan ve yönetim ofisleri , arşivi  ve  bulunan bu binada yürütmektedir.

2-) ÜYE YAPISI

BUSİAD, bugün TÜSİAD ’dan sonra Türkiye’nin en büyük ve en eski gönüllü işadamları derneğidir. BUSİAD ’ın  halen yedi farklı sektörde faaliyet gösteren,  90 ' ı Kurumsal , 188 'i  Şahıs Üyesi olmak üzere kayıtlı  295 (278 asil üye, 16 fahri üye, 1 onur üyesi)  üyesi bulunmaktadır.Dernek Üyelerinin sektörel dağılımı ise şöyledir :

- Gıda Sektörü  24 üye,

- Hizmet Sektörü 59 üye,

- İnşaat ve Taahhüt Sektörü 34 üye,

- Metal-Makine-Otomasyon-Kimya Sektörü 41 üye,

- Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü 43 üye,

- Tekstil-Hazır Giyim-Konfeksiyon Sektörü 65 üye,

- Ticaret Sektörü 31 üye.

(Bkz. www.busiad.org.tr / Üyelerimiz)

3-) ÜYELERİN BURSA EKONOMİSİNE KATKISI

Derneğin , 2013 yılı sonu itibarı ile üyelerine ait şirket sayısı 1000 civarında olup,istihdam edilen kişi sayısı 100 bine yakındır. Bu şirketlerin yıllık ihracatları toplamı ise, 10 milyar Amerikan Doları’na ulaşmış olup, yıllık ciroları 20 milyar Amerikan Dolarını geçmektedir.

4-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

25 Ocak 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ‘ nda BUSİAD ‘ ı 37. Yılına taşıyacak Yönetim Kurulu şöyle belirlendi :

Y.K.Başkanı : Günal Baylan,

Y.K.Başkan Yardımcıları: Selim Tarık Tezel, Tuncer Hatunoğlu, Halit Cem Çakır

Sayman : Ali İhsan Türkmen

Üyeler :Ahmet Özkayan, Ali Türkün, Erdal Elbay, Ergun Hadi Türkay, Hakan Oktar, Neşe Yıldırım, Şükrü Erdem, Zeki Erdal Şimşek.

5-) DERNEĞİN SÜREKLİLİK GÖSTERENETKİNLİKLERİ

 • Çekirge Toplantıları (Yaz ayları ve büyük etkinlikler dışında her ay)
 • Uzmanlık Grupları ve Düşümce Kulübü Çalışmaları
 • Sektör Toplantıları (Yuvarlak Masa Toplantıları) (Yaz ayları dışında her ay)
 • Yılın İşadamı Ödülleri(Mayıs ayı son cuması)
 • Kalite Sempozyumu ve Ödül Töreni (Nisan ayı)
 • Yenilikçilik Sempozyumu (Kasım veya Aralık ayı)
 • Yaza Merhaba Toplantısı (Haziran ayı)
 • Ebeveynler ve Çocukları Toplantıları (Ekim veya Kasım ayı)
 • Açık Kapı Toplantıları / Felsefe Söyleşileri (Yaz ayları dışında her ay)
 • Konferanslar(Yaz ayları dışında her ay)Paneller
 • Seminerler(Yaz ayları dışında her ay)
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Gezileri(Yönetim Kurulunun kararına göre)
 • Üye Ziyaretleri ve Protokol Ziyaretleri(Üye ziyaretleri sık sık)
 • Ekonomik Raporlar ,Basın Duyuruları ve Anket Çalışmaları(Yılda bir kez üye mem. anketi)
 • Üniversite Sanayi İşbirliği  Çalışmaları (UÜTTO ile Tez çlş.,Seminerler,Staj Uygulamaları)
 • TÜRKONFED Başkanlar Konseyi ve Zirve Organizasyon ve Katılımları(Yılda üç kez)
 • Dergi Yayını (3'er aylık) ve Web Sitesi .

6-) ÖNEMLİ PROJELER
-BEGEV

BEGEV Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı, 1992 yılında 15 kişilik bir grup işadamı ve sanayici tarafından Bursa’da özel bir Üniversite açmak amacıyla kuruldu.

1992-1999 yılları arasında geçen zamanda Üniversite kurulması çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleşmedi. 1999 yılında Mesleki Eğitim konusunda bir eğitim merkezi açmak isteyen Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği ( BUSİAD ) , bu teşebbüs için atıl vaziyette olan BEGEV’i  "üst seviye teknolojiyi kullanabilen kalifiye orta kademe işgücü yetiştirmek" amacıyla harekete geçirdi. Hazırlık çalışmaları 2 yıl sürdü ve 2001 yılında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Beşevler’deki Çıraklık Okulu (MEKSA) binasında verdiği 1400 m2’lik bir alanda meslek eğitimlerine başlandı.

Meslek Eğitimleri konusu olarak Bursa’nın lokomotif sektörleri olan Tekstil ve Otomotiv seçildi ve eğitim konuları bu sektörlere göre düzenlendi. Gerekli Bilgisayar, Tekstil Atölyesi ekipmanları ile bilgisayar yazılımları ve büro mobilyaları Bursa’daki muhtelif kurum ve kuruluşlar ile BUSİAD üyesi işadamı ve sanayicilerden ayni veya nakdi bağışlar olarak temin edildi. 2005 yılında dönemin Bursa Valisi’nin teşviki ve girişimi ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi BEGEV’e 38 dönümlük bölge içinde bir arsa tahsis etti. 2006 Ocak ayından itibaren 3600 m2’lik 1. Eğitim Bloğu inşa edildi ve eğitimler burada verilmeye başlandı.

Aynı zamanda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Başkanı olan Celal Beysel’in TURKONFED Başkanı olması ile BEGEV pek çok ulusal veya uluslararası toplantılarda yer aldı ve Türkiye çapında tanınan ve örnek gösterilen bir Eğitim Kuruluşu oldu. Avrupa Birliği Türkiye Komisyonu Eğitim Birimi, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğinin BEGEV’i yakından tanıması sağlandı.

Halen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde, BUTGEM adıyla çalışmalarını sürdüren kurumun bu günlere gelmesinde BUSİAD'ın önemli rolü olmuştur.

-SAVUNMA SANAYİ KÜMELENME ÇALIŞMASI

Savunma sanayi uluslararası arenada ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirler. Ülke savunması gibi stratejik bir konuyla ilgili olan savunma sanayi bu yönüyle diğer sektörlerden ayrılır. Bu özelliği sektörün millileşmesinin önemini de artırmaktadır. Türkiye’de son 10 yılda konuyla ilgili çalışmalar hızlanmıştır.Sektörde sürekliliğinin sağlanması için, ürün geliştirme, insan kaynağına yatırım ve lojistik gibi ana başlıklarda önemli çalışmalar yapılmalıdır.

Bursa , bildiğiniz gibi Ar-Ge ’nin büyük önem taşıdığı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarıyla önemli bir katma değer yaratmaktadır. Bursalı sanayicilerin ürün geliştirme konusundaki tecrübelerinin ve insan kaynağının yapısı itibarıyla savunma sanayi için Bursa önemli bir kenttir.

Bu durum göz önüne alınarak, BUSİAD- SASAD işbirliğinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığının destekleriyle  ilki Bursa'da, ikincisi Ankara'da olmak üzere iki önemli ve verimli etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda ; (Savunma Sanayi Müsteşarının tavsiyeleri de dikkate alınarak) Bursa'da bir "Havacılık ve Savuna Sanayi Kümesi" kurulması gereği ortaya çıkmıştır.

BUSİAD Yönetim Kurulu olarak  gerekli girişimlerde bulunmadan önce , üyemiz olan değerli sanayiciler ile bir araya gelerek konu ile ilgili gelişmeleri paylaştık, onların görüşlerini alarak  izlenecek yol haritasını birlikte oluşturduk. Sonuçta ; BUSİAD Yönetim Kurulu olarak iki yıldır yürütmekte olduğumuz,  "Bursa'da, savunma sanayi konusunda farkındalık yaratma ve  kümelenmenin gerçekleştirilmesi" çalışmalarımızın,BTSO  bünyesinde birlikte yürütülmesine karar verdik. Kararımızı ve konunun takipçisi olacağımızı BTSO yönetimine anlattık.

Bu süreçte, yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Tuncer HATUNOĞLU , BUSİAD' ın bilgi ve tecrübelerini aktarmak amacıyla BTSO 'nun oluşturduğu çalışma grubunda yer almakta.

-BURSA LOJİSTİK KÖY PROJESİ

Endüstriyel çeşitliliği ve bir çok alandaki gelişimi ile sınırları zorlayan Bursa’mız için, 2012 yılı Temmuz ayında, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle BUSİAD ’ın önderliğinde  Lojistik Köyü  Projesi’ne başlanmıştı.

Bu projenin amacını ; taşımacılığın hız ve verimlilik kazanması, ürünlerimizin dünyaya kolay ulaştırılarak rekabet etme avantajı sağlanması, kara-demiryolu-hava ve deniz taşımacılığı ile dünyanın dört bir yanına ulaşan ürünlerimizin  ülke ekonomimize ve şehrimize önemli artılar kazandıracak olması,  kent içi trafiğin belli ölçüde rahatlaması ile yaşam kalitemizin artması, ayrıca bu dev proje ile pek çok kişiye iş olanağı yaratacak   yeni istihdam alanlarının açılması olarak özetleyebiliriz.

Projenin ilk adımı , konu ile ilgili bir fizibilite raporunun hazırlanmasıydı. Raporun hazırlanması aşamasında, Bursa- Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı BEBKA’ nın, 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programına yaptığımız başvuru kabul edildi.

Lojistik köyler konusunda ülkemizdeki en tecrübeli akademisyenlerden biri olan Pof. Dr. Mehmet Tanyaş ve ekibinin özverili çalışmalarıyla, konunun direkt muhatabı olan 500 firmanın, tedarik zinciri ve lojistik konusunda uzman  yetkilileriyle yapılan anketlerle fizibilite raporu hazırlık çalışmaları kısa bir sürede tamamlandı. 14 Ocak 2013 tarihli çalıştayda da fizibilite rapor taslağı konunun  muhatapları ile paylaşıldı ve  son şekli verildi.

Ürünlerin kalitesi kadar lojistiğinin de rekabet ettiği günümüz dünyasında Bursa için büyük  önem taşıdığına inandığımız, şehrimize verimlilik katacak  Lojistik Köy Projesine ışık tutacak olan “Bursa İli Lojistik Merkez Ön Fizibilite Raporu” paydaşlarımıza ve kentimizin karar mercilerine ulaştırıldı.

Bu çalışmanın, konunun tüm aktörleriyle Valilik koordinesinde bir elden yürütülmesi hususu çerçevesinde 28 Ekim 2013 tarihinde Valimiz Sayın Münir Karaloğlu Valilik makamında kent dinamikleri yöneticileri ile düzenlenen toplantıda şu karar alındı;

"Konunun irtibat noktası olarak vali Yardımcısı Ahmet Hamdi USTA belirlenmiştir. Bu çerçevede en son olarak 28 Ekim 2013 Pazartesi günü Sayın Valimiz Münir KARALOĞLU başkanlığında yapılan bir toplantıda Valilik, Büyükşehir Belediyesi, BTSO, Uludağ Üniversitesi, Uludağ İhratçılar Birliği, kalkınma Ajansı (BEBKE), BUSİAD, MÜSİAD, BUGİAD, DOSAB VE BOSAB’dan konuyla ilgili birer kişinin katılımıyla bir çalışmanın grubu ve gurup içinden de bir yürütme komitesi kurulması benimsemiş ve bu çalışmanın sekretaryasının da BTSO tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle çalışma grubuna isim verecek yukarıdaki birimlerin Bursa’da Lojistik Merkez kurulması yönündeki çalışmalara katkı koymak üzere tespit edecekleri bir ismi 08 Kasım 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar toplu halde BTSO’ya bildirilmek üzere, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğüne yazı ile gönderilmesine".

Derneğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Günal Baylan, vilayet makamına bildirildi. Kentimiz için çok önemli olduğuna inandığımız proje bu adımda beklemektedir.

-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

UÜTTO ile Lisans Üstü ve Doktora Tez Hz. Çalışmaları : Üniversite - Sanayi iş birliği kapsamında  BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi arasında sürdürülmekte olan çalışmalardan biri ; Uludağ Üniversitesi ile Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği - BUSİAD ‘ ın, Bursa’da bulunan sanayi ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarının çözümüne yönelik olarak Uludağ Üniversitesinde yürütülecek doktora ve  lisansüstü tezlerin konularının ortaklaşa belirlenmesi ve çalışmanın iş birliği halinde yürütülmesini temin etmektir. Bu konuda  BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ile 2013 yılında çalışmaya başladı. Proje, halen  başarıyla devam etmektedir.

Seminerler : İş hayatına atılacak yeni mezun mühendisler için, üniversite eğitimi sürecinde verilemeyen (veya yeteri kadar ele alınamayan)  konuları  tespit ederek,  düzenlenen kapsamlı çalışmalarla mühendis adaylarının bu konulardaki eksikliklerinin giderilmesinin sağlanması ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlarının iş hayatında beklenen yetkinliğe sahip olmaları amacıyla, üyelerimiz ve  üyelerimize ait şirketlerde görevli  profesyonellerden oluşan  kişiler  tarafından  2010 yılından itibaren sürdürülmekte olan programa 2013 yılında da da 10 farklı konu ile devam edildi. Proje, 2014 ve sonrasındaki süreçte de sürdürülecek.

Yeni Staj Uygulaması : Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  ve BUSİAD‘ın işbirliği ile öğrenci stajlarının daha verimli hale getirilmesi amacıyla Bursa’da ilk defa, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri’nin de katılımlarıyla çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar sürecinde bir yönetmelik hazırlandı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmalarının temel ilkelerini, planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsayan yeni uygulamaya göre amaç ; öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamak , stajların yaz öğretimi yerine, bir yıl süreli güz ve bahar yarıyıllarında dönem boyunca, bölümler tarafından belirlenen çalışma günlerinde haftada iki gün süreyle yapılması idi.

Bu yönetmelik çerçevesinde 2012 yılında 26 öğrenci ile bir pilot çalışma başlatıldı.Bu programa katılan öğrenciler arasında , dekanlık tarafından yapılan ankete göre elde edilen sonuçlar, projenin faydalılık ve verimlilik analizlerinin olumlu olduğu sonucunu gösterdi.Paydaşlar tarafından programın, 2013 yılında daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi sonucu bu sayı 100 ü geçmiş bulunmakta. Program, 2014 ve gelecek yıllarda paydaşlar tarafından daha kapsamlı biçimde sürdürülecektir.

7-) DÜŞÜNCE KLÜBÜ ve UZMANLIK GRUPLARI

1-) Düşünce Kulübü : Halit Cem ÇAKIR

2-) Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Gurubu : Şükrü ERDEM

3-) Kurumsal Yönetim Uzmanlık Gurubu :  Hakan OKTAR

4-) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu Koordinatörlüğünün Zeki Erdal ŞİMŞEK

5-) Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Gurubu : Ergun TÜRKAY                                                      

6-) Gıda Uzmanlık Gurubu : Selim Tarık TEZEL

7-) İnşaat Uzmanlık Gurubu : Günal BAYLAN                                                                                   

8-) Makine, Bilişim  ve Savunma sanayi Uzmanlık Gurubu : Tuncer HATUNOĞLU,

9-) Otomotiv ve Yan Sanayi Uzmanlık Gurubu : Erdal ELBAY

10-)  Tekstil,Hazır Giyim ve Konfeksiyon Uzmanlık Gurubu : Ergun TÜRKAY

11-) Sağlık ve Turizm Uzmanlık Gurubu : Neşe YILDIRIM

12-) Enerji Uzmanlık Grubu : Tuncer HATUNOĞLU

8-) DANIŞMAN ve PROFESYONELLERİMİZ

 Danışmanlarımız:

Hukuk Danışmanı : Avukat İbrahim YAŞAR,

Ekonomi Danışmanı : Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR,

BUSİAD Profesyonelleri:

Genel Koordinatör : Ahmet Basri TÜFEKÇİOĞLU,

Dernek Sekreteri : Bircan KANER,

Muhasebe Sorumlusu : Selahattin ÖZAYDIN,

Basın Danışmanı : Seyit ERSÖZ,

İç Hizmetli : Nurten YILMAZ,

Dış Hizmetli : Salih VAREL,