3/23/2019 12:23:20 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
YENİLİKÇİLİK ve YARATICILIK UZMANLIK GRUBU, Proje Çalışmalarını Tamamlıyor.
2/12/2009

BUSİAD Yaratıcılık ve Yenilikçilik Uzmanlık Grubu Bildirgesi
 
Çalışma Ana Konusu
Yaratıcılık ve yenilikçilik yönetimi, metodolojileri, uygulamaları ve yaygınlaşması
 
Hedef :
Busiad üyeleri ve topluma katkı sağlanması amacıyla toplam rekabet gücünün desteklenmesi ve sürdürülebilir inovasyon ortamının yaratılmasını desteklemek; Bursa ve çevresinde yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda farkındalık yaratmak, bilgi üretilmesini sağlamak ve bu konudaki uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve toplumsal ivmelenmeye ön ayak olmak.

Bu çalışmaları etik ilkeler ve çevre ile dost sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını destekleyecek şekilde gerçekleştirmek.
 
BUSİAD YK Sponsoru :  Ahmet Altekin
 
Ekip Üyeleri Ve İş Bölümü
Canan Ceylan ( Lider) 
Deniz Yıldırım
Erkan Işığıçok ( e-grup yöneticisi) 
Ersel Turşucular
Ahmet Demirel 
Gülseren Kunduracıoğlu
Ayhan Ispalar 
 
Çalışma Alanları
Valilikten bir deklerasyon alınması; Eğitim MD lüğünde bir program oluşturmak; Uludağ Üniversitesinde deklarasyon yayınlanması; Bu konuda atılım yapan şirketlerin tanıtımının sağlanması (ziyaretler); sanayi önderlerinin katılımının sağlanması;

Medyada sürekli ve anlık yazılar ve çeşitli söyleşiler için program düzenlenmesi; Kamu kurumları ve eğitim kurumlarında konunun desteklenmesi için iletişim başlatılması; Farklı sektör ve disiplinlerde uygulama örneklerini; ulusal ve uluslararası inovasyon kurumlarıyla ilişkiler kurulması ve haberlerin yaygınlaştırılması; kent düzenlemesinde ve yaşamında YY simgelerinin yaratılması; bireysel YY kredi imkanlarının tanıtımı özel program yapılması;
Sektörel SWOT analizi yapılması; Universite ve diğer eğitim kurumlarında yaratıcılık ve yenilikçilik eğitim programları hazırlanması; AB ortak projesi yapılması; Uzmanlık grubuna ve Busiad üyelerine konuda eğitim verilmesi;
Bursa Inovasyon Endeksi (BIE) oluşturulması; Konferans/ Sempozyum/Panel düzenlenmesi; Valilik, UU, BUSİAD, BTSO ile birlikte bölgesel bir program oluşturulması; Tubitak, TTGV ile yapısal ilişkiler kurulması; risk sermayesi konusunda teknopark çerçevesinde veya farklı olarak düzenleme yapılması.
 
Çıktılar
1. BIE(Bursa Inovasyon Endeksinin oluşması ( otomotiv, tekstil , makina, EE, gıda... )
2. Yüksek Lisans programı açılması
3. Orta öğretim kurumlarında özel programların (eğitici ve öğrencilere) açılması
4. Yarışma düzenlenmesi
5. Busiad WEB listesinde uygun linklerin oluşturulması
6. Bursa YY Strateji kitapçığı ( CD) yayınlanması
7. WEB sayfası ve e/yazılı bülten yayınlanması
8. Kent yerleşiminde heykel ve benzeri yaratıcılık aşılayan mimari semboller oluşturulması.