4/23/2019 5:38:12 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu BUSİAD Evi'nden seslendi : GÜCÜMÜZ EŞİTLİĞİMİZ!
9/24/2018

BUSİAD Evi yine önemli bir toplantıya evsahipliğ yaptı. BUSİAD, BUİKAD ve Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanlığını yürüten Yeşim Tekstil'in paydaşları olduğu Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 21 Eylül'de BUSİAD Evi'nde düzenlediği “Gücümüz Eşitliğimiz” Panelinde salon doldu taştı.

İş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, kadın istihdamıyla ilgili örnek uygulamalar hakkında da bilgi verildi. Panelin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, kadınının üst sıralardaki yerinin çok düşük seviyelerde olduğunu ve işin kötü tarafının bu durumun çoğunluk tarafından kabullenildiğini söyledi.

Türkay, McKinsey tarafından 2017 yılında yapılan araştırmaya göre, kadın katılımının daha yüksek olduğu şirketlerin hisse senedi getirilerinin, yarı yarıya daha yüksek olduğunun görüldüğünü de aktararak, “kadınların katılım oranının sadece karlılığı değil aynı zamanda değer yaratımının da artmasında önemli etkendir. Kaldı ki, kadın katılımın az olduğu şirketlerde performans da, karlılık da, o iş dalındaki ortalamaya göre, düşük olmaktadır” dedi. Türkay sözlerine şöyle devam etti:

“Nedenine baktığımızda kadınlar erkeklere göre daha değişik liderlik özellikleri göstermektedir. Daha derine indiğimizde karar verme prosesinde daha çok katılımı cesaretlendirmekte, bu da kurumsal sağlığı daha yüksek tutmakta. Buna karşılık erkekler hedeflere ulaşılamadığında daha sık düzeltici eylemde bulunmakta ki, bu negatif etki yapmakta. Tam da kadınların erkeklerden farklı olmadığının gösterilmek istendiği anda, Harvard Üniversite’sinden İris Bohnet, “Değişik özellikleri barındıran ekiplerin, sadece kadın veya sadece erkek olmalarından bağımsız olarak, performansları daha yüksektir. Farklılıklar desteklenmeli çünkü birbirini tamamlayan perspektif görüşler veya kolektif zeka her zaman daha güçlüdür” tespitinde bulunmuştur.”

Dünya'da hiçbir ülkede kadının çalışma hayatındaki yerinin toplumundakinden daha yukarıda olmadığını da kaydeden Türkay, şöyle devam etti:

“Burada hükümetlere görev düşüyor, kızların iyi bir eğitim almalarını sağlayarak, kadın haklarını destekleyen kanunlar çıkararak, hamilelik izninde finansal destek vererek, çocuk bakımında kamusal kolaylıklar getirerek, hatta ailenin iki ferdinin de çalıştığı durumlarda vergisel avantajlar getirerek. Bilinç altı yönlendirme de etkin. Bir görev için yapılan başvurularda erkekler genelde potansiyelleri ile kadınlar ise o güne kadar başardıkları ile değerlendiriliyorlar. Kadınlar başarılarında, erkeklerden daha az sahiplendiriliyorlar, başarısızlıklarda ise tam tersi çok eleştiriliyorlar.”

Kadının iş hayatında yükselmesinde toplumun birçok ögesine görev düştüğünü kaydeden Türkay, kanun yapıcılardan başlayıp, toplumun ve kadınların zihinsel dönüşümüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkay sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“İşte bu toplantı ve benzerlerini, var olan pradigmalarımızın değişmesine yardımcı olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Toplantının mottosunu da bu anlamda alkışlıyorum. Evet, “Gücümüz Eşitliğimiz”dir. Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun bir paydaşı olarak, buradan biraz daha eşitlikçi çıkmak umudunu taşıyorum.”

Açılışta konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın da, bugüne kadar kendi içlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaların dışına çıkarak tüm kamuoyuna açık olacak şekilde ilk etkinliğe imza attıklarını belirtti. Yalçın, şöyle devam etti: “Üretim faktörleri arasında yer alan kadın iş gücünün yok sayılması ya da atıl kalması ekonomik kayba yol açacaktır. Kadınların iş gücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması; tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli bir etken olacaktır. Hep söylediğimiz gibi kadınlar bu ülkenin değerlendirilmeyen doğal kaynakları.”

Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur da, Kadının iş hayatındaki statüsünün yükseltilmesi adına gerekli farkındalığı, daha geniş kitlelere yaymak adına WEPs imzacısı firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yeni bir hareket başlattıklarını belirtti. Cesur, kentin önde gelen firmalarının da desteği ile bu değerli hareketin etrafını aydınlatan büyük bir ateşe dönüştüğünü kaydetti. Cesur, söz konusu ateşin tüm yurdu aydınlatmasını amaçladıklarını dile getirerek, “Platformumuz gelinen noktada hedeflerine uygun olarak başarılı bir iş çıktısı elde ederek, ilerleyen yıllarda marka etkinlik haline gelmesini hedeflediği bir panele imza attı. Biliyoruz ki, hep birlikte çok daha güçlüyüz.” diye konuştu.

Cesur’un ardından söz alan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin de Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin sosyal ve ekonomik kalkınmaya en fazla katkı yapan hedefler arasında yer aldığını vurgulayarak, “Yapılan araştırmalar 2025’e kadar kadın ve erkeklerin ekonomiye eşit katılımının küresel gayri safi yurt içi hasılasına 28 trilyon $ katma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi 276 imzacı ile WEPs’te birinci sıradayız. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların Türkiye genelinde yayılması ve Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunun diğer illere örnek olması için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

PANEL...

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum şeklinde planlanan panele geçildi. “İş Dünyasında Güçlü Oluşumlar” isimli ilk oturum, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi & Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Bakkaloğlu Tüzecan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, UN Women Program Asistanı Ülkem Önal ve KAGİDER Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Erdem katıldı.

UN Women Program Asistanı Ülkem Önal, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’na katkıda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, mülteci çocuklar ve ev sahibi ülkelere yönelik, erken yaşta evliliklere karşı ve kadına şiddete karşı pek çok projemiz var. Tüm projelerimizde amacımız, kapasite güçlendirmek, farkındalık yaratmak ve dönüşüm yaratmak, hizmetleri iyileştirmek bunları yaparken de parlamento, akademi, yerel yönetimler, stk’lar hepsini bir araya getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, Türkiye!'de bir kadın politikası olmamasından yakındı. Güllü, “Türkiye Kadın dernekleri federasyonu, sahada çok bulunuyor ve sahadan aldıklarımızla politika üretilmesi konusunda çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli şey kadın eğitimi değil, birey eğitimi” dedi. Kamuda yaşadıkları zorluklardan da bahseden Güllü, “İhtiyacımız özel sektör. Özel sektör sivil topluma sahiplenirse başarabiliriz. ”şeklinde konuştu.

KAGİDER Stratejiden Sorumlu Başkanı Yardımcısı Emine Erdem de, 16 yıldır “gücümüz eşitliğimiz” misyonu çerçevesinde çalıştıklarını belirterek, “Kadınlara finansla destek veremiyoruz ama nasıl balık tutacaklarını öğretiyoruz. Güçlü bir networke sahibiz. Bu alanda çalışan tüm STK'larla işbirliğini çok önemsiyoruz. Birlikte güçlü bir sinerji yaratıyoruz. Yakında portal olarak yayına çıkacak KAGİDER’in ‘kadından almalı, memleket kazanmalı’ mottolu projemizi hayata geçiriyoruz. Üniversiteden mezun veya olmak üzere olan genç kadınlarımızı da iş hayatına kazandırmak için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

TÜSİAD Toplumsal Çalışma Grubu Üyesi Ebru Battaloğlu ise, “TÜSİAD çalışma grubunda, marka iletişimi ve kurumsal iletişim penceresinden baktıklarını belirtti, klişelerin sürdüğünü ve bazı algıların değişmediğini görünce, klişelerden nasıl uzaklaşılabileceğiyle ilgili bir kitapçık hazırladık. Eşitlikçi bir konumlandırma ile yola çıktık. TV dizilerinin Kadir Has Üniversitesi ile resmini çektik. Her 2 cins de kalıplara sıkıştırılmış durumda. TÜSİAD olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Oyuncular Sendikası, senaristler, yapımcılar, yayıncılar, reklam verenler dernekleri ile toplantılar yaptık. Gördük ki, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu üzerinde konuşabildik” dedi.

İKİNCİ OTURUM...

Moderatörlüğünü Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu üyesi Murat Yeşildere’nin yaptığı “Kadını Güçlendirme Faaliyetlerinde İyi Örnek Kurumlar” isimli ikinci oturumun panelistleri de Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı, Unilever Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Şenel ve İzmir Ticaret Borsası Kurumsal İletişim Uzmanı Semih Çatak oldu.

Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı, kadınların kariyerde yükselmesinde görünmeyen önyargılar gibi bazı engellerle ilgili Garanti Bankası’nın yaptığı özel araştırmalardan örnekler verdi.

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere, cinsiyet eşitliğinde çeşitlilik, kapsayıcılık ve bilinçsiz önyargıların yıkılması olmak üzere 3 boyutu olduğuna işaret ederek, Boston Senfoni’nin 1970’li yıllarda araya perde koyarak müzisyen seçilmesinde kadın seçme oranının yüzde 50-60 oranında artmasına ilişkin örneği anlattı. Bazı filtreler konularak kadınların hak ettikleri yeri aşmasının sağlanabileceğini ifade etti.

Unilever Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Şener, iş dünyasına çok fazla ödev düştüğünü kaydederek, Unilever’in dünyada 2010 yılından 2020’ye kadar 5 milyon kadını güçlendirme hedefi olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Borsası Kurumsal İletişim Uzmanı Semih Çatak ise Borsa’nın kadına yönelik şiddetin önlemesiyle ilgili kurumunun yaptığı çalışmalar ve içinde olduğu projelerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, sponsorlara ve destek veren basın kuruluşlarına plaket yerine adlarına düzenlenmiş Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” projesine yapılmış bağış belgeleri verildi.