4/24/2019 11:52:36 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD Uzmanlık Grupları ve Düşünce Kulübü İlk Toplantısını Yaptı …
11/29/2008

BUSİAD Uzmanlık Grupları ve Düşünce Kulübü İlk Toplantısını Yaptı …   
“Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün; sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan, ülke çapında tanınan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak”, vizyonumuzun ve sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki sorunlara, üyelerimizin katılım ve işbirlikleri ile yayılım sağlanarak çözüm oluşturmak ve değer yaratmak amacı ile kurduğumuz “BUSİAD UZMANLIK GRUPLARI” ile; Bursa sanayi ve iş dünyasını etkileyen alanlarda, ekonomi, toplumsal politika, çevre politikası, bilim ve teknoloji konularında yerel, ulusal veya uluslararası temel eğilimleri saptayarak, gelişmeler üzerindeki etkin unsurları belirlemek, ülke ve Bursa sanayi ve iş dünyasına, vizyon geliştirmeyi amaçlayan düşünceler üretmek, strateji ve politikalar önermek üzere araştırmalar yapan veya yaptıran bir organizasyon olma amacı ile oluşturduğumuz “BUSİAD DÜŞÜNCE KULÜBÜ”müzün ilk ortak toplantısı, 29 Kasım 2008 tarihinde, Üyelerimizin, Uludağ Üniversitesi’nden değerli akademisyenlerin ve konulara ilgi duyan profesyonellerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Katılımcıların tanışması ile başlayan toplantı, ileriye yönelik çalışma planlarının oluşturulması ile  iki saat süresince oldukça yoğun ve verili bir şekilde devam etti. Tüm gruplar, geleceğe yönelik toplantı tarihleri ve aksiyon planlarını belirleyerek çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde her Uzmanlık Grubundan ve Düşünce Kulübünden kamu oyumuzla paylaşılacak münferit araştırma ve açıklamalar bekliyoruz.