4/25/2019 9:41:14 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
TÜRKONFED 12. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi Tamamlandı.
11/28/2008

TÜRKONFED
12. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

28 Kasım 2008 – İzmir

Yaşadığımız kriz, son 50 yılın en büyük global krizidir. Dünya ekonomisini tüm boyutlarıyla etkisi altına alan kriz, Türkiye’de de etkisini şiddetle göstermeye başlamıştır. Reel sektör, hiç tartışmasız, son derece zor koşullar içindedir. Tekstil, inşaat ve otomotiv başta olmak üzere, birçok sektörde üretim ve istihdam son hızla gerilemektedir.

1 milyon kişiye istihdam sağlayan,  200 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştiren ve on bin iş insanını temsil eden bağımsız bir kuruluş olarak TÜRKONFED, bir seferberlik çağrısı yapmaktadır.  İktidarı, muhalefeti, sendikası, işçisi, işvereni ve STK’sıyla topyekün bir seferberlik çağrısıdır bu.  İlgili tüm taraflar sorumluluklarını karşılıklı diyalog içinde yerine getirmelidirler. Gerekli önlemler, yerel seçimlerde oy kaygısı güdülmeden ivedilikle alınmalıdır.
Krizin etkilerini hafifletmek, olası hasarı azaltmak için TÜRKONFED’in önerileri şunlardır:

1-IMF anlaşması hızla sonuçlandırılmalıdır. Bu hem politikalara güvenilirlik, hem de piyasalara fon imkanı sağlayacaktır.
2-Uzun vadeli enflasyon hedefinden sapmamak kaydıyla, belli marjlar içinde, para politikasının esnetilme imkanları kullanılmalıdır.
3-Reel sektörün borçlarını ödeyemez hale düşürülmesi, sonuç olarak finansal sektörün dengelerini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, kredi mekanizması mutlaka çalıştırılmaya devam ettirilmelidir. Bu amaçla, bankalarda likiditeyi rahatlatacak ve zimmet gibi yasal sorunları giderecek önlemler alınmalıdır.
4-Eximbank ve diğer kamu bankalarının kaynakları artırılmalıdır.
5-KOBİ’lerin finansman kaynaklarına uygun bir maliyetten erişim imkanlarının artırılması gerekir. Kredi garanti fonu sistemi daha yetkin ve yaygın olarak kullandırılmalıdır. Bunun yanı sıra, KOSGEB’in proje desteklerinin yeniden etkin bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi, KOBİ’lerin geleceği açısından önemlidir.
6-Yurtiçi talebi canlandırmak üzere maliye politikası araçlarından yararlanılmalıdır. Başta altyapı, konut yatırımları, GAP yatırımları, istihdam yaratan yatırımlar, eğitim, özellikle mesleki eğitim yatırımları olmak üzere kamu yatırım harcamaları artırılarak ekonomi hızlandırılmalıdır.
7-Oranları düşürecek ve sistemi basitleştirecek bir vergi reformu bir an önce gerçekleştirilmelidir. Doğrudan vergilerin yanı sıra, KDV ve ÖTV oranlarında da süresi belli indirimlere gidilmeli ve bu indirimler mutlaka kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alma çabaları ile birlikte yürütülmelidir.
8-Krizden olumsuz etkilenen sektörler ve bölgeler için süresi, amaçları, araçları ve performans ölçütleri net olarak tanımlanmış bir program uygulamaya konulmalıdır. Yatırımların durmasını engelleyecek ve istihdamın en azından mevcut seviyesinin korunmasını sağlayacak, krize özel bir teşvik paketi devreye sokulmalıdır. Örneğin, istihdam üzerindeki yüklerin 6 ay süreyle ertelenmesi, reel sektöre rahatlama sağlayabilir ve istihdamın düşmesini engelleyebilir.
9-AB tam üyelik süreci mutlaka tekrar hız kazanmalı, reformlar sürdürülmelidir.
TÜRKONFED, seferberliğin başarısı için tüm kişi ve kurumlarla işbirliğine hazırdır.