3/23/2019 12:24:11 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Erken seçim kararı ile ilgili BUSİAD’ın açıklaması.
4/20/2018

Hepimizin bildiği üzere iş dünyası temsilcileri olarak bizler; Türkiye’nin üretim gücünün yükseltilmesi, ihracat potansiyelinin arttırılarak belirlenen hedeflere ulaşılması ve bunlara başlı olarak ülke ekonomisinin gelişmiş ülkeler seviyesine taşınması adına gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de son derece hassas dengeleri gözetiyor, çoğu zaman siyasi gündemin etkisiyle değişen ekonomik parametrelerle de mücadele ediyoruz. Türkiye’nin son yıllarda pek çok açıdan önemli değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği ortadadır. Bu süreçleri hepimiz yakından gözlemliyor ve yaşıyoruz. Toplumsal düzen ve gelişmişlik seviyesi anlamında odaklandığımız konuların başında ekonominin geldiği hepimizin malumudur. Söz konusu bu gerçeklikten hareketle ekonomik dengelerin korunması, geliştirilmesi ve daha ileri bir noktaya taşınması adına hükumet kanadından uzunca bir süredir yapısal reformlar ve kronikleşmiş ekonomik sorunların aşılması noktasında adımlar bekliyoruz. Yakın zamanda açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi sonrasında, atılan bu adımları destekleyecek yeni ve köklü adımlar beklentisi içindeyken; 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin erken bir tarihe alınarak 24 Haziran 2018’de yapılması gündemi ile karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çok sayıda kritik seçimlerin üstesinden başarı ile gelindiğine ve bu süreçte demokrasinin kazandığına tanık olduk. Önümüzdeki seçim sürecinin de bu şekilde atlatılacağından şüphemiz yoktur ancak söz konusu seçimin, ülke yönetiminde köklü yapısal değişiklikler getirecek olması nedeniyle çok daha önemli olduğu ortadadır. Böylesi büyük öneme sahip bir seçim sürecinin önceden belirtilen tarihte yapılması ve bu süre zarfında Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere diğer stratejik konulara odaklanarak mevcut yapısal sorunlarla mücadele etmesi, iş dünyası temsilcileri açısından daha tercih edilir bir süreç olurdu.   

Belirtilen ve altı çizilen hassasiyetlere bağlı olarak yönetim erkinin aldığı kararın ülke geleceğine fayda sağlayacağına inanmak istiyoruz. Çünkü yakın bir geçmişte olası erken seçimin ülke ekonomisine olumsuz etkileri olacağı yönünde açıklamaları takip etmiş ve seçimlerin zamanında yapılması gerektiği ile ilgili açıklamaları olumlu karşılamıştık. Alınan erken seçim kararının ülkeye hayırlı olmasını diler; önümüzdeki seçim atmosferinin ve nihai olarak yaşanacak siyasi değişim ve dönüşüm sürecinin başta ekonomi dünyası olmak üzere her platforma olumlu yansımasını dileriz.      

Saygılarımla,

Ergun Hadi TÜRKAY

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı