3/23/2019 12:22:25 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD, “Okul - İşletme İş Birliği Geliştirme” çalıştayına ev sahipliği yaptı
12/25/2017

BUSİAD Evi’nde METAD Projesi kapsamında TÜSİAD, VKV, TİSK, TÜRKONFED ve ÖSGD desteği ile gerçekleştirilen “Okul - İşletme İş Birliği Geliştirme” çalıştayına Bursa’da faaliyet gösteren mesleki teknik eğitim liselerin yöneticileri ile eğitmenlerinin yanı sıra, iş dünyası ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Çalıştay programı kapsamında gerçekleştirilen panel sonrası kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden oluşan katılımcılar alt çalışma gruplarına ayrılarak, mesleki ve teknik eğitimdeki problemli alanları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Çalıştayın açılışında konuşan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler, BUSİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Okul - İşletme İş Birliği Geliştirme” çalıştayı ile mesleki eğitimde kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör tarafından uygulanan çalışmaların iyi örnek olarak yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi. Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planında yer alan “Okul - İşletme İş Birliğini Geliştirme Planı” çerçevesinde MESS, MESS Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılında 10 yıllık bir protokol imzalandığını hatırlatan Karademirler; protokol kapsamında özel sektör, okul ve işletme iş birliğini temel alan Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi’nin hayata geçirildiğini belirtti. Karademirler, şöyle devam etti: “Bu proje ile mesleki ve teknik eğitimin itibarı ve cazibesinin arttırılması, mesleki ve teknik eğitimin toplumdaki olumsuz algısının değiştirilmesi, işletmelerin ihtiyacına yönelik iş gücünün yetiştirilmesi, okulların güncel beceri ve yetkinlikleri takip edebilmesi, eğitim sisteminin ve müfredatının gelişime uyumlu olarak yenilenmesi, okulların teknik alt yapılarının iyileştirilmesi ve yönetici - yönetmen ve öğrencilerinin yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında 18 işletme ve 21 meslek lisesi arasında protokol imzalandı. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında da iş birliği sayısının artması hedeflenmektedir. TÜSİAD, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı, TİSK, ÖSGD ve MESS Eğitim Vakfı desteği ile meslek lisesi yöneticilerini ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek onların iyi uygulamalardan haberdar olmaları adına 2016 - 2017 yılında Eskişehir ve İzmir’de düzenlediğimiz çalıştay programlarının 2017 - 2018 dönemini Bursa’da yapılan bu çalıştay programı ile başlatıyoruz.”

“Eğittiğimiz gençler kendi alanlarında çalışmak istemiyor” 

Karademirler’in ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş da bakanlığın yaklaşık 13 yıl önce mesleki eğitimi geliştirme projesi başlattığını hatırlatarak, bu çalışmalarla öğretim programlarında dinamik bir yapı sağlandığını ve sektörlerin beklentileri odaklı bir öğretim programı sürecinin sürdürüldüğünü belirtti. Proje kapsamında bir çerçeve çizdiklerini ve temel yeterlilikleri belirlediklerini kaydeden Altıntaş, bu yeterliliklerin içeriğini oluşturan modülleri de sürekli zenginleştirdiklerini ifade etti. Altıntaş, bununla birlikte bu alanda hala süregelen çeşitli ihtiyaçların olduğunu dile getirerek, son birkaç yılda söz konusu bu ihtiyaçlara yönelik çeşitli iş birliği çalışmaları gerçekleştirildiğine de vurgu yaptı. Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “MESS Eğitim Vakfı iş birliği alanındaki önde gelen kuruluşlardan biri. Yerelde de özel sektörün temsilcisi olan sivil toplum kuruluşları ile güzel çalışmalar yapıyoruz. Bursa’da tüm paydaşların katılımı ile çalıştaylar yaptık ve önemli sonuçlar alarak bu sonuçları raporladık. Buna göre 5 yıllık bir planlama yapıldı. Mesleki eğitimde bakanlığımız ve ortak kuruluşlarla odaklanılan bir ‘Mesleki Eğitim Strateji Belgesi’ söz konusu. Bu belgede 3 temel konu öne çıkıyor. Bunlar erişim, istihdam ve kapasitenin arttırılması. İstihdam konusu öncelenmesi gereken konulardan biri. Eğittiğimiz gençlerin kendi alanlarında istihdamı konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yetenekli olsalar dahi bu gençlerin kendi alanlarında çalışmamaları ve sektöre gitmemeleri gibi sorunlar söz konusu.”

Açılış konuşmalarının ardından “Mesleki Eğitimde Kalite için Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum İşbirlikleri” konulu panele geçildi. Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi Seçil Kınay’ın moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Hürriyet Meslek Lisesi Müdürü Metin Sezer, MESS Eğitim Vakfı Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi Uzmanı İrem Karamancı ve iyi örnek paylaşımları için Borçelik Meslek Lisesi Koçları Programı adına Emre Bülbül ve TOFAŞ Akademi adına da Mehmet Navdar katıldı. Panel sonrası gerçekleştirilen çalıştay programı ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan katılımcılar alt çalışma gruplarına ayrılarak mesleki ve teknik eğitimdeki problemli alanları ve çözüm önerilerini tartıştı. Çalıştay programı, grup sunumları ve sorunlara yönelik yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi.