4/24/2019 11:52:20 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
AR-GE Mühendisleri Bursa'da Yetişiyor...
3/2/2017

BURSA – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nın tanıtım toplantısı Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, Proje Koordinatörü Dr. İsmail Durgun ve programa katılacak öğrencilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, programın detayları hakkında bilgiler aktarıldı.

“Otomotiv, 83 Ar-Ge merkezi ile bu alanda lider konumda”

Toplantının açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin genel projeksiyonunu yansıtan verileri kamuoyu ile paylaştı. Otomotiv sektörünün 11 yıldır sektörel ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan Başkan Sabuncu, “Otomotiv endüstrimiz, ülkemiz ihracatının en önemli itici gücü konumunda yer almaktadır. Ancak günümüzde Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinden daha ucuza üretebilmek bizim açımızdan mümkün değildir. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak tüm sektörlerimiz açısından vazgeçilmezdir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Ocak 2017 itibariyle ülkemizde 360 Ar-Ge Merkezi faaliyet göstermektedir” dedi. Otomotiv endüstrisinin 83 Ar-Ge Merkezi ile bu alanda da lider olduğunu söyleyen Sabuncu, “Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin yaklaşık dörtte biri otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 360 Ar-Ge merkezinde 30 binin üzerinde personel istihdam edilmektedir ve bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinden 5 binin üzerinde patent başvurusu yapılmıştır. Diğer taraftan Bursa 44 Ar-Ge Merkezi ile İstanbul’un ardından en fazla Ar-Ge Merkezine sahip il konumunda yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge harcamalarını arttırmalıyız”

Ülkemizin kilogram başına ürün ihracatını 3 dolar seviyelerine çıkarmak için Ar-Ge harcamalarının yanı sıra, markalaşma ve tasarıma da odaklanılması gerektiğinin altını çizen Sabuncu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ülkemizin geleceği Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturmaktan geçmektedir. Ar-Ge Merkezleri sayısında kısa sürede önemli mesafe kat edildiğini söyleyebiliriz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 500 Ar-Ge Merkezi ve 500 Tasarım Merkezi hedefine ulaşma yönündeki çalışmaları son Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi ile birleşince birkaç yıl içerisinde bu alandaki gelişmelerin daha da hızlanmasını bekliyoruz.

Diğer taraftan, uzun vadede yerli sanayimizin güçlenmesine ve ithalatımızın azalmasına katkıda bulunacağına inandığımız Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması’nın bu yıl altıncısını düzenleyeceğiz. Bu tarz projeler ile sektörlerimizin Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca sürdürülebilir rekabetin en önemli dinamiğinin bu tarz projelerden doğacağına inanmaktayız.

Bugün burada Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ile Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği tarafından Ar-Ge çalışanına olan talebin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetişmesi amacıyla 25 farklı eğitimden oluşan Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programının startını veriyoruz. Program süresince Endüstriyel Tasarım, Deneysel Tasarım, Mekatronik, Endüstri 4.0, Proje Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri, İletişim Teknikleri gibi 25 farklı alanda eğitimlerimiz olacak.

Orta ve uzun vadeli hedefimiz ülkemizin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi haline gelmesidir. Bu hedef doğrultusundaki faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir.”

Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri programın ikincisini OİB işbirliği ile düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan ise, programa bu yıl Bursa dışından da başvuru alındığını söyledi. Makine, endüstri, otomotiv, mekatronik mühendisliği bölümünde eğitim gören 3. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin hedef seçildiğini kaydeden Baylan, amaçlarının; 50 gün 300 saat sürecek programa katılan öğrencileri, firmaların talep ettiği bilgi düzeyinde mezun etmek olduğunu ifade etti.

“Ar-Ge mühendisi ihtiyacına çare bulunmasını amaçlıyoruz”

Program kapsamında teknik ve sosyal derslerin yanı sıra mühendisliğin olmazsa olması olan yabancı dil konusunda da ücretsiz dersler verileceğini dile getiren Baylan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ar-Ge merkezlerinin sayısal artışına paralel olarak, bu merkezlerde görev alan personelin niteliğinin de giderek önem kazanmaya başladığı gerçeği hepimizin malumu. Söz konusu proje ile öğrencilerin Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken olmalarının sağlanmasını, sanayinin Ar-Ge mühendisi ihtiyacına ve kurumlar arası personel transferine bir ölçüde çare bulunmasını amaçlıyoruz.

Tam anlamıyla bir bilişim, yazılım, inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Yakında adım attığımız her alanda robotik teknolojiler ve birbiriyle bağlantı halinde olan çok sayıda makine dolaşıyor olacak. Söz konusu bu baş döndürücü gelişim sürecinden doğal olarak firmalar ve üretim yöntemleri de nasibini alacak. Hali hazırda günümüzün üretim alanlarında sınırlandırılmış bölgelerde görev yapan robotlar, yakın gelecekte insanlarla iç içe üretim yapıyor olacak. Dünyada farklı adlarla anılmakla birlikte ülkemizde “Dijital Sanayi Dönüşümü - Endüstri 4.0” olarak nitelendirdiğimiz bu dönüşüm dalgası altında kalmamak adına firmalarımız gerekli tüm alt yapı çalışmalarını hızla hayata geçirmeye çalışıyor. Endüstri 4.0 ile dijital teknolojileri kullanarak söz konusu yeni sürece kendini adapte edemeyen firmalar, günümüzün en önemli konularından biri olan uluslararası rekabete ve hızla değişen müşteri taleplerine bağlı olarak artan ürün çeşitliliği talebine cevap veremez hale gelecek.

Söz konusu bu dönüşümün en önemli ayakların biri de Ar-Ge merkezleri olacak. Bir firma bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezinde görev yapan bir mühendisin çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla işinin başına geçmesi, günümüzün en değerli kavramlarından olan zaman ve kaynak israfını önleyeceği gibi, gelişmiş devletlerle aramızdaki teknoloji farkının azaltılması adına da dinamo görevi görecektir”

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Proje Koordinatörü Dr. İsmail Durgun da, 32 öğrencinin 300 saat sürecek programda, endüstriyel tasarımdan mekatroniğe, konsept tasarımdan endüstri 4.0’a kadar bir çok farklı konuda eğitim alacağını söyledi.