4/24/2019 11:50:32 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD’da yargı hizmetlerinde kalite tartışıldı.
6/7/2016

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), hukuk alanında başlattıkları ortak çalışmaların ikinci durağı olarak Bursa’daydı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenecek “Yargı Reformu Hedefi Olarak Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları” yuvarlak masa toplantılarının ikincisi, 1 Haziran 2016 tarihinde BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi. TÜRKONFED üyesi Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle düzenlenen toplantıya iş dünyası temsilcileri ve hukukçular katıldı. Yuvarlak masa toplantısının açılışı BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler tarafından yapıldı. Toplantıda, yargı hizmetinde kaliteyi belirleyen unsurların ortaya konulması ve yargı hizmetlerinde ölçülebilir ve karşılaştırılabilir göstergeler oluşturulması amacıyla TÜSİAD tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporu ele alındı. Yargı süreçlerinde yaşanan sorunlar, bunun rekabet ve istihdama etkileri ve rapora eklenebilecek konu başlıklarıyla ilgili görüşler de toplantıda önce çıkan konu başlıkları oldu.

Toplantının başında söz alan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, bir ülkenin ekonomik gelişmesinin ve bireylerin kaliteli yaşamının çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olmadan sağlanamayacağına işaret etti. Hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerinin hayata geçirilmesi adına yargılamanın hızlı olmasının, ayrıca adil ve istikrarlı bir yargıya kavuşulmasının da şart olduğunu ifade eden Baylan, “Bu sağlıklı ve istikrarlı yapının oluşması, aynı zamanda AB’ye tam üyelik sürecinde atılacak adımlara destek olacaktır. Türk hukuk toplumunun bırakınız yargı reformunu kavramsal olarak anlamayı, reform sürecine nasıl girileceği konusunda dahi bilgisi yok. Dolayısıyla bunun eksik bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu tür toplantılarda ortak akılla ortaya koyulan çıktıların birleşerek topluma yayılması gerekiyor” diye konuştu.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler de uluslararası hukuk platformlarında yapılan tartışmalarda, yargı hizmetlerinin taşıması gereken kalite unsurları olarak işaret edilen 10 maddelik rapor içeriğine katkı koymak adına düşüncelerini aktardı. Karademirler, gelişmiş ülke olmanın yolunun yargı bağımsızlığına siyasetin saygı göstermesinden geçtiğini belirterek, yargıçların bağımsız ve tarafsız olmaları gerektiğini ve hareketleriyle de bunu göstermeleri gerektiğini söyledi. Yargıçların bağımsız kişilikleriyle esaslı bir hukuk kültürüne sahip olmalarının da son derece önemli olduğuna işaret eden Karademirler, “Siyaset yargıdan elini çekmeli, güce göre adalet olmamalı ve adaletle oynanmamalıdır. Adaletle oynanırsa bunu yapanlar kadar yargı mensupları da zan altında kalır. Unutulmamalıdır ki, hukuk siyasetten her zaman üstündür” şeklinde konuştu.     

“Evrensel ilkele uygun bir yargı, devlet olmanın hayati unsurudur”

Açılış konuşmalarının ardından söz alan TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanı Avukat Mehmet Gün, tüm iş dünyası tarafından benimsenecek bir rapor oluşturulması amacıyla Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen yuvarlak masa toplantılarının ikincisinde Bursa’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantılara esas teşkil eden Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporu’nu Bursa iş dünyasına sunmak ve görüşlerini almak üzere bir sunum gerçekleştiren Gün, raporun Türkiye’deki tüm iş insanları tarafından tartışılarak geliştirileceğini, bu yolla yargı hizmetlerinden beklenen kalite ve kalite unsurlarının belirlenebileceğini kaydetti. Gün, şöyle devam etti: “Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporu ile yargı reformu çalışmalarının nihai hedefi olan yargı hizmetinde kaliteyi belirleyen unsurların ortaya konulması; yargı hizmetlerinde ölçülebilir ve karşılaştırılabilir göstergeler oluşturulması yolunda önemli bir adımdır. Yargının evrensel ilkelerine eksiksiz uyan bir yargı sistemi geliştirmek, devlet olmanın hayati unsurudur. Söz konusu bu temel ilkelerin; bağımsızlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik-şeffaflık, dürüstlük-bütünlük, öngörülebilirlik-kesinlik-belirlilik, eşit muamele-ayrımcı olmama, yeterlilik-ehliyet-özen, mesleğe yaraşır tutum, görünüş-davranış ve etkinlik-verimlilik olduğu unutulmamalıdır. Bağımsız bir yargı yoksa o zaman yargıdan konuşamayız. Yargının demokratik toplumlarda önemli işlevleri vardır. Ülkede hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması yine yargının işlevi ve görevidir. Yargı hiç bir sebeple adaleti gerçekleştirme görevinden ödün veremez ve yargı bireysel hak ve özgürlüklerin teminatıdır. O bakımdan yargı, devletle toplum ve birey arasında uyumu, uzlaşmayı ve huzuru sağlar. Biz ancak hukuk sayesinde müreffeh bir devlet olabiliriz ve uluslararası alanda rekabet edebiliriz. Öte yandan yargının toplumun ihtiyacına uygun hizmet vermesi ve kendini bu ihtiyaçlara göre düzenlemesi de gerekmektedir.”  

Toplantı, moderatörlüğünü Avukat Mehmet Gün’ün yaptığı ve katılımcıların yargı sistemindeki sorunlarla ilgili tespitleri ve çözüm önerilerinin ele alındığı değerlendirme bölümüyle devam etti. Görüşlerini paylaşan katılımcılar ağırlıklı olarak; hukuk okuryazarlığı, arabuluculuk sistemi, bilirkişilik ve iş mahkemeleri gibi konular üzerinde durdu.

Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporu hakkında

“Yargı Hizmetlerinde Kalite: Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları” başlıklı rapor TÜSİAD bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Avukat Mehmet Gün başkanlığındaki Yargı Reformu Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. Rapor, TÜRKONFED çatısı altındaki federasyonların katılımıyla genişletildi ve iş dünyasının çözüm önerileriyle de zenginleştirildi. Uluslararası hukuk platformlarında yapılan tartışmalarda, yargı hizmetlerinin taşıması gereken kalite unsurları olarak işaret edilen başlıkları 10 maddede toplayan rapor, ilgili başlıklara göre Türkiye için çözüm önerileri de sunuyor. Raporun ortaya koyduğu kalite unsurları özetle şöyle: