3/23/2019 12:24:57 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Zaman yönetimi konusu BUSİAD’da masaya yatırıldı.
1/19/2016

BUSİAD Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen İşte Zaman Yönetimi (MTM - Methods Time Measurement) paneli BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Gündüz’ün yaptığı panelin konuşmacıları MTM Türkiye Derneği Başkanı Emmanuel Calvez ile TOFAŞ Üretim Kaynakları Analiz ve Denetleme Uzmanı Nur Sivas’tı.

Panelin açılışında konuşan BUSİAD Genel Koordinatörü Basri Tüfekçioğlu, zaman kavramının tüm insanların eşit olarak sahip olduğu tek şey olduğunu ifade ederek, günümüzde işletmelerde yapılan verimlilik çalışmalarının en başında zaman ölçümlerinin geldiğini söyledi. Sistemin zincirinin ilk parçası olan zaman etüdünün doğru yapılması durumunda ardından yapılacak iş geliştirme modellerinin de başarısının artacağına dikkat çeken Tüfekçioğlu, “İş ölçümü nitelikli bir operatörün, belli bir işi, belli bir çalışma hızıyla yapılması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulanmasıdır. Etkili zaman yönetimi, zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Verimsizliği gidermek, belirlenen hedeflere ulaşmak ve görev gereklerini uygun şekilde gerçekleştirmek için zaman yönetimi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tüfekçioğlu’nun açılış konuşmasının ardından İşte Zaman Yönetimi (MTM - Methods Time Measurement) paneline geçildi. Panelin girişinde kısa bir konuşma yapan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Gündüz; zamanın en değerli kaynaklardan biri olduğunu belirterek söz konusu kavramın geri getirilemez, satın alınamaz, tekrar edilemez ve depolanamaz olması nedeniyle farklı yönlerinin olduğunu, zamanın ancak verimli kullanılabileceğini söyledi. Fizikçilerin en, boy, yükseklik ve zaman olmak üzere dünya üzerinde 4 boyutun olduğunu kabul ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Gündüz, diğer 3 boyutta her iki yönde ilerleme şanslarının olduğunu ancak zaman boyutunda geriye gidilemediğini, sadece ileri gidilebildiğini kaydetti. Doç. Dr. Gündüz, o nedenle zamanı iyi ve verimli kullanmanın çok önemli olduğuna işaret ederek “İşletmelerde verimlilik çalışması yapılırken proje grupları çalışmaya başladığında ilk yapılan zamanı ölçmek ve zaman etütleri yapmaktır. İşleri standart hale getirmek için zincirin ilk halkası bu. Çoğu işletmede kullanılan en genel metot kronometraj metodudur. Bu metotta kronometreyi elinize alırsınız ve birçok çalışan üzerinde ölçüm yaparak iş için harcanan zamanın ortalamasını alırsınız. Elde edilen verilerin geçerliliği, ölçüm yapılan kişinin performansına bağlıdır. Geçerli ya da çok güvenli veri elde etmek için çok sayıda kişi üzerinde ölçüm yapmak gerekir. Çok sayıda kişi üzerinde ölçüm yapmak da zaman ve maliyet gerektirir. Bundan dolayı şirketler daha az kişiyle ölçüm yapar. Böylece bazen doğru ve güvenilir sandıkları veri aslında doğru olmayabilir” diye konuştu. Doç. Dr. Gündüz, şöyle devam etti: “Kronometraj metodunun uygulaması kolaydır ve bu metot sık rastladığımız bir metottur. Bununla birlikte akademik olarak güvenilirliği çok da yüksek değildir. Dünyada kabul görmüş ve uluslararası standartlara girmiş birçok alternatifi var bu metodun. Bunlardan biri de MTM metodudur. Bu metot verimliliğin nasıl arttırılacağı, verimlilik ile ergonomi arasında ne tür bir ilişki olduğu ve çalışanın performansının nasıl değerlendirileceğini çalışanın kendi kararından bağımsız olarak ortaya koyar.”  

“MTM ile ilk seferde doğru yöntemi bulmak mümkün”

Doç. Dr. Tülin Gündüz’ün ardından söz alan MTM Türkiye Derneği Başkanı Emmanuel Calvez, “MTM, Yalın Üretim ve Ergonomi İlişkisi” başlıklı bir sunum yaptı. Calvez sunumunda MTM Türkiye Derneği’nin faaliyetlerine, MTM yönteminin tanımına ve avantajlarına, MTM’in Ar-Ge çalışmalarına yaptığı katkıya, MTM’in Endüstri 4.0 ve otomasyon uygulamaları ile olan ilişkisine, MTM’in yalın üretim süreçlerine katkısına ve ergonomi problemlerinin çözümüne yönelik MTM uygulamalarına değindi. Zaman yönetimi kavramının özellikle uluslararası büyük şirketler için son derece önemli olduğunun altını çizen Calvez, tasarımdan üretime kadar aynı dili konuşmanın gerçek başarı için olmazsa olmaz koşul olduğunu kaydetti. Calves, teknolojinin hızla geliştiğine ve buna bağlı olarak ihtiyaçların da hızla değiştiğine işaret ederek, MTM’nin mevcut çok sayıdaki tekniği ile bu ihtiyaçları karşılamaya hazır olduğunu belirtti. MTM’nin elle yapılan herhangi bir operasyonu analiz ederek gereken temel hareketleri belirleyen ve bu hareketlerden her birine, onu etkileyen faktörlere göre önceden belirlenmiş standart bir süre atayan, kodlara dönüştüren bir zaman hesaplama yöntemi olduğunu dile getiren Calves, “Öte yandan MTM orta derecede iyi çalışan bir insanın, bir işi yorulmadan devamlı yapabilmesi anlamına da gelmektedir. MTM ile bir süre bulmak için analizler yapılmaz. Amaç, o süreç için bir metot belirlemektir ve belirlenen metoda göre yapılan analizler sonucu bir süre elde edilir. Yani süreyi metot belirler” diye konuştu.  Calves şöyle devam etti: “MTM ile ilk seferde doğru yöntemi bulmak mümkün. MTM uygulamaları değer yaratım sürecinin 3 önemli ana aşamasında da yer alır. MTM’de amaç ergonomi problemlerini çözmek, çalışanların hepsini kapsama almak, performansı yükseltmek, proserler arası denge oluşturmak, maliyetleri azaltmak ve veri tabanı oluşturarak standardizasyonu sağlamaktır. Söz konusu uygulamaların, yatırımın hızlı dönüşümünü sağlaması, standart bir performans ölçümü yapılmasını sağlaması, tasarım, planlama ve üretim aşamalarında kullanılması, üretkenliği arttırmak için yalın üretimin yanı sıra lider bir teknik olması, standart bir performans ölçütü olması ve sağladığı ortak dil ile firmaya dünya standartları ile kıyas yapabilme imkanı sağlaması, Ar-Ge çalışmalarının daha verimli olabilmesi için veri tabanı oluşumuna olanak sağlaması gibi avantajları vardır. Özetle MTM’nin farklı üretim süreçleri ve iş organizasyonları için tanımlanmış modüller sunan proses zaman analiz aracı olduğunu söyleyebiliriz.”

Calvez’in ardından söz alan TOFAŞ Üretim Kaynakları Analiz ve Denetleme Uzmanı Nur Sivas da, TOFAŞ’da gerçekleştirilen MTM uygulamaları ile MTM, Yalın Üretim ve ergonomi ilişkisiyle ilgili örnek sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından konuşmacılara plaketleri takdim edildi.