3/23/2019 12:22:29 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Kurumsal Yönetim Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen Çok Boyutlu Liderlik eğitiminin ikincisi gerçekleştirildi.
2/25/2015

BUSİAD Kurumsal Yönetim Uzmanlık Grubu; Dernek üyelerinin iş hayatına yeni atılmış veya atılacak olan genç kuşak temsilcileri ile üst düzey yöneticilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘Çok Boyutlu Kişisel Liderlik’ eğitimini, sınırlı kontenjan nedeniyle katılamayanlar için yineledi.

Bu doğrultuda, tam gün interaktif olarak BUSİAD Evi’nde, ABD merkezli eğitim firması Blanchard International’ın Eğitim Uzmanı Yeşim Ustaoğlu tarafından ‘Çok Boyutlu Kişisel Liderlik’ eğitimi verildi.

Çok boyutlu liderin; ‘Teşhis, Esneklik ve Performans İçin-Ortaklık’ olmak üzere üç becerisi olduğunu söyleyen Ustaoğlu, “Çok boyutlu liderlik, zaman içinde belirli bir amaç ya da görevde en üst performans düzeyine ulaşmaları için, insanları geliştirmeye yönelik bir modeldir. İnsanların kendi kendilerini motive eden ve kendi kendilerini yönlendiren kişiler haline gelmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Çok boyutlu liderlik; kişinin belli bir amaç ya da görevdeki yeterlilik ve bağlılık düzeyiyle liderin sağladığı direktif ve destek miktarı arasındaki ilişkiye dayanır. Etkili liderlik; kişinin gelişim düzeyiyle uyumlu bir liderlik stili kullanmaktır” dedi.

Gelişim düzeyinin, ‘yeterlilik’ ve ‘bağlılık’ olmak üzere iki yönü olduğunu kaydeden Ustaoğlu, “Yeterlilik; kişinin belli bir amaç ya da göreve getirdiği kanıtlanmış görev bilgi ve becerileri, Bağlılık ise, kişinin bu amaç ya da görevdeki motivasyon ve özgüvenidir” diye konuştu.

Ustaoğlu, liderlerin artık yalnızca mevkilerinden aldıkları güçle öncülük etmediğini, liderlerin; yargılayıcı ve değerlendirici, ‘emret ve kontrol et’ rolünden uzaklaşıp destekleme, koçluk etme ve şevklendirme vasıtasıyla insanların sorumluluk almasını sağlaması gerektiğine de dikkat çekti.

Ustaoğlu, ”Çok Boyutlu Liderlik; insanları yönetip motive etme yaklaşımı olarak kalıcılık kazandı. Çünkü lider ve liderin destekleyip güvendiği insanlar arasında bir ortaklık olmasını savunuyor. Bir başka deyişle, çok boyutlu liderlik; insanlara yaptığınız bir şey değildir. Onlarla birlikte yaptığınız bir şeydir. Çok boyutlu liderliğin amacı, iletişimi başlatıp performans ve gelişim hakkındaki görüşmelerin kalite ve sıklığını artırmaktır” dedi.