4/25/2019 9:55:32 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir?
6/12/2014

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu’nun, ‘Ar-Ge ve Yenileşimi Nasıl Yönetiriz?’ ve ‘Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir?’ konulu yuvarlak masa toplantısı, Uzmanlık Grubu üyeleri ve Bursa’daki Ar-Ge Merkezlerinden katılımcılarla gerçekleştirildi. BUSİAD Yönetim Kurulu eski Üyesi ve TOFAŞ Stratejik Yönetim ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Altekin’in yönlendiricilik yaptığı toplantıda, katılımcılar görüşlerini ve deneyimlerini paylaştılar. BUSİAD Evi’ndeki toplantıda, ortaya çıkan görüşlerin ana hatları şöyle:

 

Yenileşim Yönetimi Üzerine

 

·         Şirketler, çetin değişim süreçlerine maruz kalırlar. Değişime uyum sağlamayanlar zaman içinde yok olur. Bu bağlamda, şirketlerin stratejik planlarının, yenileşim planlarıyla uyumlu olmalı.

·         Şirketin bütünün, yenileşim sürecine ne kadar katıldığı başarı için önemli bir unsur. Sonuç alınabilmesi için yenilikçilik, şirketin tümüne yayılmalı.

·         Şirkette uygulanabilecek yaratıcılık ve yenilikçilik yöntemleri geliştirilmeli ve şirketin tamamına yayılmalı.

·         Hepimiz büyüklerimizin ‘başımıza icat çıkarma’ ve ‘eski köye yeni adet getirme’ söylemleri gölgesinde büyüdük. Haliyle bu durum yaratıcılığı ve yenileşimi zorlayan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye yenileşim endeksinde 68. Sırada.

·         Yenileşim, herkesin göremeyeceği, fark edemeyeceği konuları içeriyor. Yaratıcılık ve yenileşimde; ‘bakmak’ ile ‘görmek’i bilmeli.

·         Yaratıcılık, fazla baskıyı sevmiyor. Yönetim tarzı, kişilere ve ekiplere araştırmak, düşünmek ve yaratmak için zaman ve imkan tanımalı

·         Yenileşim ihtiyaçtan doğar, bunu da müşteri belirler.

·         Yenilikleri yakalayabilmek için müşteri beklentilerini karşılamak, ihtiyacı veya sorunları önceden tahmin edebilmeli

·         Ezberci olmayan, yaratıcılığı öne çıkaran bir eğitim sistemi bu bağlamda çok önemli. Türkiye, genel sorunu olan kopyacılıktan vazgeçip yaratıcılığı daha fazla ön plana çıkarmalı

·         Yeni nesil yenileşime, eski çalışanlara göre daha hazır. Sadece doğru bir rehberliğe sunulmalı

 

 

Ar-Ge Yönetimi Üzerine

 

·         Ar-Ge ile yenileşim, birbirinin devamı...

·         Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları, firmaların ayakta kalma mücadelesidir. Şirketler, sürdürülebilirlikleri için yeni teknolojiler ve yeni ürünler üretmeli

·          Ar-Ge; yüksek maliyetli ve uzun soluklu bir süreç… Şirket yönetimleri kısa sürede kazanç elde etmek istediği için sıkıntılar yaşanabiliyor. Ar-Ge faaliyetleri üst yönetimlerin vizyoner bakış açılarıyla hedefine ulaşabilir. Dolayısıyla, en başta üst yönetimlerin Ar-Ge ve yenilik konularını önemsemeli. Yapılan çalışmaların hemen sonuç getirmeyebilecekleri kabul edilmeli. Çalışmalar bilimsel temellere dayandırılmalı.

·         Firma yönetimlerinin ve Ar-Ge birimi dışındaki çalışanların Ar-Ge’ye yaklaşımı da önemli. Türkiye’de Ar-Ge’nin önemi yeterince kavranmadığı için firmalarda Ar-Ge personelinin yararlı bir iş yapmadıklarına dair olumsuz bakış açıları var olabiliyor. Bu yanlış imajı ortadan kaldırmalı

·         Ar-Ge konusunda deneyimli mühendislerin, genç mühendislere bilgi ve tecrübelerini aktarması büyük önem taşıyor. Fikir alış-verişini hızlandırmak için, firmalar arası ortak proje çalışmaları yapılmalı

·         Sanayi için araştırma projelerinin ve TÜBİTAK / TEYDEB desteklerine başvuruların nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik uygulamalı eğitimlerin artırılmalı.

·         Sadece büyük ölçekli şirketlerin işi gibi algılanan Ar-Ge’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere yaygınlaştırılı.

·         Ar-Ge çalışmalarında, teknik alt yapı önemli. Özellikle KOBİ’lerin, patent ve faydalı model çalışmalarını paylaşabileceği destek ortamı yaratılmalı. Yeni fikirlerin önünü açabilecek, farklı ve yeni yollar yaratılmalı

·         Ar-Ge ve yenileşim çalışmalarında, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi önemli yer tutuyor. Fikri hakların yönetimine yönelik mevzuat, hukuk sistemi ve işleyişinin iyileştirilmeli ve bilgi düzeyi artırılmalı.