5/22/2019 12:46:21 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Çalışan Sağlığını Koruma -II- Panelimiz Yoğun İlgi Gördü.
12/13/2012

İkincisi yapılan "Çalışan Sağlığını Koruma" konulu panelimiz, BUSİAD Üyeleri ve çalışanları tarafından yoğun ilgi gördü. İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek risk faktörlerinden çalışanları korumak, verimliliği arttırarak üretimin devamlılığını sağlamak için yapılan ve çok disiplinli olarak yürütülen çalışmaları ifade eden “iş sağlığı ve güvenliği” kavramı, sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak günümüzde giderek önem kazanmaktadır.

Riskli iş kollarının oldukça yoğun olduğu ülkemizde bireyin çalışma hayatına atılmadan önce genel sağlık durumunun belirlenmesi, fiziksel ve psikolojik kapasitesinin tanımlanması, testlerin yapılması ve kayıtların tutulması iş sağlığı ve güvenliği açısından vazgeçilmezdir. İş ortamındaki sağlığı tehdit eden potansiyel faktörlerin belirlenmesi ve maruziyete uğrayan kişinin tedavi edilmesi, çalışanlar için daha sağlıklı ortamlar oluşturabilmek adına büyük önem taşımaktadır.

Birçok etmenin bir araya gelerek ve çalışanı etkileyerek oluşturduğu meslek hastalıkları önlenebilirdir. Yeni ve güvenli teknolojilerin kullanılması, eğitim faaliyetlerinin arttırılması, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulması, çalışanların belirlenen politikaya etkin bir biçimde katılımının sağlanması gibi aktiviteler ile işyerleri çalışanlar için daha güvenli yerler haline gelecektir.

Çalışma Ortamında Ergonomik İyileştirmeler, Elle Taşıma İşleri ve Ergonomik Risk Değerlendirme, Kimyasal Maruziyetlerden Çalışanların Korunması ve Kaynak Çalışanı için Sağlık Gözetim Programı Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından 12 Aralık 2012 tarihinde organize edilen panelde ele alındı.

Panel, BUSIAD üyesi işadamlarının yanı sıra, Bursa ve komşu illerin Sanayi Odaları üyelerinin katılımı ve BUSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karademirler‘ in açılış konuşması ile başladı.

BUSİAD Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık grubunun faaliyetleri konusunda yapılan kısa bilgilendirme sonrası panelistlerin konuşmalarına geçildi.

 

 
 

Oturum başkanlığını BOSCH A.Ş  Tam gün  İş Yeri Hekimi Dr. Metin Tekcan’ın yaptığı panelde; TOFAŞ Tam Gün İşyeri Hekimi Dr. Bülent Aslanhan “Çalışma Ortamında Ergonomik İyileştirmeler”, Arçelik-LG Klima San.ve Tic. A.Ş. Tam gün işyeri hekimi Dr. Tamer Susmuş “Elle Taşıma İşleri ve Ergonomik Risk Değerlendirme ”, Akkim Kimya Tam Gün İşyeri Hekimi Dr. Cüneyt Akyıldırım “Kimyasal Maruziyetlerden  Çalışanın Korunması”, İşyeri Hekimi Dr. Arif Müezzinoğlu  “Kaynak Çalışanı İçin Saglik Gözetim Programı” hakkında bilgi vermişlerdir.

Sunum ve konuşmaların ardından, katılımcılar tarafından panelistlere iletilen sorular ile ilgili panelistler tarafından cevaplar ve deneyimler katılımcılar ile paylaşıldı.
Özellikle çalışma ortamında ergonomi, kimyasal maruziyetlerinden çalışan sağlığının korunması ve kaynak çalışanları sağlığı konularının tartışıldığı “Çalışan Sağlığını Koruma - 2” konulu panel, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.  

Toplantının sonunda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karademirler tarafından panelistlere birer plaket sunuldu. 

DR. M.TAMER SUSMUŞ'UN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

DR. CÜNEYT AKYILDIRIM'IN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

DR. ARİF MÜEZZİNOĞLU'NUN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...