3/26/2019 10:08:07 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi
6/11/2012TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), 35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi’ni Bursa’da düzenlendi. BURSA SİAD’ın ev sahipliğindeki konsey; Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, MAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Özgün, Bursa SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Yöney ve TÜRKONFED çatısı altındaki federasyon ve dernek temsilcileri ile Bursalı iş adamlarının katılımıyla gerçekleşti. 

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Yöney’in açış konuşması: 

Değerli Protokol,
Değerli Başkanlar,
Basınımızın değerli mensupları,

Gelişmiş demokrasilerin, vazgeçilmez unsurlarından biri  üçüncü sektör diye de adlandırdığımız sivil toplum örgütleridir.
 
Ülkemizde sanayi ve iş dünyasının gönüllü bir yapı altında örgütlenip, ortak sorunlarına, ortak akıl ile çözüm arayışlarının tarihi çok eski değildir.
 
Süreç incelediğinde, temel gerekçenin arka planında, 1950-1970 yılları arasındaki kapalı ekonominin getirdiği sancılar olduğu görülmektedir.
Bu sancılar sonucunda 1971 yılında ülkemizin ilk SİAD’ı olan,  TUSİAD doğmuştur.
Onu , 1978 yılında kurulan ve Anadolu’daki ilk SİAD olan, başkanlığını yapmaktan onur duyduğum BUSİAD takip etmiştir.

BUSİAD bugün 300’e yaklaşan üye sayısı, bin yüzü aşkın sanayi kuruluşu, 110 bini aşan çalışanı, 10 milyar dolarlık ihracatı ve  25 milyarlık dolarlık cirosu ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Bursa otomotiv, tekstil, makina, mobilya, gıda, sağlık ve  turizm alanında ekonomik gücünü artırmak için çalışmaktadır.

Bursa, sürdürülebilirlik anlayışıyla, doğal kaynaklarını koruyarak  ve     tarihi yapısını   ortaya çıkararak,  sanayi, ticaret  ve turizmi bir arada  geliştirerek, yaşanabilirlik endeksi yüksek bir dünya şehri olmayı hedeflemektedir. 

Nitelikli iş gücü, teknik eleman  ve yöneticileri ile Bursa, katma değeri yüksek ürünlere yönelik yeni yatırımlara hazırdır.
Yabancı sermaye Bursa iş Dünyasında önemli bir yer tutmaktadır ve bir çoğu Bursa ile özdeşleşmiştir.
Bursa’dan çıkan bir çok marka küresel tanınırlığa ulaşmıştır.

Türkiye genelinde Bursa, ülkemizde en fazla ihracat yapan illerden biri olarak
2011 yılında Türkiye ihracatının % 8.7’sini  gerçekleştirmiştir.
Ülkemizdeki taşıt araçları ve yan sanayi  toplam ihracatının %60 ı Bursa’ dan yapılmıştır.
Bunu tekstil-hazır giyim ve konfeksiyon, demir çelik ürünleri ve makina sektörlerinin yaptığı ihracatlar  izlemektedir.

Türkiyenin, ekonomik görünümüne baktığımızda, son yıllardaki büyüme hızımız dünya sıralamasında ilk üç  içinde yer almaktadır.
Ancak, 2023 yılında en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefini  gerçekleştirebilmesi için; bu güne göre  üretimini, ihracatını ve bunlara bağlı olarak milli gelirini üç kat artırmak zorundadır.

Türkiye’nin  istikrarlı, rekabetçi,  refah düzeyi yüksek, sürdürülebilir  kalkınmayı sağlayan bir ülke olması için;  reel ekonomiye dayalı,  üretkenliği esas alan  büyümeye odaklanması gerekir.

Cari açık, kredi faizlerinin artması, girdi maliyetleri, dünya ihracat pazarlarındaki durgunluk gibi ekonomimizi olumsuz etkileyen faktörler hepimiz tarafından bilinmektedir.

Bu engellerin aşılması, ülkemizin rekabet gücü ve esnekliğinin  korunması  teknolojik yenilikler yolu ile bilgi tabanlı ekonomiye geçmemizle sağlanabilir.

Yenilikçilik ve AR GE ’ye yapılan  yatırımlarla, ihracata çeşitlilik kazandırıp, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını artırarak , ekonomiyi yavaşlatmadan cari açığa çözüm getirebiliriz.  

Yenilikçilik ortamını geliştirmek, üretimi,  ihracatı ve pazarı çeşitlendirmek  en başta  biz sanayicilerin sorumluluğudur.

Araştıran, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip, dünyadaki meslekdaşlarının karşısına özgüvenle çıkabilecek donanıma sahip nitelikli yetişkinler beşeri sermayemizdir.  Girişimcilik ve sürdürülebilirlik  gündemimizdeki iki ana tema olmalıdır.

Bizler, Bursalı sanayici ve işadamları olarak, yenilikçilik konusunda her yıl düzenlediğimiz sempozyum ve bu yıl vermeye başlayacağımız yenilikçilik sistem ödülümüz, mükemmellik yolculuğunda üyelerimizi motive etmek için verdiğimiz kalite ödülü, firmalarımızın kurumsallaşması  ile ilgili çalışmalarımız,  uzmanlık gruplarımızın  sektörel gelişim faaliyetleri ve 
üniversite sanayi işbirliğini geliştirme çabalarımızla, 2023 hedeflerine Bursa olarak katkımızı arttırma kararlılığımızı göstermekteyiz.

Burada biz sanayicilerin,,  hedeflerini gerçekleştirme noktasında . hükümetimizden beklentileri bulunmaktadır.

Bilindiği gibi 2012 yılında, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Teşvikler ve İş Hayatını düzenleyen yeni yasa tasarıları ile iş dünyası adeta tekrar yapılanma sürecine girecektir.
İş dünyası olarak  tarafımızdan dile getirilen yasalardaki değişiklik taleplerimizin dikkate alındığını görmek bizleri memnun etmektedir.

Yeni teşvik sisteminde 50 Milyon TL alt yatırım sınırı, yüksek kalmaktadır.
Özellikle elektronik  ürün gruplarında,, Türk sanayisinin söz sahibi olmasını istiyorsak,, bu tip yatırımların  10 Milyon TL seviyelerine çekilmesi gerekmektedir. 

İş Barışı için, birden fazla sendikanın işletmelerde rol alması Türkiye genelinde uygun değildir. Bütün bunlar sendikal özgürlükler anlamında tasarlanırken,, işyerlerimizde yeni problemlere yol açmasından endişeleniyoruz.

İş dünyası olarak; eğitim konusundaki değişikliklerin nicelikten çok, niteliğe yönelik olmasını bekliyoruz.
Mesleki ve teknik eğitim alanlarının kuvvetlendirilmesi konusuyla ilgili çalışmaların önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Değerli misafirler,

TUSİAD, BUSİAD ve diğer kurucu derneklerin katılımı ile şu anda içinde bulunmaktan gurur duyduğumuz federasyonlar ve konfederasyon  ortaya çıkmıştır.
Bu büyük yapının oluşumuna  gönüllü olarak katkı koyan, liderlik yapan tüm SİAD’ları , onların çok değerli yöneticilerini ve emeği geçen herkesi kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

Oya Coşkunöz YÖNEY
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı