3/26/2019 10:13:00 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Gıda Sektöründe İyi Hijyen Uygulamaları Konulu Panel Yapıldı
5/24/2012

BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubumuz tarafından, BUSİAD Evinde, “Gıda Sektöründe İyi Hijyen Uygulamaları” konulu bir PANEL düzenlendi.

Panelin amacı; hijyen ve sanitasyon konusunda ilham verici uygulamalarla toplumda  bu konudaki farkındalığın ve bilgi birikiminin arttırılmasıydı.
Açılış Konuşmasını, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçkin Onur A.Ş.‘nin Yönetim Kurulu Başkanı  Aytuğ ONUR‘un yaptığı panelin Oturum Başkanlığını , Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku ÇOPUR yaptı. Panelistleri; Dr. Bige İncedayı (Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği), Mustafa ZORLU / (Kafkas A.Ş. Kalite Güvence Müdürü) ve Deniz ÖZKAN(Cargil Gıda Türkiye) idi.Yoğun ilgi gören panelde Aytuğ Onur’un açış konuşmasının özeti aşağıdadır;

Değerli misafirler, değerli panelistler, basınımızın değerli mensupları
Busiad gıda uzmanlık grubu olarak düzenlediğimiz, “Gıda Sektöründe İyi Hijyen ve sanitasyon Uygulamaları”   konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz.
Yeni yayınlanan yönetmeliklerimizle Gıda kanunumuzun içeriği tamamlandı ve Türkiye AB gıda güvenliği politikalarıyla tam uyumlu hale getirildi. Bu çerçevede kanunun tam olarak uygulanabilmesi için hijyen ve sanitasyon konusunda kanunla oluşturulan yükümlülüklerin tüm firmalarımız tarafından yerine getirmesi şarttır. Gıda uzmanlık grubu olarak biz de kamuoyunu aydınlatmak, sektörümüzü bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bu paneli düzenledik.
İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan gıda sektöründe temel amacımız kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi ile tüketiminin sağlanmasıdır. Sağlıklı yaşam için  gıdalarımızın  sağlıklı ve güvenli ortamlarda üretilip tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.
Gıdalar her zaman fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerle karşı karşıyadır. Çeşitli kontaminasyon yani bulaşma yolları ile bu tehlikeler gıdalara bulaşarak ürünün kalitesini bozmakta yada böyle ürünü tüketen insanlarda enfeksiyon ve zehirlenmelere yol açmaktadır. Bunu engellemek için sanitasyon,  yani bu bulaşmadan sistemli olarak korunmak gereklidir.
Gıda işletmelerinde kaliteli ve sağlıklı bir üretim için modern ve uygun bir altyapı ile temizlik ekipmanları yanında bilimsel ve sistemli bir hijyen ve sanitasyon programının da kesinlikle benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Gıda işletmesi sahipleri ve yöneticileri olarak hepimizin  temiz ve sağlıklı bir işletme istediği açıktır. Sağlıksız işletmelerdeki sorunun sebebi hem sanitasyon konusundaki bilgi eksikliği hem de  etkili bir hijyen ve sanitasyonun sağlayacağı faydaların yeterince anlaşılmamasıdır.

Etkin bir hijyen ve sanitasyon programı toplum sağlığı anlamında olası bir faciayı önleyebilir. Örneğin salmo nella gibi gıda kaynaklı hastalıklar kontrol edilebilir. Bu tür facialar önemli bir risk oluşturmakla birlikte sıkça meydana gelmez. Daha yaygın olan problemler gıda bozulmaları ve bunun sonucu oluşan tadın ve nefasetin bozulmasıdır.  Bu tip ürünlerin marka algısını olumsuz etkileyeceği ve  satışların azalmasına yol açacağı aşikardır.  Bozulmuş ürünler,  ürünün tüketiciye ulaştığı zincirde  etkili bir sanitasyon programının eksikliğini göstermektedir.
Yeterli bir sanitasyon programı ile  mikrobiyal popülasyonu baskılamak suretiyle ürün kalitesini ve raf ömrünü arttırabiliriz.
İyi bir hijyen ve sanitasyon uygulaması ürünlerin pazarlanmasında en etkin reklam aracıdır. Bunun  en güzel örneğini bugün burada yaşıyoruz. İki güzide kurumumuz bu çerçevede kurumsal olarak sunumun yanısıra tanıtım da yapmaktadırlar.
Hijyen ve sanitasyonun bir diğer faydası da maliyetlerimizi azaltmasıdır. Isıtma, havalandırma ve soğutma ekipmanlarının düzenli temizlenmesi ve sanitize edilmesi enerji ve işletme, maliyetlerini azaltır.
Yine etkin bir sanitasyon programı ile ürün miktarı ve kabul edilebilirliğinde artış, ürün stabilitesinin sağlanması, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum sağlığı riskinin azaltılması, denetçilerin güveninin artması, azalan ürün kurtarma ile randımanda artış mümkün olabilmektedir.
Faydalarını bu şekilde sıraladığımız hijyen ve sanitasyon programları, firmalarımızın yaşam süresince sürdürmek zorunda oldukları, dinamik devam eden bir süreçtir.
Ben özellikle kurumlarının hijyen ve sanitasyon konusundaki çok değerli süreçlerini,  bilgi birikimlerini ve tecrübelerini bizlerle paylaşan Kafkas AŞye değerli yöneticisi Mustafa Beye, Cargill Türkiye’ye ve değerli yöneticisi  Deniz hanıma teşekkür ediyorum. Ayrıca sene başından itibaren Gıda uzmanlık grubumuzun tüm faaliyetlerinde örnek bir sanayi üniversite işbirliği içerinde her zaman yanımızda olan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr.Utku Çopur’a  ve sunumları için  Bige hanıma teşekkür ediyorum.