5/22/2019 12:01:59 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
"Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Tadil Edilen Maddeler" İçerikli Seminere İlgi Büyüktü.
4/19/2012

BUSİAD  ve  denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton işbirliği ile Yeni Türk Ticaret Kanunu semineri 19 Nisan 2012 tarihinde BUSIAD evinde düzenlendi.

BUSİAD Evi’nde düzenlenen ve BUSİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminere, Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, aynı zamanda Tadil Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Grant Thornton Türkiye Vergi Hizmetleri Ortaklarından Tuğrul Dirimtekin, Kanunun yayınlanmasından bugüne kadar  muhtelif  kesimler tarafından eleştirilen konuların olduğunu ve bu konuların özellikle  “Büyüklük ölçüsü göz önüne alınmadan tüm sermaye şirketlerine murakıplık yerine getirilen Bağımsız Denetim yükümlülüğü  altında olmaları , Bağımsız denetçilerin Yönetim Kurulları üzerinde baskı yaratacak yetkilerinin olması, şirket ile ortakları arasında borç doğuran işlemlerde limit olmayışı, şirketlere getirilen  internet sitesi kurma zorunluluğu nedeniyle ticari ve özel mahremiyetin açıklanmasının  yaratacağı sorunlar, tacirin kullandığı belgeler üzerindeki şirket bilgilerinin açıklanması, ticaret sicil memurluklarına idari para cezası verme yetkisi ve kanunda yer alan  idari ve adli cezaların yüksekliği ve ağırlığı “ konuları ile  kanun hakkında tacirin edindiği  bilgilerin doğru veya  hatalı olup olmadığı hususunda bilgilendirilmeye  ihtiyaç olduğunu belirtti.      

Yeni Kanun ile Eski Kanun’u karşılaştırmalı olarak ele alan Sami Karahan, ayrıca tadil edilmekte olan maddeler hakkında da geniş bilgi verdi. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile özdeş Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile etkinleştirilmiş denetim, kurumsal yönetim ilkelerinin geniş tabanlı uygulanma imkanı ve büyük ölçüde şeffaflık getirmek amacıyla oluşturulan Kanunun iş hayatına etkilerini ele alan Sami Karahan, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve taşıyıcılar üzerindeki sorumluluk hukukunun geliştirildiğine vurgu yaparak; Kanunun, tüketici, pay sahibi, sigortalı ve genel işlem şartlarına göre işlem yapanlar gibi ‘korunması gereken kişileri’ koruma odaklı maddeler ve düzenlemeler içerdiğine dikkat çekti. 

Kanunun, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, denetim, genel kurul ve diğer ilgili hükümlerini ayrı başlıklar halinde ele alan sunumunda Karahan, bileşik faiz, mal/hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları, haksız rekabet, aldatma/gizleme gibi konularda Kanunun getirdiği değişikliklere de değindi. 

Sunumunda, Kanun yürürlüğe girmeden yaşanan itirazlar nedeniyle tadil görmekte olan ortaklar cari hesabı, verilerin elektronik ortamda paylaşılması, şirket yöneticilerinin evrak üzerinde listelenmesi gibi maddeleri de etraflıca ele alan, hükümlerdeki eksikliklere ve ne şekilde değiştirileceğine değinen Karahan, şirketlerin Kanuna sorumsuz uyum için çalışma başlatmalarını, ekipler belirleyerek bir proje grubu oluşturmalarının ideal bir başlangıç olacağını sözlerine ekledi.

ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Sami Karahan 1964 Doğumludur.  İstanbul Üniversitesinde  1985 Yılında Hukuk  Lisans Eğitimini  1987 yılında Özel Hukuk/Ticaret Hukuku dalında  Yüksek Lisans ve  1990 yılında Doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Selçuk Üniversitesinde,  1996 Yılında Ticaret Hukuku dalında Doçentlik yine aynı üniversitede 2004 yılında Profesörlük unvanını almıştır.

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleleri ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sami Karahan’ın Temel Hukuk Bilgisi, Ticaret Hukuku, Ticaret İşletme Hukuku, Marka Hukuku, Anonim Şirketler, Fikri Mülkiyet Hukuku  konularında yayınlanmış 13 adet Kitabı bulunmaktadır.

Ayrıca çeşitli Konferans ve Seminerler vermiş olup, dergi ve gazetelerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

1991 Yılından itibaren, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senatosu Üyeliği ve Dekan Vekili olarak İdari Görevlerde bulunmuştur.

Diğer Bilimsel Etkinlikleri:

Türk Ticaret Kanunu Hazırlama Komisyonu Üyeliği, Adalet Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu Tadil Komisyonu Üyeliği, Konya Ticaret Odası Başkanlık Danışmanlığı, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Hakemliği, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuk Dergisi Hakemliği,

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

PROF. DR. SAMİ KARAHAN'IN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...