4/25/2019 9:44:13 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
İş Yerlerinde Çalışan Sağlığını Koruma - 1
1/26/2012




Meslek  Hastalıklarının Tarihsel Gelişiminin; M.Ö. 23-29 yıllarında Roma imparatorluğu çağında Pliny tarafından çalışma sırasında tehlikeli tozlar soluyan madencilerin, kendilerini korumaları için maske kullanmalarını önermesiyle başladığı; kabul edilebilir.

Galen, Paracelcus, Agricola ile devam eden ve meslek hastalığı konusunda yayın yapan bilim insanları zincirinin son halkası ise, meslek hastalıklarının babası olarak adlandırılan ve “De Morbis Artificium Diatriba” adını verdiği meslek hastalıkları kitabını yazan; Bernardino Ramazzini’dir.

Dünyada ve Türkiyede meslek hastalığı oranlarının karşılaştırılması, meslek hastalığı istatistikleri, meslek hastalığı etkenleri ve meslek hastalıklarından korunma, iş kazalarını önlemede güvenlik kültürünün önemi, konuları Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından 26 Ocak 2012 tarihinde organize edilen panelde ele alındı..

Panel, BUSIAD üyesi işadamlarının yanı sıra, Bursa ve komşu illerin Sanayi Odaları üyelerinin katılımı ve BUSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karademirler‘ in açılış konuşması ile başladı.

BUSİAD Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık grubunun faaliyetleri konusunda yapılan kısa bilgilendirme sonrası panelistlerin konuşmalarına geçildi.

Oturum başkanlığını BOSCH A.Ş.  İş Yeri Hekimi Dr. Metin Tekcan’ın yaptığı panelde;
Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bursa Tabibler Odası Başkanı   
Prof. Kayıhan PALA,  “Meslek Hastalıkları Tanımı ve Tarihcesi”, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sevimli,“Çalışan Sağlığında İş Hukuku”, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilim.Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç, “İş Sağlığı ve Güvenliği  Kültürünün Oluşturulması”, Kalite Sağlık Eğitim Danışmanlık A.Ş İş Yeri Hekimi Dr.Mahmut Yaman, “İş Yeri Koruyucu Hekimlik  Uygulamaları” hakkında bilgiler vermişlerdir. 

Sunum ve konuşmaların ardından, katılımcılar tarafından panelistlere iletilen sorular ile ilgili panelistler tarafından cevaplar ve deneyimler katılımcılar ile paylaşıldı.
Özellikle meslek hastalıklarının ve iş sağlığı kültüründeki yerinin konusunun  tartışıldığı “İş Yerlerinde Çalışan Sağlığını Koruma - 1” konulu panel, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.  

Toplantının sonunda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Karademirler tarafından panelistlere birer plaket sunuldu. 

PROF.DR. KAYIHAN PALA'NIN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

PROF.DR. SERPİL AYTAÇ'IN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

DR. MAHMUT YAMAN'IN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...