5/22/2019 12:10:57 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Grant Thornton Türkiye’den İşadamlarına “Finansal Raporlama” konferansı
10/12/2011

BUSİAD - Grant Thornton Türkiye işbirliği ile 12 Ekim 2011 Çarşamba günü Busiad Evi’nde Grant Thornton Türkiye  Başkanı Sayın Aykut HALİT  tarafından verilen konferansta;

- Türk Ticaret Kanunu ile getirilen TFRS’nin mali tablolara etkisi,

- Tüm şirketlerin 31.12.2012’den itibaren TFRS uygulamaya zorunlu oldukları,

- TFRS uygulamaları ile bilanço ve gelir tablolarının nasıl etkileneceği,

- TFRS’nin uluslararası finansal  işlemlere etkilerinin ne olacağı,

- Bilançodaki  varlık ve borçların  hangi esaslara göre değerleneceği,

- Eski şirket murakıplık sistemi kaldırıldığından, bilanço ve gelir tablosunun  mesleki yeterliliği olan SMMM ve Yeminli Mali Müşavirler  tarafından denetleneceği,

konuları ele alınarak, Bursalı sanayici ve işadamlarına, konuya ilgi duyan profesyonellere ve finansal raporlama uygulayıcılarına pratikte kullanılacak mesleki  bilgiler verildi. 2012 yılından itibaren yeni Türk Ticaret Kanununun  ticari ve mali işlemlere etkisinin ne olacağı  konusu detaylı olarak tartışıldı.

Grant Thornton hakkında:
Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için
www.gtturkey.com

Daha fazla bilgi için:
Hilal Baltacı, Grant Thornton Türkiye, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
T: 212 373 00 00  – 0530 979 66 55 E:
hilal.baltaci@gtturkey.com

AYKUT HALİT'İN SUNUMU (Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Şirketlerin Mali Tablolarına Etkisi)

JALE AKKAŞ'IN SUNUMU 1 (Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar)

JALE AKKAŞ'IN SUNUMU 2 (Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar)

JALE AKKAŞ'IN SUNUMU 3 (Finansal Araçlar)