4/25/2019 9:54:20 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
ÜSİGEM'in İkinci Toplantısı BUSİAD'da Yapıldı.
9/28/2010

ÜSİGEM Toplantısının birincisi, 21 Eylül 2010 tarihinde Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştı; 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI TARİHİ : 21 Eylül 2010
ZAMANI                : 10:30 – 12:00
YERİ                     : Dekanlık Toplantı Salonu

İlgi toplantı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Karagöz, ÜSİGEM müdürü Prof.Dr. Sedat Ülkü, BUSİAD Yönetim Kurulu başkan vekili Sayın Oya Yöney ve ilgili bölüm başkanlarının katılımı ile Dekanlık Toplantı Salonunda 21.09.2010 tarihinde saat 10:30’da yapılmıştır. Toplantı kararları ve ilgili görüşler aşağıda verilmiştir.

GÜNDEM:
1. MMF (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) öğrencilerinin pratik eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışma ve hedefler
2. Değerlendirmeler ve öneriler

ALINAN KARARLAR VE GÜNDEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER:
1. Sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarından biri olan pratik mühendislik uygulamalarının MMF öğrencileri tarafından gerçekleştirilebilir olması doğrultusunda atılacak adımlarda, üniversite ve sanayi kuruluşlarının işbirliğinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine ulaşılmıştır.
2. MMF bünyesindeki ilgili bölüm başkanlıklarının 10 hafta/dönem süresince gerçekleştirilecek olan “seminer programına” yönelik konu başlıklarını belirlemesi ve MMF Dekanlığı kanalıyla BUSİAD Yönetimine sunulmasına karar verildi.
3. Bölümlerde yapılacak olan Bitirme Ödevi ve Proje konu başlıklarının BUSİAD Yönetimine sunulması ve bu kapsamındaki çalışmalara öğretim üye ve görevlilerinin yanı sıra sanayiden konuyla ilgili bir uzmanın danışman olarak atanması uygun görüldü. Bu kapsamdaki dersler için Sanayi kuruluşlarının da  proje konuları önerebileceği kararlaştırıldı.
4. Bölümlerde yürütülen Bitirme Ödevi ve/veya Proje derslerinin sonuçlarının sunulacağı bir sempozyumun her yılın Haziran ayı içinde düzenlenmesinin çok yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
5. Sanayi ve üniversite ortaklığında yürütülen bu çalışmanın sonuçlarına göre bölümlerin ders planlarında gerekirse düzenleme yapılabileceği belirtildi.

27 Eylül 2010 Pazartesi günü 17:30 – 19:00 saatleri arasında BUSİAD Evinde yapılan ÜSİGEM Toplantısının devamı niteliğindeki ikinci toplantıda da yukarıda yer alan toplantı tutanağındaki konular tüm detayları ile BUSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşıldı.