3/26/2019 10:09:11 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
KOBİLER için büyük kaynak : HALKA ARZ
5/11/2010
Kobilerin hisselerinin bir bölümünün Istanbul Menkul Değerler Borsası’nda halka arz edilmesini kolaylaştırmak, finansal yapılarını güçlendirmek ve şirketleri bu yönde teşvik etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tarafından önemli tedbirler alınmıştı. 
 
KOBİLER için , halka arz ile, banka kredilerinden çok daha avantajlı bir mali kaynak sağlanabileceğini firma sahipleri ve ortaklarına anlatabilmek amacıyla , bu konularda büyük bilgi ve tecrübe donanımı olan “İyişirket” Danışmanlık A.Ş. paydaşlığında   11 Mayıs 2010 Salı günü saat 18:30 da BUSİAD Evinde düzenlenen panel ilgi gördü.
 

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Özer, toplantının başında yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye’de borsaya kote olan şirketlerin çok az olduğunu, ülke genelinde bir milyon şirketten sadece üçyüzünün, İstanbul Sanayi Odası’na (İSO) kayıtlı ilk bin şirketten ise sadece % 15’inin borsaya kote olduğunu belirterek borsanın sığlığına değindi. Borsanın önünde büyük gelişim imkanları olduğunu, borsaya kote olmanın şirketlere, büyümelerini sürdürebilmeleri için önemli kaynak girişi sağladığını belirten Özer, bunun için gerekli olan “ şirketlerin şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalarıdır” dedi.

“İyişirket” Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu’nun “Moderatör”, Eski SPK Denetçisi Metin Yüksel ve Dr. Şahin Aslantaş’ın “Panelist” olarak katıldığı toplantıda, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların sahipleri ve ortaklarının “firmaların halka arzı-borsaya kote edilmesi” konusundaki soruları tatmin edici ve tereddütleri ortadan kaldırıcı şekilde yanıt buldu.