4/25/2019 9:18:28 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına Ali İhsan Yeşilova Seçildi.
2/16/2010

Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlayan, üyeleri ile sivil ve ekonomik toplumun güç birliğinin ifadesi olan Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği – BUSİAD ’ın  Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına Ali İhsan Yeşilova yeniden seçildi.

23 Ocak 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, 2010-2012  dönemi için Yönetim Kurulunu oluşturan BUSİAD, tüzüğüne uygun olarak 15 Şubat 2010 tarihinde BUSİAD Evinde yapılan toplantıda da 2010-2012 dönemi  için Yüksek Danışma Kurulu yönetimini belirledi.

Kurul üyeleri, yapılan seçimde oy birliği ile Başkanlığa Ali İhsan Yeşilova’yı, Başkan Yardımcılığına, Nezir Gencer’i ve Kurul Sekreterliğine Halil Akgül’ü  seçtiler.

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu;
- Derneğin Kurucu Üyeleri,
- Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanları,
- Yönetim Kurulu Eski Üyeleri,
- Yürürlükteki Yönetim Kurulu,
- Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen15 üyeden oluşmaktadır.

Yüksek Danışma Kurulu’nun başlıca görevleri;
1)  Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
3) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek,
4) Yönetim kurulunun talep ettiği konularda, değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmaktır.

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu, Kurul Başkanının daveti ile yılda en az iki kez toplanmakta ve BUSİAD Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır.