3/23/2019 12:19:52 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Sanayiciyi çileden çıkaran ambalaj atığının belediyelerce bedelsiz alınması uygulaması OSB Yönetmeliği ile son buldu.
9/1/2009


Ahmet ÖZENALP

Sanayiciyi çileden çıkaran ambalaj atığının belediyelerce bedelsiz alınması uygulaması OSB Yönetmeliği ile son buldu …
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 22 Ağustos 2009 Cumartesi günkü Resmi Gazetede yayımlandı. OSB'lerle ilgili önemli değişikliklerin yer aldığı uygulama yönetmeliğinde Bursa sanayisini yakından ilgilendiren ambalaj malzemelerinin toplanması konusu 123. maddede düzenlendi. Bu düzenleme ile organize sanayi bölgelerindeki sanayicilerimizin ambalaj atıklarının belediyelerce ücretsiz alınması uygulaması son bulacaktır. Çünkü sanayici atığını belediyeye değil OSB'ye vermekle yükümlüdür. Bilindiği gibi, ambalaj atıkları konusu ülkenin gündemine BTSO Meclis toplantılarında yaptığım Meclis konuşmaları ile girmişti. Sanayilerinin cebinden parasını hortumlayan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ yayımlandığı 24 Haziran 2007 tarihinden bu yana sanayicinin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştu. Ambalaj atıklarının ücretsiz olarak alınması konusu “ATIKLARIN KONTROLU… Yönetmeliğin 5–12 maddelerinde; ambalaj üreticileri, ambalaj atığı üreticileri ve piyasaya sürenler, bunları yönetmelik hükümlerine göre ücretsiz olarak belediye, lisanslı işletme ya da yetkilendirilmiş kuruluşlara vermek zorundadırlar.” şeklinde yer almaktaydı. Değerli sanayicilerimiz, OSB Yönetmeliğinin 123. maddesinde düzenlenerek önemli bir haksızlığın önünü kesecek olan düzenlemenin sadece konuyla ilgili maddelerini aşağıya aldım. 123. maddenin 5. fıkrası bundan böyle atıkların OSBlerce toplanıp değerlendirilmesini ve bu iş için OSB'lerin yapması gerekenleri öngörmektedir. “Madde 123– (1) OSB tarafından hazırlanan Atıkların Kontrolü Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşan her türlü atıkların bertarafının nerede ve ne şekilde yapılacağı belirtilir. (2) OSB'de oluşan katı atıkların belediyeye verilmesi durumunda; çevre mevzuatına uyulmak zorundadır. (3) Katı atık bertarafından kaynaklanan ilk yatırım ve işletme maliyetlerine katılım payları, katı atığın cins ve miktarına göre hesap yöntemi, Atıkların Kontrolü Talimatında yer alır. (4) Katı atık uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından ödenir. (5) Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik, metal, cam, kağıt, karton, kompozit ve benzeri ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve OSB'ye vermekle yükümlüdür. OSB bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir.” Değerli okuyucular; Böylece Çevre Bakanlığından yayımlandığı 2007 yılından bu yana sanayicilerimizi üzen, idari mahkemelerde dava takip etmek zorunda bırakan.“ Atıkların Kontrolü Yönetmeliği“ ile getirilen çarpık düzenleme konusu. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 123. maddenin 5. fıkrasında yapılan düzenleme ile Organize Sanayi Bölgeleri için çözülmüş oldu. Ancak konuyu sanayicilerimize müjdelediğim 25 Ağustos 2009 Salı günkü yapılan meclis toplantısından bu güne basın dahil çok kesimden telefon aldım. Soruların çoğunluğu şimdi iki yönetmelik var uygulama nasıl olacak şeklindeydi. İki yönetmeliğin olduğu doğru ama biri genel bir yönetmelik diğeri ise OSB'ler için düzenlenmiş özel bir yönetmelik. Tabiî ki sanayicilerimizi bağlayan budur. Sanırım Çevre Bakanlığı hazırlamakta olduğu yeni “Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde durumu OSB uygulama yönetmeliğine uygun hale getirecek ve iki başlılık gibi duran mevcut durumu düzeltecektir. Bu durum uzun zamandan bu yana suskunluğunu muhafaza eden Çevre Bakanlığının mevcut sorunu daha hızlı halletmesine vesile olabilir. Konuyla ilgili olarak Organize sanayi bölgelerimizin değerli bölge müdürleri çözüm üretmeye çalışıyorlar. Atıkları toplayıp değerlendirecekleri bir tesis kurmaları söz konusu değildir. Yapılacak uygulama bu işlerin uzmanı olan lisanslı atık toplayıcılarıyla bu işi çözmektir. Bunun için de gerekli teknik ve hukuki alt yapı kısa sürede hazırlanacaktır. Özetle top OSB'lerdedir. Çözümü sunacak olan OSB'lerdir. Bunu lütfen unutmayalım. Değerli okuyucular; 27.08.2009 tarihli Olay gazetesinde köşe yazarı sayın Ahmet Emin Yılmaz beyin konuyla ilgili yazdığı yazı dolayısıyla, kendisini arayarak bilgilendirdim. Ahmet bey Bursa basınında güvenilen bir yazardır. Ama bu konuda yazmış olduğu yazı gerçeği yansıtmıyordu. Belli ki Ahmet bey yanıltılmıştı. Ama gazetecinin görevi kulağına fısıldananı yazmak değil, yazmadan önce araştırmaktır. Ambalaj atıkları konusunda Ahmet E.Yılmaz beye bilgi verenler daha iki yönetmelik arasındaki farkı anlayabilmiş değiller. İlgili arkadaşların çalışması Çevre Bakanlığının “Ambalaj Atıklarının Kontrolü hakkındaki yönetmelik“ ile ilgili idi. Bu çalışmalara da çok sonradan müdahil oldular. OSB'lerin atık sorununu çözen ise Sanayi Bakanlığıdır. OSB Uygulama Yönetmeliği Sanayi Bakanlığımızla konunun tarafları OSBnin yapmış olduğu ortak çalışmalarla hazırlanmış bir yönetmeliktir. Teknik içeriğini yukarıda yazımın içinde açıkladım. Genç arkadaşlar bir konuda fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmak gerektiğini ilerleyen yaşlarda mutlaka öğrenecekler ve yaptıklarının hoş bir davranış olmadığının farkına varacaklardır. Son olarak OSB yönetmeliğinin; Bursamız başta olmak üzere tüm sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Sanayi Bakanlığımızın yetkilerini sayın Bakan başta olmak üzere kutluyorum. Çevre Bakanlığına ise, sanayicimin başına böylesine olumsuz bir yönetmeliği bela ettiği için ve bugüne kadar kamuoyunda oluşan tüm tepkiye kulaklarını tıkayıp milletin hassasiyetini dikkate almadığı için sayın Bakanı başta olmak üzere teessüflerimi bu işten zarar görenler adına bu köşeden gönderiyorum. Bu teessüf, Çevre Bakanlığına ulaşır mı, ulaşmaz mı? Terettüdü olan varsa Cansız Hocanın bu konudaki içtihatlarına müracaat etmesini öneririm. Sonucu gördüklerinde ulaştığına inanacaklardır. Not: Cansız Hoca, Cumhuriyet döneminin en önemli din adamlarından biridir. Merak eden olursa M Günaydının Cansız Hoca hakkındaki tezi kitap halinde yayınlanmıştır. Tavsiye olunur. Saygılarımla,

Yazar : Ahmet Özenalp      Email : aozenalp@gmail.com