11/17/2018 11:25:56 AM

 
RAPORLAR

 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
   

ENFLASYON

Eylül 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,18 olarak gerçekleştiği ve %8,05 olan yıllık enflasyonun %7,28 düzeyine gerilediği görülmüştü. Ekim 2016’da ise tüketici fiyatlarının %1,44 düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının %7,16 düzeyine gerilediği gözlenmiştir.

Yıllık enflasyon oranı Ekim ayı itibariyle değerlendirildiğinde, aylık düzeyde giyim ve ayakkabı grubunda gözlenen fiyat artışlarının etkili olduğu görülmektedir. Aylık en yüksek düşüş ise eğlence ve kültür grubunda gerçekleşirken yıllık olarak alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller grubu fiyat artışları, sağlık ve eğitim grubu enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

PARA POLİTİKASI V E FAİZ

TCMB, Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Faiz koridorunun üst kısmı olan borç verme oranı %8,25, alt kısmı olan borçlanma oranı ise %7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

Son dönemde düşük seyreden gelişmiş ülke faizleri gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını canlı tutsa da FED’in faiz artırımına ilişkin bekleyişlerin güçlenmesi ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına dair belirsizlikler portföy akımlarının tekrar zayıflama eğilimine girmesini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle TCMB, Mart 2016’dan bu yana yapmış olduğu faiz indirimlerinin ardından Ekim ayında temkinli bir duruşla faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemiştir.

Büyüme performansındaki azalmaya bağlı olarak toplam talepte gözlenen yavaşlamanın çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklemeye devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte TCMB döviz kurunda yaşanan artışlar ve küresel piyasalara ilişkin belirsizliklerin maliyet kanalı üzerinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığı düşüncesindedir. TCMB’nin faiz indirimleri ile amaçladığı sadeleşme politikası fonlamanın tek faizden yapılmasını ve kısa vadeli piyasa faizlerinin TCMB fonlama faizine yakınsamasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde atılacak adımların yönü ve zamanlamasında enflasyon görünümü ve kürsel koşullardaki gelişmelerin finansal istikrar üzerindeki etkisi belirleyici olacaktır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Temmuz 2016’da %7 düzeyinde azalış gösteren sanayi üretimi, Ağustos 2016’da %2,2 düzeyinde artış göstermiştir. 

Ekim 2016 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre %0,6 düzeyinde azalarak %75 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekim 2016 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %3,3 düzeyinde azalarak 103,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %8,3 oranında azalarak 87,81 değerinden 80,56 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü ve tüketici güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanmıştır.

TCMB tarafından yayımlanan Ekim ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,4 olan düzeyinden %3,2’e gerilemiştir. Ekonominin Temmuz sonrası döneme ilişkin verileri, iktisadi faaliyette III. çeyrek itibariyle kayda değer bir gerileme olduğunu ve bu durumun işgücü piyasasına da yansımaya başladığını ortaya koymaktadır. Yılın kalan kısmında, iç talebi destekleyici teşvikler ve tüketici kredilerine gözlenen kısmi toparlanmanın etkisiyle büyümenin ılımlı bir düzeye gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, turizm gelirlerindeki toparlanmanın hızı, küresel ekonomik görünüm, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.

İŞSİZLİK

Temmuz 2016 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %10,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puan artış ile %13 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %19,8 düzeyindedir. İstihdam oranı %47 olurken işgücüne katılım oranı %52,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin %20,7’si tarım, %19’u sanayi, %7,4’ü inşaat, %52,9’u ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı değişmemiş, sanayi sektörünün payı 1,8 puan artış göstermiştir.

DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE

Eylül 2016 itibariyle, yıllık bazda ihracat %5,6 azalarak 10,9 milyar dolar, ithalat ise %0,7 azalarak 15,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %14,1 artarak 4,3 milyar dolara yükselmiştir. Yılın ilk 9 aylık döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 2,7 azalırken, ithalat da emtia fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle % 6,5 gerilemiştir. Yılın ilk dokuz ayında dış ticaret açığı %14,6 düzeyinde azalarak 42 milyar dolara inmiştir.

Cari işlemler, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 1,776 milyon dolar açık vermiştir. On iki aylık cari açık ise 31,019 milyar dolar olmuştur. Böylece cari açık, Ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine çıkmıştır.

Dış ticaret açısından mevcut veriler, AB ülkelerine yapılan ihracatın payında artış ortaya koyarken ihracatın belirgin bir biçimde azaldığını ve turizm gelirlerindeki azalmanın cari açık üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü göstermektedir.  Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesinin dış ticaret performansına olumlu katkısının ise orta vadede görülebileceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki dönemde ise dış ticaret açığının genişleme eğiliminin süreceği beklenmektedir.

 
 

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EKİM 2018 11/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2018 10/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2018 9/4/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2018 8/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2018 7/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2018 6/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2018 5/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MART 2018 4/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2018 3/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN OCAK 2018 2/5/2018  
 
BUSİAD MACROEKONOMİK BÜLTEN EKİM-KASIM 2017 12/5/2017  
 
2017 YILI İLK YARISINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ 7/3/2017  
 
ARALIK 2016 İTİBARİYLE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 12/23/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mayıs 2016 6/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016 4/30/2016  
 
Sonraki >Son Sayfa >>