11/17/2018 12:02:51 PM

 
RAPORLAR

 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
   

ENFLASYON

Ağustos 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,29 olarak gerçekleştiği ve %8,79 olan yıllık enflasyonun %8,05 düzeyine gerilediği görülmüştü.

Eylül 2016’da ise tüketici fiyatlarının %0,18 düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının %7,28 düzeyine gerilediği gözlenmiştir.

Yıllık enflasyon oranı Eylül ayı itibariyle değerlendirildiğinde, aylık düzeyde ulaştırma grubu ve eğitim grubunda gözlenen fiyat artışlarının etkili olduğu görülmektedir. Aylık en yüksek düşüş ise giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da düşüş gerçekleşmiştir. Yıllık olarak alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller grubu fiyat artışları, sağlık ve eğitim grubu enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

PARA POLİTİKASI V E FAİZ

TCMB, Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Faiz koridorunun üst kısmı olan borç verme oranı %8,5 düzeyinden %8,25 düzeyine indirilmiş, alt kısmı olan borçlanma oranı ise %7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. Son dönemde düşük seyreden gelişmiş ülke faizleri ve emtia fiyatlarının Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkilemeyi sürdürdüğü görülmektedir.

TCMB Ağustos 2015’te ortaya koyduğu yol haritası çerçevesinde kullanmış olduğu araçların ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırmasına bağlı olarak koridorun üst kısmında Mart 2016’dan bu yana yapmış olduğu faiz indirimine devam etmiştir.

Büyüme performansındaki azalmaya bağlı olarak toplam talepte gözlenen yavaşlama çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklerken TCMB, gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle kısa vadede enflasyonda düşüş öngörmektedir. Öte yandan akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmeler ise enflasyondaki iyileşmeyi sınırlamaktadır. Yapılan faiz indirimlerinin ise kredi ve mevduat faizlerine kısmen yansıdığı görülmektedir. TCMB’nin faiz indirimleri ile amaçladığı sadeleşme süreci nihai olarak dar ve simetrik bir koridor uygulamasının hayata geçirilmesi ve fonlamanın tek bir faizden yapılmasını hedeflemektedir. Moody’s’in not indiriminin ardından küresel koşullardaki gelişmeler, portföy girişleri ve enflasyon görünümü sadeleşme sürecinin seyri açısından belirleyici olacaktır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Haziran 2016’da %1,4 düzeyinde azalış gösteren sanayi üretimi, Temmuz 2016’da %7 düzeyinde azalış göstermiştir. 

 Ağustos 2016 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre %1,1 düzeyinde artarak %75,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Eylül 2016 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %4,1 düzeyinde artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %20,8 oranında artarak 72,66 değerinden 87,81 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, inşaat sektörü ve reel kesim güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanırken perakende ticaret sektörü güven endeksi ve tüketici güven endekslerinde gerileme kaydedilmiştir.

TCMB tarafından yayımlanan Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,5 olan düzeyinden %3,4’e gerilemiştir. 2016 yılı ikinci çeyreğinde ekonominin %3,1 düzeyinde büyüdüğü ve çeyrek bazda ele alındığında büyüme oranının %0,7’den %0,3’e sert bir gerileme kaydettiği görülmüştür. Büyüme, kompozisyon itibariyle değerlendirildiğinde iç talep ağırlıklı bir görünüm sergilemektedir. Kamu ve özel tüketim harcamalarının büyümeye güçlü katkı verdiği aksine özel yatırımların zayıf seyrinin sürdüğü ve ihracatın ise büyümeye olumlu katkı vermediği anlaşılmaktadır. Kamunun tüketiminde ciddi artış gözlenirken büyümeye katkısı 2013 başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştır. Başta sanayi üretimi ve diğer öncü göstergeler yanında, Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından yükselen politik riskler ve turizm gelirlerindeki azalmalar, yılın III. çeyreği için de büyüme için aşağı yönlü riskleri artırmaktadır.

İŞSİZLİK

Haziran 2016 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,5 puan artış ile %12,2 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %19,4düzeyindedir. İstihdam oranı %47,1 olurken işgücüne katılım oranı %52,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin %20,2’si tarım, %19,3’ü sanayi, %7,5’i inşaat, %53,1’i ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalış göstermiştir.

DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE

Ağustos 2016 itibariyle, yıllık bazda ihracat %7,7 artarak 11,8 milyar dolar, ithalat ise %3,7 artarak 16,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %5,3 azalarak 4,6 milyar dolara gerilemiştir. Yılın ilk 8 aylık döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 2,4 azalarak 93,3 milyar dolara düşerken, ithalat da % 7,2 gerileyerek 130,8 milyar dolar olmuştur. 

Cari işlemler, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 523 milyon dolar azalarak 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  On iki aylık cari açık ise 28,9 milyar dolar olmuştur.

Dış ticaret açısından mevcut veriler, AB ülkelerine yapılan ihracatın artış seyrini sürdürdüğünü ortaya koyarken turizm gelirlerindeki azalmanın cari açık üzerindeki olumsuz etkisi belirginleşmeye başlamıştır. Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesinin dış ticaret performansına olumlu katkısının ise orta vadede görülebileceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki dönemde petrol ve emtia fiyatlarındaki olası yükselişlerin ise cari denge üzerinde olumsuz etkide bulunması beklenmektedir.

 
 

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EKİM 2018 11/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2018 10/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2018 9/4/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2018 8/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2018 7/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2018 6/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2018 5/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MART 2018 4/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2018 3/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN OCAK 2018 2/5/2018  
 
BUSİAD MACROEKONOMİK BÜLTEN EKİM-KASIM 2017 12/5/2017  
 
2017 YILI İLK YARISINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ 7/3/2017  
 
ARALIK 2016 İTİBARİYLE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 12/23/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mayıs 2016 6/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016 4/30/2016  
 
Sonraki >Son Sayfa >>