11/15/2018 3:08:33 PM

 
RAPORLAR

 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
   

ENFLASYON

Haziran 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,47 olarak gerçekleştiği ve %6,58 olan yıllık enflasyonun %7,64 düzeyine yükseldiği görülmüştü.

Temmuz 2016’da ise tüketici fiyatlarının %1,16 düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının %8,79 düzeyinde gerçekleştiği gözlenmiştir.

Yıllık enflasyon oranı Temmuz ayı itibariyle değerlendirildiğinde, aylık düzeyde alkollü içecekler ve tütün grubunda gözlenen fiyat artışlarının etkili olduğu görülmektedir. Aylık en yüksek düşüş ise giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Yıllık olarak alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller grubu fiyat artışları ve sağlık grubu enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Böylelikle, enflasyonun Şubat ayında başlayan düşüş eğiliminin Temmuz ayında yönünü yukarı çevirdiği gözlenmektedir.

PARA POLİTİKASI V E FAİZ

TCMB, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Faiz koridorunun üst kısmı olan borç verme oranı %9 düzeyinden %8,75 düzeyine indirilmiş, alt kısmı olan borçlanma oranı ise %7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. Temmuz ayı içinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında TCMB’nin almış olduğu tedbirlerin piyasa dalgalanmalarının sınırlanmasında rol oynadığı görülmüştür. Küresel büyümeye dair endişeler ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin,   finansal piyasalar ve sermaye akımlarında oynaklık doğurmasına rağmen TCMB; koridorun üst kısmında yapmış olduğu indirimi, Ağustos 2015’te ortaya koyduğu yol haritası çerçevesinde kullanmış olduğu araçların ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığına bağlı olarak açıklamıştır.

TCMB’nin, son 4 ayda faiz koridorunun üst bandını %10.75’ten %8,75’e çekerek yapmış olduğu faiz indirimleri, nihai olarak dar ve simetrik bir faiz koridoruna geçilmesi ve fonlamanın tek bir faizden yapılmasını amaçlamaktadır. Bu sürecin tamamlanmasında ise, küresel gelişmeler ve enflasyon dinamiklerinin seyri belirleyici olacaktır. Kısa vadede işlenmemiş gıda ve tütün fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak enflasyonun yükseleceği öngörülse de çekirdek enflasyondaki azalışın sürmesi beklenmektedir. Son dönemde döviz kurundaki gelişmeler ve bütçe harcamalarındaki artışları dengelemek için yapılacak olası kamu fiyat/vergi ayarlamaları ise enflasyon için yukarı yönlü riskleri artırmaktadır.


SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Nisan 2016’da %1,1 düzeyinde azalış gösteren sanayi üretimi, Mayıs 2016’da %1,6 düzeyinde artış göstermiştir.  

Temmuz 2016 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre %0,5 düzeyinde azalarak %74,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Temmuz 2016 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %2 düzeyinde azalarak 106,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %14,9 oranında artarak 83,33 değerinden 95,73 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, inşaat sektörü, perakende ticaret sektörü ve reel kesim güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanmıştır.

TCMB tarafından yayımlanan Temmuz ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek %3,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Mevcut göstergeler, istihdam ve ücret artışları ile desteklenen tüketim harcamalarının talebi sürüklediğini ancak yatırımların göreli zayıf seyrini sürdürdüğünü ve hizmet ve inşaat sektörlerinin büyümeyi sürüklediğini ortaya koymaktadır. Temmuz ayındaki darbe girişimine bağlı olarak artan politik risk ve turizm gelirlerindeki azalmalar ise büyüme için aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.

İŞSİZLİK

Nisan 2016 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puan azalış ile %11 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %16 düzeyindedir. İstihdam oranı %47,2 olurken işgücüne katılım oranı %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin %19,4’ü tarım, %19,5’i sanayi, %7,5’i inşaat, %53,6’sı ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalış göstermiştir.

DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE

Haziran 2016 itibariyle, yıllık bazda ihracat %8,1 artarak 12,9 milyar dolar, Ağustos 2014’ten bu yana düşüş gösteren ithalat ise %7 artarak 19,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %5 artarak 6,6 milyar dolara yükselmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 2,4 azalarak 71,7 milyar dolara düşerken, ithalat da % 6,7 gerileyerek 99,7 milyar dolar olmuştur. 


Cari işlemler, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 1.406 milyon dolar azalarak 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  On iki aylık cari açık ise, Temmuz 2010’dan bu yana en düşük düzey olan 27,2 milyar dolara gerilemiştir. Turizm gelirlerindeki azalmaya rağmen cari açığın gerilemesinde dış ticaret açığındaki daralma önemli rol oynamıştır.

Dış ticaret açısından mevcut veriler, AB ülkelerine yapılan ihracatın artış seyrini sürdürdüğünü ortaya koyarken Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesinin dış ticaret performansına olumlu katkı vereceğini değerlendirmek mümkündür. Önümüzdeki aylarda turizm gelirlerindeki azalmanın cari açık üzerindeki olumsuz etkisini görmek mümkün hale gelirken Rusya ve İsrail ile olan sorunların giderilmesinin orta vadede, dış ticaretimiz üzerinde olumlu etkiler doğurması beklenmektedir.

 

Tel: (0224) 233 50 30                                            Fax: (0224) 235 23 50                               www.busiad.org.tr

Bülten, aylık makroekonomik gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla BUSİAD üyelerine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Kullanılan haber ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen ve kamuya açık kaynaklardan derlenmektedir. Bültende yer alan yorum ya da tahminler, üyelerin karar alma sürecine yönelik bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, BUSİAD ve bülten hazırlayıcılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

 
 

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EKİM 2018 11/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2018 10/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2018 9/4/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2018 8/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2018 7/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2018 6/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2018 5/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MART 2018 4/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2018 3/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN OCAK 2018 2/5/2018  
 
BUSİAD MACROEKONOMİK BÜLTEN EKİM-KASIM 2017 12/5/2017  
 
2017 YILI İLK YARISINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ 7/3/2017  
 
ARALIK 2016 İTİBARİYLE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 12/23/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mayıs 2016 6/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016 4/30/2016  
 
Sonraki >Son Sayfa >>