11/17/2018 11:52:56 AM

 
RAPORLAR

 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
   

ENFLASYON

Temmuz 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %1,16 olarak gerçekleştiği ve %7,64 olan yıllık enflasyonun %8,79 düzeyine yükseldiği görülmüştü.

Ağustos 2016’da ise tüketici fiyatlarının %0,29 düzeyinde düştüğü ve yıllık enflasyon oranının %8,05 düzeyine gerilediği gözlenmiştir.

Yıllık enflasyon oranı Ağustos ayı itibariyle değerlendirildiğinde, aylık düzeyde alkollü içecekler ve tütün grubunda gözlenen fiyat artışlarının etkili olduğu görülmektedir. Aylık en yüksek düşüş ise giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da düşüş gerçekleşmiştir. Yıllık olarak alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller grubu fiyat artışları, sağlık ve eğitim grubu enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

PARA POLİTİKASI V E FAİZ

TCMB, Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Faiz koridorunun üst kısmı olan borç verme oranı %8,75 düzeyinden %8,5 düzeyine indirilmiş, alt kısmı olan borçlanma oranı ise %7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. Temmuz ayı içinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında TCMB’nin almış olduğu tedbirlerin piyasa dalgalanmalarının sınırlanmasında rol oynadığı görülmüştür. Son dönemde küresel risk iştahı ve sermaye girişlerindeki artış ve TCMB’nin Ağustos 2015’te ortaya koyduğu yol haritası çerçevesinde kullanmış olduğu araçların ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırmasına bağlı olarak koridorun üst kısmında bir indirime gidildiği görülmektedir.

TCMB’nin, son 5 ayda faiz koridorunun üst bandını %10.75’ten %8,5’e çekerek yapmış olduğu faiz indirimleri, nihai olarak dar ve simetrik bir faiz koridoruna geçilmesi ve fonlamanın tek bir faizden yapılmasını amaçlamaktadır. Sadeleşmenin hızı ve zamanlaması, enflasyon ve finansal istikrarı etkileyen gelişmelere bağlı olarak gerçekleşecektir. Son aylarda belirgin artışlar gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü düzeltme yapabileceği öngörülmektedir. Son dönemde döviz kurundaki gelişmeler ve olası kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Mayıs 2016’da %1,6 düzeyinde artış gösteren sanayi üretimi, Haziran 2016’da %1,4 düzeyinde azalış göstermiştir.  

Ağustos 2016 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre %0,3 düzeyinde azalarak %74,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ağustos 2016 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %3,3 düzeyinde azalarak 103 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %24,1 oranında azalarak 95,73 değerinden 72,66 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet sektörü, inşaat sektörü, perakende ticaret sektörü ve reel kesim güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanmıştır.

TCMB tarafından yayımlanan Ağustos ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,7 olan düzeyinden %3,5’e gerilemiştir. Mevcut göstergeler, yılın ilk çeyreğinde gözlenen büyüme performansının II. çeyrek itibariyle hız kestiğini ve istihdam ve ücret artışları ile desteklenen tüketim harcamalarının büyümeye destek verse de yatırımların göreli zayıf seyrinin sürdüğünü ortaya koymaktadır.  Temmuz ayındaki darbe girişimine bağlı olarak artan politik riskler ve turizm gelirlerindeki azalmalar, yılın III. çeyreği için de cari açıktaki iyileşme, istihdam artışı ve büyüme için aşağı yönlü riskleri artırmaktadır.

İŞSİZLİK

Mayıs 2016 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan azalış ile %11,3 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %17,4düzeyindedir. İstihdam oranı %47,5 olurken işgücüne katılım oranı %52,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin %19,9’u tarım, %19,3’ü sanayi, %7,7’si inşaat, %53,1’i ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azalış göstermiştir.

DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE

Temmuz 2016 itibariyle, yıllık bazda ihracat %11,5 azalarak 9,8 milyar dolar, ithalat ise %19,7 azalarak 14,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %32,5 azalarak 4,7 milyar dolara gerilemiştir. Yılın ilk 7 aylık döneminde 2011 yılından bu yana en zayıf performansı sergileyen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 3,6 azalarak 81,5 milyar dolara düşerken, ithalat da % 8,6 gerileyerek 114,2 milyar dolar olmuştur. 

Cari işlemler, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.726 milyon dolar artarak Temmuz 2015’ten bu yana ilk defa yıllık bazda yükselerek 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  On iki aylık cari açık ise, 10 aylık aralıksız daralmanın ardından yükselerek 29,4 milyar dolar olmuştur.

Dış ticaret açısından mevcut veriler, AB ülkelerine yapılan ihracatın artış seyrini sürdürdüğünü ortaya koyarken turizm gelirlerindeki azalmanın cari açık üzerindeki olumsuz etkisi belirginleşmeye başlamıştır. Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesinin dış ticaret performansına olumlu katkısının ise orta vadede görülebileceği tahmin edilmektedir. 

 

 

 

Tel: (0224) 233 50 30                                            Fax: (0224) 235 23 50                               www.busiad.org.tr

Bülten, aylık makroekonomik gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla BUSİAD üyelerine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Kullanılan haber ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen ve kamuya açık kaynaklardan derlenmektedir. Bültende yer alan yorum ya da tahminler, üyelerin karar alma sürecine yönelik bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, BUSİAD ve bülten hazırlayıcılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 
 

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EKİM 2018 11/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2018 10/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2018 9/4/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2018 8/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2018 7/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2018 6/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2018 5/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MART 2018 4/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2018 3/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN OCAK 2018 2/5/2018  
 
BUSİAD MACROEKONOMİK BÜLTEN EKİM-KASIM 2017 12/5/2017  
 
2017 YILI İLK YARISINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ 7/3/2017  
 
ARALIK 2016 İTİBARİYLE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 12/23/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mayıs 2016 6/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016 4/30/2016  
 
Sonraki >Son Sayfa >>