11/17/2018 12:38:16 PM

 
RAPORLAR

 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
   

ENFLASYON

Mayıs 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,58 olarak gerçekleştiği ve %6,57 olan yıllık enflasyonun %6,58 düzeyine yükseldiği görülmüştü.

Haziran 2016’da ise tüketici fiyatlarının %0,47 düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının %7,64 düzeyinde gerçekleştiği gözlenmiştir.

Yıllık enflasyon oranı Haziran ayı itibariyle değerlendirildiğinde, aylık düzeyde gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gözlenen fiyat artışlarının etkili olduğu görülmektedir. Aylık en yüksek düşüş ise giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Yıllık olarak alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller grubu fiyat artışları ve sağlık grubu enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Böylelikle, enflasyonun Şubat ayında başlayan düşüş eğiliminin Haziran ayında yönünü yukarı çevirdiği gözlenmektedir.

PARA POLİTİKASI V E FAİZ

TCMB, Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Faiz koridorunun üst kısmı olan borç verme oranı %9,50 düzeyinden %9 düzeyine indirilmiş, alt kısmı olan borçlanma oranı ise %7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. TCMB; son dönemde artan küresel oynaklığa rağmen, koridorun üst kısmında yapmış olduğu indirimi, Ağustos 2015’te ortaya koyduğu yol haritası çerçevesinde kullanmış olduğu araçların ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığına bağlı olarak açıklamıştır. Son aylarda işlenmemiş gıda fiyatlarının olumlu seyri ve çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak enflasyonda yaşanan düşüşün, faiz indirim kararını desteklediği görülmektedir. Bununla birlikte TCMB, hizmet enflasyonunun seyri ve birim işgücü maliyetlerindeki ciddi artışa işaret ederek likidite politikasında sıkı duruşun korunacağını belirtmiştir.

TCMB’nin, son 3 ayda faiz koridorunun üst bandını %10.75’ten %9’a çekerek toplamda 4 kez ve 175 baz puanlık faiz indirimine gittiği görülmektedir. Geçtiğimiz ay içerisinde ABD ekonomisine ait zayıf veriler ve İngiltere’nin AB’den ayrılması yönünde sonuçlanan referandumun ardından küresel belirsizliklerin arttığı ve FED’in faiz artırımının yılın son çeyreğine doğru ötelendiği görülmektedir. Küresel gelişmelerin seyri ve enflasyon görünümüne bağlı olarak TCMB’nin Temmuz ayında da faiz indirimini sürdürebileceği değerlendirilmekle birlikte, enflasyon beklentilerinin yüksekliği ve daralan faiz koridoru, indirimlerin sınırlanabileceğini ortaya koymaktadır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Mart 2016’da %0,5 düzeyinde azalış gösteren sanayi üretimi, Nisan 2016’da %1,1 düzeyinde azalış göstermiştir.  

Haziran 2016 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre %0,1 düzeyinde azalarak %75,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Haziran 2016 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %1,4 düzeyinde azalarak 104,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,3 oranında artarak 82,26 değerinden 83,33 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, inşaat sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanmıştır. Perakende ticaret sektörü ve reel kesim güven endekslerinde ise gerilemeler kaydedilmiştir.

TCMB tarafından yayımlanan Haziran ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine %0,1 artarak  %3,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk çeyreğinde ekonominin %4,8 büyüdüğü ve mültecilerin yarattığı iç talebe yönelik kamu harcamaları ve asgari ücretin yükselmesine bağlı olarak artan özel tüketim harcamalarının büyümeyi sürüklediği görülmüştür. İhracatın büyümeye katkısı, ithalatın 2013 yılının son çeyreğinden bu yana en yüksek artışı göstermesi nedeniyle negatif olmuştur. Artan finansman giderlerine bağlı olarak karlılığın düştüğü gözlenen özel sektörün yatırımlarının ise önemli ölçüde gerilemesi söz konusudur. Bu haliyle 2015 yılına ait büyüme kompozisyonu, 2016 yılında da benzer nitelikte sürmektedir. Öte yandan, Nisan ayında azalan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarında gözlenen duraksama, büyümenin II. çeyrekte ivme kaybedebileceğine işaret etmektedir.

İŞSİZLİK

Mart 2016 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puan azalış ile %11,9 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %17 düzeyindedir. İstihdam oranı %46,1 olurken işgücüne katılım oranı %51,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin %18,9’u tarım, %19,6’sı sanayi, %7,1’i inşaat, %54,4’ü ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,9 puan azalış göstermiştir.

DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE

Mayıs 2016 itibariyle, yıllık bazda ihracat %9,6 artarak (Mart 2014’ten bu yana en yüksek artış) 12,1 milyar dolar, ithalat ise %3,8 azalarak (son 6 çeyreğin en düşük düzeyi) 17,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %25,5 azalarak 6,8 milyar dolardan 5,05 milyar dolara gerilemiştir. Yılın 5 aylık döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,4 azalarak 58,7 milyar dolara düşerken, ithalat da % 9,5 gerileyerek 80,1 milyar dolar olmuştur. 

Cari işlemler, bir önceki yılın Nisan ayına göre 900 milyon dolar azalarak 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  On iki aylık cari açık ise, 28,6 milyar dolar seviyesine inmiştir. Cari açığın gerilemesinde dış ticaret açığındaki daralma önemli rol oynamıştır.

Dış ticaret açısından mevcut veriler, AB ülkelerine yapılan ihracatın artış seyrini sürdürdüğünü ortaya koyarken Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesinin dış ticaret performansına olumlu katkı vereceğini değerlendirmek mümkündür. Orta vadede, Almanya’dan sonra önemli ihraç pazarımız İngiltere ve genel olarak AB ülkeleri ile olan dış ticaretimiz üzerinde, Brexit’in İngiltere ekonomisi ve AB üzerindeki etkileri belirleyici olacaktır.

 

 

Tel: (0224) 233 50 30                                            Fax: (0224) 235 23 50                               www.busiad.org.tr

Bülten, aylık makroekonomik gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla BUSİAD üyelerine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Kullanılan haber ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen ve kamuya açık kaynaklardan derlenmektedir. Bültende yer alan yorum ya da tahminler, üyelerin karar alma sürecine yönelik bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, BUSİAD ve bülten hazırlayıcılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

 
 

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EKİM 2018 11/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2018 10/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2018 9/4/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2018 8/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2018 7/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2018 6/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2018 5/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MART 2018 4/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2018 3/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN OCAK 2018 2/5/2018  
 
BUSİAD MACROEKONOMİK BÜLTEN EKİM-KASIM 2017 12/5/2017  
 
2017 YILI İLK YARISINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ 7/3/2017  
 
ARALIK 2016 İTİBARİYLE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 12/23/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mayıs 2016 6/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016 4/30/2016  
 
Sonraki >Son Sayfa >>