11/17/2018 12:12:02 PM

 
RAPORLAR

 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2015 8/3/2015  
   

ENFLASYON

Haziran 2015 itibariyle tüketici fiyatları, %0,51 olarak gerçekleşmiş ve %8,09 olan yıllık enflasyonun %7,20 düzeyine gerilediği görülmüştü.

Temmuz 2015’te ise tüketici fiyatlarının %0,09düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının %6,81 düzeyine gerilediği gözlenmiştir.

Yıllık enflasyon oranının Temmuz ayında gerilemesinde, giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat düşüşlerinin önemli rol oynadığı görülmektedir. Yıllık olarak ise, lokanta ve oteller grubu fiyat artışları enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Enflasyon oranı yıllık olarak bir düşüş gerçekleşse de,  önümüzdeki dönemde Temmuz ayında döviz kurunda yaşanan değer kayıplarının fiyatlara geçiş etkisi ile enflasyonun yükselebileceği ve yıllık olarak hedefin üzerinde kalınacağı görülmektedir.

PARA POLİTİKASI VE FAİZ

TCMB, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Faiz koridorunun üst kısmı olan borç verme oranı %10.75, alt kısmı olan borçlanma oranı ise %7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. Faiz oranlarının sabit tutulmasında, önceki ayda olduğu gibi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklıkların etkili olduğu görülmektedir.

TCMB, işlenmemiş gıda grubu enflasyonunda yaşanan düzeltme ve petrol fiyatlarında görülen gerilemenin enflasyonu olumlu etkilerken döviz kuru hareketlerinin çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirdiğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, gıda fiyatlarında görülen iyileşme ve temkinli para politikası duruşunun katkısı ile enflasyon görünümündeki bozulmanın sınırlı kalması ve enflasyonun orta vadede hedefe ulaşması beklenmektedir. Öte yandan TCMB, FED’in Eylül ayında olası bir faiz artırım kararına karşı, geniş faiz koridoruna dayalı mevcut para politikası çerçevesini sadeleştirmeye yönelik Ağustos ayı içinde bir adım atılabileceğini belirtmiştir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve
REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ


Nisan 2015’te bir önceki aya göre değişim göstermeyen sanayi üretimi, Mayıs 2015’te bir önceki aya göre %2 düzeyinde azalış göstermiştir.

Temmuz 2015 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %75,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Temmuz 2015 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 102,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayındabir önceki aya göre %4,8 oranında artarak 79,75 değerinden 83,56 değerine yükselmiştir. Ekonomik güven endeksindeki artış; reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanmıştır.
 

TCMB tarafından yayımlanan Temmuz ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 2015 yılı büyüme beklentisi %3 olarak açıklanmıştır. İç talebin tüketim kaynaklı olarak ılımlı artış eğilimi sürerken, ihracatın zayıf performans gösterdiği ve büyümeye katkı vermediği görülmektedir. Öte yandan, otomotiv sektöründe yaşanan grevlerin Mayıs ayında sanayi üretiminde meydana gelen azalmada rol oynadığı anlaşılmaktadır. Güven endekslerindeki zayıf seyrin büyüme için sınırlayıcı rol oynadığı ve henüz bir hükümet kurulamamasının belirsizlikleri artırdığını belirtmek gerekir.

İŞSİZLİK

Nisan 2015 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %9,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,8 puanlık artış ile %11,6 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %17 düzeyindedir. İstihdam oranı %46,2 olurken işgücüne katılım oranı %51,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İşsizlik ve istihdam verileri, işsizlikteki azalmanın, tarım dışı sektörlerde istihdam artışı yaşanması ve işgücü artışının sınırlı olmasına bağlı olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 2014 yılının son çeyreğinden itibaren tarım dışı istihdam artışı hizmetler sektörü kaynaklı olmuş, sanayi ve inşaat sektörleri istihdamı yatay bir eğilim etrafında dalgalanmıştır. Büyüme performansının zayıf seyri ve yukarıda sunulan öncü göstergeler, işsizlik oranında belirgin bir gerilemenin önümüzdeki dönemde gerçekleşmeyeceğine işaret etmektedir.

DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE

Haziran 2015 itibariyle, yıllık bazda ihracat %6,9 azalarak 12 milyar dolar, ithalat ise %12,5 azalarak 18,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.Böylelikle ithalatın ihracattan daha hızlı düşüşüne bağlı olarak dış ticaret açığı %21,6 azalarak 6,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Cari açık, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 342 milyon dolar artarak 4 milyar dolar olurken, on iki aylık cari açık 44,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, ihracatın azalmasına rağmen, ithalatın daha fazla azalması ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir cari açığı olumlu yönde etkilerken, yılın ilk aylarında pozitif katkı veren altın ihracatının zayıfladığı ve cari açığı olumsuz etkilediği görülmektedir.

Dış ticaret açısından, mevcut veriler, yılın ilk altı aylık döneminde altın ihracatı ve petrol fiyatlarındaki düşük seyrin dış ticaret dengesindeki iyileşmeye olumlu katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Euro-dolar paritesindeki gelişmelerin ve dış pazarlarımızdaki zayıf talep koşullarının ihracatımızı sınırlayıcı etkisi devam etmektedir. Son dönemde artan jeopolitik belirsizliklerin dış ticaret açısından önümüzdeki dönemde önemli bir belirsizlik kaynağı olacağı görülmektedir. Öte yandan İran’a yönelik ambargonun kaldırılması ve Batı ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin Türkiye için önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını belirtmek gerekir.

 

Hazırlayan : BUSİAD Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR

 

Tel: (0224) 233 50 30                                          Fax: (0224) 235 23 50                             www.busiad.org.tr

Bülten, aylık makroekonomik gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla BUSİAD üyelerine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Kullanılan haber ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen ve kamuya açık kaynaklardan derlenmektedir. Bültende yer alan yorum ya da tahminler, üyelerin karar alma sürecine yönelik bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, BUSİAD ve bülten hazırlayıcılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

 
 

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EKİM 2018 11/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2018 10/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2018 9/4/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2018 8/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2018 7/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2018 6/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2018 5/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN MART 2018 4/3/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2018 3/5/2018  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN OCAK 2018 2/5/2018  
 
BUSİAD MACROEKONOMİK BÜLTEN EKİM-KASIM 2017 12/5/2017  
 
2017 YILI İLK YARISINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ 7/3/2017  
 
ARALIK 2016 İTİBARİYLE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 12/23/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016 11/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016 10/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ağustos 2016 9/5/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016 8/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016 7/11/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mayıs 2016 6/3/2016  
 
BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016 4/30/2016  
 
Sonraki >Son Sayfa >>