Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu
UZMANLIK GRUPLARI

,
SEÇİLİ UZMANLIK GRUBU HABERLERİ

   Yuvarlak Masa Toplantılarının ikincisinde “inovatif olmak” tartışıldı 27/05/2010
   Bursa Kenti Yenilikçilik Bildirgesi Taslağının Hazırlanması 02/03/2009
   BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu İlk Yuvarlak Masa Toplantısını Gerçekleştirdi. 09/10/2009
   III. Yuvarlak Masa Toplantısı 08/12/2010
   IV. Yuvarlak Masa Toplantısı 19/10/2011
   I. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu 15/01/2010
   II. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu 26/01/2011
   Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu Sinerji Toplantısı - 18/03/2014
   Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu'ndan İstanbul Sanayi Odası'na Ziyaret - 16/03/2012
   V. Yuvarlak Masa Toplantısı:Teşvik Kaynakları Yeterli Değil - 26/03/2012
   Ar-Ge Alanları ve Yeni Tübitak Teşvikleri Konferansı - 16/05/2012
   I. Bursa Yenileşim Ödülü Tanıtım Toplantısı - 16/05/2013
   III. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "Bir Süreç Olarak Yenileşim" - 14/12/2012
   IV. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu "1. Bursa Yenileşim Ödülü" - 20/12/2013
   BUSİAD Özel Sektörün Ar-Ge Karnesini Çıkarttı - 18/05/2013
   I. Bursa Yenileşim Ödülü İle İlgili Değerlendirme Süreci Hızla İlerliyor - 01/06/2013
   Panel ‘Turquality ve Marka Destek-Teşvikleri’ 07/05/2014
   Yuvarlak Masa Toplantısı: Şirketlerde Yenileşim Nasıl Tetiklenir ve Yönetilir? 12/06/2014
   Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu BTM’de renkli bir gün geçirdi
   Işıklar Askeri Hava Lisesi ile Coca Cola Bursa’ya ‘YENİLİKÇİLİK’ ziyareti
   “Patent ve desteklerle büyüyün” paneli BUSİAD Evi’nde yapıldı. - 28/04/2015
   2. Bursa Yenileşim Ödülü süreci başladı. - 11/05/2015
   Yenileşim Ödülü Değerlendirme Ekibi’nin eğitimi başladı - 17/06/2015
   Bilgi güvenliğiyle ilgili rakamlar korkuttu. 22/03/2016
   BUSİAD'da gündem, sanayide yerlilik ve Endüstri 4.0'dı. 1/6/2016
   Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi. 09/12/2016
   BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubundan Kolektif House’a ziyaret


Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu


BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu

*
Ar-ge, Ür-ge, İnovasyon Yönetimi,
Ürün,Süreç ve Teknoloji Tasarımı,
*Paydaş Kurumlarla Fon Yaratılması (AB,Dünya Bankası,vb.).


UZMANLIK GRUPLARI ÜYE SEÇİM KRİTERLERİ 

*Uzmanlığı alanında kitap,dergi veya makale yazmış, seminerler vermiş ve faaliyetlere katılmış olmak (tercihtir, şart değil), 
*Halen bir kurumun sahibi veya bir kurumda profesyonel yönetici olmak, 
*Ekip Çalışmasına uyumlu olmak, 
*“Gönüllülük” bilincine sahip olmak, 
*Toplantı,plan,projeler için yeterli zamana olmak, 
*Girilecek Uzmanlık Grubuna uygun alanlarda çalışıyor olmak, 
*Kurumunda benzer çalışmalara katılımcı olmak, 
*Kurum içi ve dışında iyi iletişim ve etkileşime sahip olmak, 
*Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak, 
*Gruba katkı sağlayacağı konuları başvurusunda açıkça ifade etmesi, 
*Her üyenin kabulünün , Uzmanlık Grubu önerisiyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanması.
 
 
UZMANLIK GRUPLARI YÖNETİMİ
 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu üyeliği için başvuru formu hazırlanmalı ve başvurularda bu form doldurulmalı, 
*BUSİAD Uzmanlık Grupları 5-9 kişi arası olmalı (destekleyici alt gruplar oluşturulabilir), 
*Devam eden grup varsa yeni üyelik için önce grup onayı sonrası BUSİAD Uzmanlık Grubu Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmalı (üyelerin özgeçmişleri alınmalı), 
*Uzmanlık Gruplarının grup lideri olmalı (alanında çalışmalar yapan uzman kişi), 
*Uzmanlık Grupları kendilerine kaynak ve fırsat yaratarak faaliyetlerini bütçeler ve BUSİAD Yönetim Kurulu onayıyla uygulamaya alır, 
*BUSİAD adına Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir sorumlu belirlenir, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu Yönetmeliğinde katılım şartları ,grupların faaliyet alanları,Yönetim Kuruluna karşı sorumlulukları belirlenir, 
*Grup Üyeleri , kentte bulunan yerel yönetimler,STK’lar ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirir,
*Grup Üyeleri , Yönetmeliğe , yerleşmiş kültüre ve geleneğe aykırı faaliyetlerde bulunamaz, 
*Gruplar , BUSİAD Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir resmi faaliyet,proje,yayın ve benzeri etkinlik yapamaz, 
*Uzmanlık Gruplarının toplantı takvim ve saatleri belli olmalı ve BUSİAD koordinasyonunda gerçekleştirilmeli, 
*Uzmanlık Grupları her dönem başında yıllık faaliyet planı oluşturmalı ve Yönetim Kuruluna sunmalı, 
*Uzmanlık Gruplarının strateji ve hedefi belli olmalı, 
*Gruplar kendi adlarına karar almamalı,aldığı kararlar ve yapılacak faaliyet planlarında BUSİAD Yönetim Kurulu ile iletişim içinde olmalı, 
*Grupların aldığı tüm kararlar,yapacağı uygulamalar yazılı olmalı ve BUSİAD Sorumlusu tarafından BUSİAD Yönetim Kurulu onayına sunulmalıdır.
 
UZMANLIK GRUPLARI ÜYE PERFORMANS KRİTERLERİ
 
*Grup üyesinin toplantılara katılım durumu, 
*Verilen görevleri zamanında yerine getirmesi, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu ve diğer faaliyetler için harcadığı süre, 
*Kurumsal destek sağlama düzeyi, 
*Üyelerin grup içi uyumu ve BUSİAD’la iletişimi, 
*Grup liderinin grup üyeleri tarafından,ayrıca grup üyelerinin de grup lideri tarafından değerlendirilmesi.