Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu
UZMANLIK GRUPLARI

,
SEÇİLİ UZMANLIK GRUBU HABERLERİ

   SANAYİDE ERGONOMİ İLE VERİMLİLİK PANELİ
   İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İYİ UYGULAMALAR PANELİ1
   “KİMYASAL ÜRÜNLERİN YÖNETİMİNDE AB VE YASAL MEVZUATLARIN YERİ” PANELİ
   BUSİAD İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANLIK GRUBUNUN TOFAŞ GEZİSİ
   ÇEVRE İZNİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ PANELİ
   İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMA - 1
   İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ (Hedefimiz Sıfır İş Kazası)
   ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMA -II-
   MAKİNELERİN AB DİREKTİFİNE UYUMU VE TEŞVİKLER
   Sanayide Ergonomi Uygulamaları Paneli
   Bilişsel Ergonomi BUSİAD'da Tartışıldı.
   Panel, '6331 Sayılı Kanunun Uygulamalarının Zorlukları ve Yaşanan Sıkıntılar'
   “İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yönetimi” konulu panel yoğun bir katılıma sahne oldu.
   BUSİAD’da temiz endüstri konuşuldu.


Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık GrubuBUSİAD ÇEVRE VE ISG FAALİYETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...


 BUSİAD Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu

*Çevre Yönetim Sistemi,
*İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat /Hukuki Şartlar,
*Küresel Isınma,
*Sosyal Sorumluluklar,


UZMANLIK GRUPLARI ÜYE SEÇİM KRİTERLERİ

*Uzmanlığı alanında kitap,dergi veya makale yazmış, seminerler vermiş ve faaliyetlere katılmış olmak (tercihtir, şart değil), 
*Halen bir kurumun sahibi veya bir kurumda profesyonel yönetici olmak, 
*Ekip Çalışmasına uyumlu olmak, 
*“Gönüllülük” bilincine sahip olmak, 
*Toplantı,plan,projeler için yeterli zamana olmak, 
*Girilecek Uzmanlık Grubuna uygun alanlarda çalışıyor olmak, 
*Kurumunda benzer çalışmalara katılımcı olmak, 
*Kurum içi ve dışında iyi iletişim ve etkileşime sahip olmak, 
*Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak, 
*Gruba katkı sağlayacağı konuları başvurusunda açıkça ifade etmesi, 
*Her üyenin kabulünün , Uzmanlık Grubu önerisiyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanması.
 
 
UZMANLIK GRUPLARI YÖNETİMİ
 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu üyeliği için başvuru formu hazırlanmalı ve başvurularda bu form doldurulmalı, 
*BUSİAD Uzmanlık Grupları 5-9 kişi arası olmalı (destekleyici alt gruplar oluşturulabilir), 
*Devam eden grup varsa yeni üyelik için önce grup onayı sonrası BUSİAD Uzmanlık Grubu Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmalı (üyelerin özgeçmişleri alınmalı), 
*Uzmanlık Gruplarının grup lideri olmalı (alanında çalışmalar yapan uzman kişi), 
*Uzmanlık Grupları kendilerine kaynak ve fırsat yaratarak faaliyetlerini bütçeler ve BUSİAD Yönetim Kurulu onayıyla uygulamaya alır, 
*BUSİAD adına Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir sorumlu belirlenir, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu Yönetmeliğinde katılım şartları ,grupların faaliyet alanları,Yönetim Kuruluna karşı sorumlulukları belirlenir, 
*Grup Üyeleri , kentte bulunan yerel yönetimler,STK’lar ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirir,
*Grup Üyeleri , Yönetmeliğe , yerleşmiş kültüre ve geleneğe aykırı faaliyetlerde bulunamaz, 
*Gruplar , BUSİAD Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir resmi faaliyet,proje,yayın ve benzeri etkinlik yapamaz, 
*Uzmanlık Gruplarının toplantı takvim ve saatleri belli olmalı ve BUSİAD koordinasyonunda gerçekleştirilmeli, 
*Uzmanlık Grupları her dönem başında yıllık faaliyet planı oluşturmalı ve Yönetim Kuruluna sunmalı, 
*Uzmanlık Gruplarının strateji ve hedefi belli olmalı, 
*Gruplar kendi adlarına karar almamalı,aldığı kararlar ve yapılacak faaliyet planlarında BUSİAD Yönetim Kurulu ile iletişim içinde olmalı, 
*Grupların aldığı tüm kararlar,yapacağı uygulamalar yazılı olmalı ve BUSİAD Sorumlusu tarafından BUSİAD Yönetim Kurulu onayına sunulmalıdır.
 
UZMANLIK GRUPLARI ÜYE PERFORMANS KRİTERLERİ
 
*Grup üyesinin toplantılara katılım durumu, 
*Verilen görevleri zamanında yerine getirmesi, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu ve diğer faaliyetler için harcadığı süre, 
*Kurumsal destek sağlama düzeyi, 
*Üyelerin grup içi uyumu ve BUSİAD’la iletişimi, 
*Grup liderinin grup üyeleri tarafından,ayrıca grup üyelerinin de grup lideri tarafından değerlendirilmesi.